Министър Андрей Цеков в предаването "Събуди се" по Нова телевизия: Кандидатстването за саниране на блоковете по Етап II на ПВУ ще бъде удължен до края на февруари

Министър Андрей Цеков в предаването "Събуди се" по Нова телевизия: Кандидатстването за саниране на блоковете п

14 януари 2024 | 13:11

 

Водещ: Има ли проблеми с програмата за саниране, ще бъде ли преразгледан списъкът с одобрените сгради и кога по автомагистрала Тракия ще има две допълнителни ленти и ще поскъпват ли винетките - отговорите сега ще потърсим заедно с регионалния министър Андрей Цеков. Здравейте.

Андрей Цеков: Здравейте.

Водещ: Да започнем малко по-отдалече. Кажете, в цялата страна колко блока, според вас и според вашите оценки, се нуждаят от саниране? Не кандидатстващите, а като цяло колко?

Андрей Цеков: Към момента вероятно са около 3000. Преди 7 - 8 години бяха 5000. По националната програма за саниране бяха възобновени около 2100 блока.Към 31 май са подадени 3068 заявления по програмата по Плана за възстановяване и устойчивост…

Водещ: Колко са одобрени?

Андрей Цеков: Одобрени са 756. Още от самото начало е ясно, че ресурсът, предоставен по ПВУ от 1,129 млрд. вероятно няма да е достатъчен, за да удовлетвори всички потребности. Подадените проектни предложения са на стойност близо 4 милиарда. И тук очевидно е, че става въпрос за процедура с конкурентен подбор, при която всеки един проект се конкурира с всеки друг проект, не само на територията на цялата страна, а на територията и на съответната община, дори и на съответния квартал. В този смисъл два съседни блока са конкуренти.

Водещ: Виждаме обаче конкретни примери, които говорят за проблеми някъде в самата процедура. Видяхме в Горна Оряховица. Написано е, че блокът трябва да получи 25 точки, той получава 10 точки, съответно тези точки, които не е получил, не му достигат, за да влезе сред класираните. Колегите от „Дневник“ също дават пример с блок в квартал Връбница в София - отпада от класирането със 137 точки, максимумът е 140, а много блокове с много по-малко точки от тези 137, се класира. Тоест това не са ли примери за някакъв пропуск някъде в системата и в оценяването?

Андрей Цеков: Вижте, нека започнем от самото начало. Каква е методиката за оценяване на проектните предложения? Всички данни, необходими за класиране, се взимат от официален удостоверителен документ, който се нарича сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация. Тоест всеки един блок подлежи на енергийно обследване, което се извършва от лицензиран енергиен одитор. В резултат на енергийното обследване се съставя въпросният сертификат и в него се записват всички характеристики - колко енергия потребява към момента въпросната сграда, колко ще потребява след изпълнението на мерки за енергийна ефективност, какво е количеството генерирани емисии на въглероден диоксид в момента, какво ще бъде след енергоспестяващите мерки, колко е разгърната застроена площ? Оттук-насетне методиката черпи данни единствено от сертификата. И една сграда може да получи максимум 140 точки в зависимост от нивата на спестявания, декларирани в сертификата - на електроенергия, на вредни емисии, респективно постигнатият клас на енергийна ефективност на сградата след изпълнението на дейностите. Няма нито един субективен фактор.

Водещ: Но хората се съмняват. И аз ви дадох конкретни примери. Ето, блок в София със 137 точки не е класиран, а блокове с по 130 са класирани. Защо не е класиран, къде, кой е сбъркал?

Андрей Цеков: Вижте, за конкретният казус аз не бих могъл да вляза в детайли. Истината е следната - ако сдружението на собствениците счита, че е допусната грешка в оценката, разбира се, в момента тече срок за обжалване. Могат да пуснат жалба да бъде направен преразглеждане на конкретната сграда, респективно административния орган, в случая МРРБ би могло да промени своето решение.

Водещ: Колко такива сгради има постъпили при вас вече?

