Министър Андрей Цеков в предаването „Преди всички“ на БНР: Оценките се произвеждат машинно, няма човешки фактор

Министър Андрей Цеков в предаването „Преди всички“ на БНР: Оценките се произвеждат машинно, няма човешки факто

09 януари 2024 | 11:56

Репортер: Да започнем, министър Цеков, с най-актуалното сега тази сутрин. Очакваше се заледяване по пътищата. Готови ли сте, Агенция Пътна инфраструктура има ли организацията за обработка на всички проблемни участъци?

Андрей Цеков: Да, зимното поддържане на територията на цялата страна е обезпечено договорно, както и финансово. Има мобилизация на необходимата техника, необходимите материали. Така, че процедираме съгласно сключените договори и съобразно със зимните условия.

Репортер: На едно от заседанията на комисиите по регионална политика, на Комисията по регионална политика в Народното събрание вие информирахте, че само до края на януари има подсигурено почистване за някои области. Това така ли е към момента, или вече е осигурено цялостното зимно почистване?

Андрей Цеков: Към настоящия момент е осигурено цялостно зимно почистване.

Репортер: Да, това беше важно да го уточним. И да минем към най-важните въпроси за нашите слушатели относно санирането, след като Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви конкретни сгради, които ще бъдат санирани със средства по Плана за възстановяване и устойчивост в първия му етап. Има доста недоволни кандидати, останали извън класацията. Чуха се вече гласове от Пловдив, от Благоевград, от Димитровград. Вчера чухме и кметът на Гоце Делчев, където са одобрени само четири сгради от подадени заявления 42. Ще се срещнете ли с недоволните и какво ще им обясните за начина на класиране?

Водещ: Вие обещахте между другото такава среща с кметовете, доколкото си спомням, недоволните кметове.

Андрей Цеков: Да, точно така е. Ще направим срещи с всички кметове, които имат притеснения, за да разясним цялостната ситуация. Истината е следната - нуждите за енергийно обновяване на жилищния фонд при всички случаи надвишават възможностите и ресурса наличен по Плана за възстановяване и устойчивост. Статистиката показва, че в България жилищният фонд, който се нуждае от саниране е около 5000 многофамилни жилищни сгради. Около 2000 от тях бяха санирани по националната програма за енергийна ефективност – 2015-2016. Последните 48 сгради от нея, ние за тях осигурихме 97 милиона през, в края на миналата година. По Плана за възстановяване и устойчивост наличния ресурс на етап 1 на процедурата е 1,129 млрд. лв. А бяха подадени проектни предложения за около 3000, 3068 сгради на стойност около 4 милиарда. И при това положение е нормално в условията на една изключително висока конкуренция да има недоволни, тъй като всяко едно подадено проектно предложение се конкурира с всяко друго проектно предложение. Критериите за избора на сгради, които да бъдат възобновени е абсолютно обективен. Той се базира на енергийни спестявания, които се постигат чрез санирането, които енергийни спестявания са описани в сертификатите за енергийните…

Водещ: Да, но се появиха много съмнения, че част от тези сертификати, за които вие говорите - за енергийните характеристики на сградите, са едва ли не фалшиви. Имате ли възможност за някаква проверка, ще бъде ли извършена такава на случаен принцип, за да се разбере дали има някаква намеса при тези документи за обследвания?

Андрей Цеков: Всеки един енергиен сертификат, който е представен пред Министерство на регионалното развитие е изготвен от енергиен одитор, лицензирана от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Всеки един сертификат, който е показал висок процент спестявания. Това са 1217 сертификата е изпратен за проверка на същата агенция. Съгласно Закона за енергийната ефективност единственият орган, който може да осъществяват проверки на данните, посочени в енергийните сертификати е изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Ако от там получим данни, становища за неверни, за неверни данни в енергийните сертификати, само на тази основа бихме могли да направим преоценка.

Водещ: Казахте, че тежестта е върху тези енергийни обследвания и спестяванията, които биха могли да бъдат направени. Но ще има ли и тежест, примерно разгърнатата застроена площ на един блок и хората, които живеят в него? Защото много от пловдивските оплаквания са свързани именно с това, че не е взето предвид, че става дума за блокове с много голяма застроена площ.

Андрей Цеков: Вижте, в машинната оценка, както споменах, са включени всички тези данни - включени са разгъната застроена площ, броя на живеещите. Но в крайна сметка оценката се базира на постигнатата икономическата ефективност на инвестицията. Тоест с определено количество вложени пари колко енергия спестяваме. И в този смисъл, ако спестяванията са по-ниски от тези на сграда с по-ниска застроена площ, то тогава енергийната, ефективност на инвестицията е по-малка. Всички данни са въведени автоматично в системата и оценките е произвеждат машинно. Така че тук няма човешки фактор. Ако има съмнения, те би трябвало да се отнасят единствено за данните за енергийните сертификати. В този смисъл, ако, пак повтарям, ако ние получим сведения от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, че има съмнения относно данните, само тогава бихме могли да направим преоценка.

