Министър Андрей Цеков в интервю за "24 часа": Министрите преди мен са знаели, че договорите за "Хемус" са незаконни, но са сключвани до края на 2022 г.

Министър Андрей Цеков в интервю за "24 часа": Министрите преди мен са знаели, че договорите за "Хемус" са неза

17 август 2023 | 08:40

- Г-н Цеков, казахте преди дни, че ще се разширява магистрала "Тракия". Но не става ясно само с по една лента и само между София и Пловдив ли? Очевидно не може да се строи такова нещо от днес за утре.

- За по една лента в посока става дума, разбира се, а финансирането очевидно ще е държавно. Само че такъв проект не може да стане много бързо. На този етап сме възложили само проучване - и на трафика, и на възможностите за използване на сервитута на сегашния път. Макар че трафикът е ясен вижда се, че магистралата вече е недостатъчна в участъка между София и Пловдив.

Сервитутът на пътя е достатъчен и може да се използва за разширение на магистралата с още по една лента. Трябва да се убедим, че всичко това е технически възможно. Най-сложно ще бъде при виадуктите, а при тунела "Траянови врата" очевидно трафикът ще се събере отново в по две ленти в посока. Защото да се разширява тунел, е все едно да се копае нов.

Разбира се, ако имаме изградена магистрала "Хемус", това ще облекчи движението и по "Тракия".

- През последните две години обаче държавата сякаш се е втренчила в парите, които е дала авансово на фирмите за "Хемус", а никой не казва защо МРРБ не изготви най-после техническите проекти и не издаде разрешителните за изграждане на 4-и, 5-и и 6-и лот, за да почне най-после строителството.

- Това е проблем, който много прилича на възлаганията на ДКК на ремонтите на язовирите, на правителствения комплекс в "София Тех парк" и ред други.

Очевидно има нередности в тези инхаус договори, но всеки министър е бягал от проблема, защото решаването му изисква непопулярни средства.

Самото проектиране, между другото, също е превъзложено, както и другите прословути инхаус договори от АПИ на кухата държавна фирма "Автомагистрали". А тя без конкурс е превъзложила тази работа на частни проектанти.

- Добре, но за две години те нищо ли не са проектирали?

- Има готови проекти, има дори готовност за издаване на разрешения за строеж. Но на една част от тези лотове беше започнато строителствобез стрителни книжа. За това сторителство са издадени актове, че е незаконно. И трябват законодателни промени, за да се узаконят, специално за 4-и и 5-и лот.

- Вие не можете ли да се ангажирате с някакъв срок, в който разрешителните да се издадат и строителството, за което така или иначе са платени вече парите, най-сетне да почне?

- За 4-и и за 5-и лот тази година мисля, че може да стартира строителството. В момента работим върху текстове за законодателни промени, които да въведат режим за узаконяване на построеното. Наесен те ща се в парламента.

- А вие през това време контактувате ли с фирмите, с които са сключени тези договори и са взели милионите? Те съгласни ли са с намеренията да се индексират цените само по част от договорите. И изобщо не смята ли някоя от тях да се откаже?

- Всяка седмица водим разговори с всички участници в този процес. Нещата горе-долу стоят така - практиката "Автомагистрали" да възлага директно договори на фирми подизпълнители категорично е в нарушение на Закона за обществените поръчки.

Законът стъпва върху една директива от 2014 г., която казва, че щом се сключи договор, без да е била проведена обществена поръчка, този договор е унищожаем.

Унищожаемостта обаче може да бъде предявена само чрез съдебен иск в срок от една година след сключване на договора. Договорът между АПИ и "Автомагистрали" е сключен през 2019 г., но възлаганията, които "Автомагистрали" е правила на частни фирми, са от периода 2020 г. чак до 2023 г.

- Как така до 2023 г.? Това е 2 години, след като цяла България разбра, че това са незаконни договори.

- Последните възлагания са правени през ноември и декември 2022 г. Има договор за 50 млн. лв., друг за 40 млн. Те са за доставка на материали и наем на механизация.

Ако срокът за предявяване на искове срещу първите инхаус договори вече е изтекъл и те са стабилизирани, то за договорите, сключени след средата на 2022 г., този срок не е изтекъл. И аз, естествено, ще потърся правна закрила срещу такива превъзлагания. Законът ме задължава да го направя.

Вие не искате да го кажете, но от средата на 2022 г. на власт беше служебното правителство. Т.е. то е сключило нови инхаус договори за "Хемус"?

- След втори август 2022 г. на власт е служебното правителство на Румен Радев. Ще извадим съвсем скоро пълна справка за всеки от тези договори кога е сключван, за каква сума, с кого. Има и малки договори - за по 3-7 млн. лв. за изграждане на отделни съоръжения. Но има и доста големи за доставка на материали и наем на съоръжения има поне три такива договора на стойност над 30 млн. лв. всеки. Договорите са сключвани със същите фирми, с които са подписани и онези от 2020 г. Всеки министър, който е седял на този стол през 2021 и 2022 г. е знаел много добре, че превъзлаганията от "Автомагистрали" ЕАД към външни подизпълнители и доставчици, които е заварил, са сключени в нарушение на Закона за обществените поръчки. Вие знаете, тъй като е публичен, само за одитния доклад на Сметната палата, но има и два вътрешни доклада в МРРБ, които също доказват, че онези инхаус договори се незаконни. Единият е на работна група, съставена от експерти на МРРБ, която се произнася в този смисъл. Вторият е на външен адвокат.