Водещ: Да, защото много хора питат - възможна ли е преоценка, и при какви условия вие отговорихте, за което благодаря. И така, сега да продължим, какви са другите възможности за собствениците на неодобрени жилищни сгради за саниране, какво могат да очакват от тук нататък? Защото като едни срокове сега, доколкото си спомням до края на януари, двадесет и някой януари беше срокът за това да се подават документи вече за участие в, за финансиране от втория етап по Плана за възстановяване и устойчивост. Този срок вероятно ще бъде удължен, както каза и при нас заместник-министър Ангелина Бонева точно заради това, че е доста дълго се удължи очакването на резултатите и дойдоха чак в края на декември, имаше яснота по това какви са класациите по първия етап. Очакваме ли, да очакваме ли удължаване на срока? Можете да съобщите сега при нас за всички.

Андрей Цеков: Да, разбира се. Сроковете ще бъдат удължени, всъщност срокът е до 16 януари. Разбира се, той ще бъде удължен минимум един месец, за да имат възможност сдруженията на собствениците да подадат нови заявления. По втората процедура, етап 2 по Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени 282 милиона лева. Това е първата възможност сдруженията на собствениците. Разбира се, по втората процедура се предвижда 20% самоучастие, което гражданите могат да покрият както с лични средства, така и с финансови инструменти, предоставени чрез Фонда на фондовете, ЕСКО компании и др. Има множество възможности. Разбира се, това няма да бъде финалната фаза в националната политика за обновяване на жилищния фонд.

Репортер: Ето това са всички очакват да чуят - освен съфинансирането, какво друго може да се направи, така че да бъдат привлечени средства за саниране, по всякакви други възможни програми?

Андрей Цеков: Както споменах в началото, преди осем години блоковете, нуждаещи се от саниране, бяха около 5000. С националната програма бяха санирани около 2000 сгради и сега имаме 756 сгради по новата, по етап 1 на Плана за възстановяване и устойчивост. Следващия етап - етап 2 ще предостави средства за още около 150 сгради. Остават около още 2000 сгради в цялата страна, които се нуждаят от саниране. Какви са възможностите за тези сгради? На първо място, това е Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027. По нея са предвидени 409 милиона лева, които са разпределени по следният начин: за десетте най-големи градски общини по приоритет 1 Интегрирано градско развитие са предвидени 63 милиона лева. Това са големи градове - Столична община, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Видин, Плевен, Русе, Велико Търново и Благоевград. Същевременно са налични 150 милиона, които са за всички останали общини. Това е по приоритет 2 Интегрирано териториално развитие на регионите. А също така има по приоритет 4 Фонда за справедлив преход заделени 196 милиона, които са целево финансиране за енергийно възстановяване на сгради в областите, засегнати от декарбонизационния преход - това са Перник, Кюстендил и Стара Загора и прилежащите към тях общини. Същевременно през 2024 г. трябва да започне да функционира Националния декарбонизационен фонд към Министерство на енергетиката, който ще набира и ще предоставят целеви средства за енергийно възобновяване на сгради на територията на цялата страна. И на последно място, през 2024 г. трябва да заработи и Социалния климатичен фонд, който ще предоставя средства на енергийно бедните граждани. Така че чрез тези инструменти в следващите години аз лично съм оптимист, че ние можем да проведем докрай политиката за енергийно възобновяване на жилищния фонд, така че всичките 5000, малко над 5000 сгради, нуждаещи се от обновяване в крайна сметка да бъдат…

Репортер: Всички, които живеят в тези 5000 сгради в момента се питат с какво съфинансиране ще трябва да участват по всички тези следващи програми. Обмисля ли се вече нещо, имате ли някаква яснота, освен парите, които казахте, че са възможни за саниране?

Андрей Цеков: Вижте, по Програма „Развитие на регионите“ парите са грантово финансиране, голяма част от тях. Средствата от Националния декарбонизационен фонд все още предстои да бъдат разписани правила. Там отговорната институция е Министерство на енергетиката. Истината е, че в следващите години и в един, така, в една по-далечна перспектива е логично да се премине от схема на изцяло грантово финансиране към схема на споделено финансиране, тъй като в крайна сметка става въпрос за частна собственост. Разбира се, елементът на социална солидарност чрез подпомагане от страна на държавата винаги ще присъства. Но е необходимо като едно устойчиво решение да се намери начин, по който да бъде ангажирана и отговорността на собствениците на тези жилища. И това може да стане чрез безлихвено кредитиране с гаранции от държавата, чрез подпомагане на ваучери, чрез предоставяне на ваучери на енергийно бедните граждани, така че те да могат да покриват самоучастието си. Много са възможните инструменти. Това е по-скоро задача за следващия петгодишен период. На този етап все още имаме грантови средства.