- В крайна сметка колко са незаконните инхаус договори?

- Над 150 са договорите, с които строителството на "Хемус" е превъзложено от "Автомагистрали" на външни изпълнители. Как работи механизмът "Автомагистрали" сключва рамкови споразумения с дадена фирма на определена сума. Но после слючва анекси към тези договори, които са много по-конкретни и в които се говори за конкретни количества материали или техника. Ключовият въпрос обаче е доколко непредаването на искове срещу тези договори в законовия срок ги е стабилизирало. От разговорите с фирмите установихме, че те приемат, че раздадените аванси не следва да се индексират, тъй като са получили парите преди почти три години. Освен това в тях все пак е било предвидено да се индексират цените на битумните продукти, тъй като те се влияят пряко от цените на нефта.

Предмет на евентуална индексация биха могли да бъдат само останалите материали. Експертна оценка показва, че ако Министерският съвет одобри индексацията, това ще доведе до поскъпване на стойността с около 25%.

- Ако трябва да обобщим - всички "стабилизирали се" инхаус договори ще трябва да се изпълнят, а новите, които са сключени от служебното правителство, ще бъдат дадени на съда, нали така?

- Точно така.

- Нарекохте "Автомагистрали" "куха". Но тя е подала финансов отчет за 2022 г., в който отбелязва 2 пъти увеличение на печалбата в сравнение с предходната година, дължащо се на застраховките по инхаус договорите. Как се е получило това?

- Ами просто не са си платили застраховките. Въпросните застраховки, впрочем са едно голямо разхищение на публичен ресурс. Схемата е следната: АПИ предоставя аванс на "Автомагистрали" от порядъка на над 1 млрд. лева за изграждане на "Хемус". Държавната фирма плаща застраховка за тези сума, кОято е от порядъка на 10-12 млн. лв. Същевременно "Автомагистрали" предоставя аванси на частните фирми, които също издават застраховки на държавната фирма на подобна стойност. Тук имаме един посредник - "Автомагистрали", която не върши нищо, а плаща застрахователна премия за 12 млн. лв. При положение, че е можело просто бенефицентът на застраховките на частните фирми да е пътната агенция.

Сроковете на въпросните застраховки обаче изтичат. Те трябва да се подновяват всяка година. В момента работим по това да премахнем като посредник "Автомагистрали" в тези застрахователни договори.

- Вие сте между другото първият регионален министър от много време насам, който не е сменил тутакси ръководството на "Автомагистрали". Скоро ще навършите 3 месеца на власт, а никаква промяна, защо?

- Моето разбиране е, че първо трябва да се направи пълен анализ на това дружество преди да се пристъпи към кадрови решения. Има две насоки, в които може да се развива то. Това, което може да прави със собствени сили, е да поддържа автомагистралната мрежа и то само там, където има свои бази. Примерно от София до Пловдив на магистрала "Тракия", от София до Дупница или Благоевград на "Струма", по "Хемус" до Ботевград, защото след това няма свои бази.

Смисълът да има едно държавно дружество е ако то може да прави нещо само, и то по-евтино и поефективно. "Автомагистрали" се явяват на конкурсите за текущ ремонт И поддържане на пътищата, но много често в съдружие с частни фирми, т.е. пак са били нещо като посредник.

"Автомагистрали" обаче може да развие капацитет и експертиза да бъде инвеститорски контрол на големи инфраструктурни строежи, това може спокойно да прави.

- Ако се валидират инхаус договорите, ще му се наложи точно това да прави, нали?

- Да, ще му се наложи поне докато не се подреди наследството от миналото, т.е. докато не се доизгради "Хемус".

- Спряхте обществените поръчки, почнати от служебното правителство за текущ ремонт и поддържане на пътищата и обявихте нови. Това добре, но не се ли опасявате, че зимата наближава и има опасност да няма кой да чисти снега от пътищата?

- Зимно поддържане ще има. Миналата година служебното правителство възложи поръчките за зимата чак през октомври и се намери кой да чисти снега. Рискът би дошъл при проточване на процедурите по обжалване, но и за това сме подготвени.

- А да чакаме ли персонални промени във водния холдинг?

- Промени във водния холдинг ще има в скоро време - ще върнем двустепенната система за управление с надзорен съвет. Не съм привърженик, че един министър веднага трябва да пристъпи към кадрови промени. Служебното правителство за ваше сведение за десет месеца освободи 458 души в структури на регионалното министерство - областни пътни управления, бордове на ВиК дружества и др. И назначи 480 души, т.е. средно по 50 души на месец.

Истината е, че е изключително трудно да се привлекат качествени хора в държавната администрация. Затова съм за структурна реформа, а не за мащабни кадрови промени, които водят до поне 6 месеца сътресения след като се направят.

 

Интервюто може да видите и на интернет страницата на "24 часа"