Репортер: Да. Дано наистина. И за да приключим темата със санирането, трябва да ви попитам - има ли възможности сега за някакъв вид разместване на тези, които са класирани сред тези 750 и еди-колко си блока, ако се намери някакъв пропуск, грешка в обследванията?

Андрей Цеков: Да, разбира се. В крайна сметка всички заинтересовани страни в процеса при наличието на съмнения относно класирането, биха могли да обжалват решенията, с които е предоставена или респективно отказана, отказано подпомагането. Редът е разписан ясно в Закона за управление на средствата от Европейския съюз. Същевременно при подадени сигнали към Агенцията за устойчиво енергийно развитие и констатирани грешки и непълноти или неверни данни в енергийните сертификати, също ще може да бъде направена преоценка.

Водещ: Господин министър, ако излезем от темата за санирането и погледнем към магистралите. Казахте, че през май тази година ще започне доизграждането на автомагистрала Хемус, този участък, който отдавна чакаме - до Плевен, от Плевен о Велико Търново. Колко средства са планирани за това? Пак казахте, че има планирани вече средства. Осигурени ли са фирмите-строители? Кога се очаква да приключи проекта? Отдавна го чакаме.

Андрей Цеков: Вижте, за изграждането на всички магистрали, които са в строителство, става въпрос не само за магистрала „Хемус“, става въпрос и за магистрала „Струма“, за магистралата между Русе и Велико Търново. В бюджет са предвидени над 1,1 млрд. лв. Така, че средствата са осигурени, осигурени със средства, включително и за компенсиране на резултатите от инфлацията през 2022, тоест за индексиране на средствата. Има пълна проектна готовност за магистрала Хемус и пълна финансова готовност да бъде възобновено строителството по всички участъци, с изключение на 7-ми и 8-ми участък, където има все още териториално-устройствени процедури. Очакваме строителството да бъде възобновено в началото на пролетта, тъй като в момента, през зимата не се извършват такива дейности. Оптимист съм, че от началото на март строителството по всички участъци от между София и Плевен, между Плевен и Велико Търново и в участъка след Търговище да бъде възобновено.

Водещ: Сега, аз няма как да не ви попитам, тъй като тези дни хората в Ребърково протестират за бавното строителство на пътя Е-79 там около Мездра в този район. Какви са сроковете за строителство, колко се закъснява и кога тези хора ще намерят спокойствие?

Андрей Цеков: Истината е, че е изключително сложен обект, който създава дискомфорт както на местното население, така и на всички пътуващи в посока Видин. Спецификата на обекта е такава, че тя не дава възможност да се осъществява движение и същевременно да се извършва строителство. Срокът за изпълнение на този обект е края на 2024 г. И аз тук апелирам към търпение не само към живеещите в района, но и към всички пътуващи, към превозвачите, тъй като, за да можем да изградим този участък, трябва просто да издържим още малко. До края на 2024 г. са всички срокове. Към момента закъснения по отношение на изпълнението няма. Има тежки строителни дейности, свързани включително с взривни работи, изграждане на нови съоръжения, пет нови моста и пътни възли в този участък. И това, което ми дава оптимизъм е, че очакваме в рамките на следващия един месец да бъде отворено движението, тоест пътната част да бъде готова и след това да продължим пролетта с изграждането на съоръженията, така че да можем да задържим целия пътен участък до края на 2024 г.

Водещ: Последен въпрос, господин министър. Казахте, всяка сутрин отивам на работа с усещането за дълг, да свърша това, за което съм номиниран за министър в това правителство. Очаквате ли това усещане за ваш дълг да бъде оценено, да останете и в следващия кабинет след ротацията, при Мария Габриел премиер?

Андрей Цеков: Аз лично нямам притеснения относно процесите, свързани с ротацията. Това, което е важно, е да бъде продължена работата по изпълнение на ключовите приоритети на министерството, свързани с изграждането на магистралната мрежа и с финансирането на общините. Включително и с изпълнението на проекта на ВиК операторите по Оперативна програма Околна среда. Дали това ще бъда аз или някой друг, е много по-малко, от много по-малко значение. Важното е да се продължи една устойчива политика за изпълнение на тези проекти, тъй като те са тласък на икономиката на цялата държава.

Интервюто на министър Андрей Цеков може да слушате на интернет страницата на БНР.