Андрей Цеков: Вижте, редът по принцип е за обжалване по съдебен ред. Разбира се, жалбите се подават през Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Конкретните жалби не са много, постъпилите. По-скоро има едно генерално недоволство, което е генерирано от факта, че гражданите са разочаровани. А защо са разочаровани гражданите? Ами, обяснението е относително просто - може би гражданите не са били информирани за нивата на конкуренция. Гражданите участват в този процес съвместно с общинските администрации. И поне аз това, което забелязах, особено в хода на предизборната кампания е, че доста щедро беше обещавано от страна на кандидатите за кметове, че средствата за саниране са гарантирани, за съответните общини.

Водещ: Кои бяха тези кметове? Тоест, според вас, грешката е единствено в това, че няма достатъчно пари за всички. Но допускате ли, че все пак може да има някъде човешка грешка, че може би някъде при пренасянето на всички тези цифри, на всички тези оценки, някои от тези оценители е сбъркал? Защото, ето, ако говорим за конкретно този случай, мисля, че даже отговорът, който от МРРБ са изпратили до блока във Връбница е, че вероятно той ще бъде включен в списъка. Но как може да допуснем, че да има техническа грешка, когато става въпрос за 3 милиона лева?

Андрей Цеков: Вижте, когато една дейност се извършва от хора, а не от машини, грешка винаги е възможна. Затова има и механизми за корекции на въпросните грешки. Два са възможните типове грешки – едната е при пренасянето на данните, респективно при обработката им от оценителите, а втората възможна грешка е, ако в самите сертификати се съдържат данни, които не отговарят на реалността.

Водещ: Допускате ли, че може би някои сертификати са издавани на база грубо казвано рушвети или някакво допълнително стимулиране на хората, които ги издават, за да може блокът след това да се класира.?

Андрей Цеков: Честно казано, това е хипотеза, която не би могла да бъде изключена. Истината обаче е, че ако има такива съмнения, аз приветствам всички всеки един гражданин да посочи конкретна сграда и конкретен сертификат, в който счита, че данните са манипулирани и в този случай с огромен ентусиазъм аз ще изпратя документите на контролния орган - АУЕР, както и на Европейска прокуратура. Тъй като, ако има манипулация на данни, това означава документна измама с европейски средства, насочена към неправомерно усвояване на европейски средства.

Водещ: Имате ли вече някакви такива сигнали ли още не?

Андрей Цеков: До този момент няма нито един конкретен сигнал за манипулирани данни в определен сертификат.

Водещ: Много общини също оспориха, знаете, това държавно саниране и поискаха ново преразглеждане на всички проекти, нова оценка. Подготвяте ли такова, ще има ли ново преразглеждане?

Андрей Цеков: Не, не подготвяме. Тъй като считам, че методиката е обективна, тя е обявена още в края на 2022 година, имало е едномесечен срок за обжалване, подложена е на обществено обсъждане, одобрена е от Европейската комисия. Сега трябва да сме със съзнанието, че Националният план за възстановяване и устойчивост, всички инвестиции по него трябва да бъдат приключени през 2026 г. Което означава, че ние имаме ориентировъчно близо още около две години, две години и половина, за да усвоим тези средства. А за да бъдат усвоени, общините трябва да направя обществени поръчки да изберат изпълнители. Ако сега се рестартира процедурата, то това означава да загубим всичките средства и това трябва да сме наясно.

Водещ: Санирането в София обаче като че ли се превърна в ябълка на раздора. Знаете, в понеделник се свиква извънредно заседание на Столичния общински съвет, въпреки че половината партии казаха, че няма да присъстват. Има ли риск санирането в София да не се случи заради неработещия общински съвет?

Андрей Цеков: Доколкото разбирам, причината за свиканото извънредно заседание е по-скоро изтичащия срок за подаване на документи по втория етап, където са налице 282 милиона лева.

Водещ: Да кажем на нашите зрители, тези, които не са успели да се класират за тези пари, за които говорихме…

Андрей Цеков: Могат сега да кандидатстват, като обаче вторият етап по указания на Европейската комисия включва 20% самофинансиране. Срокът изтича на 16 януари. Нееднократно обявих, че ние ще го удължим. Само че съгласно закона, ние можем да го удължим, ако няма достатъчно подаден брой проектни предложения към датата на изтичане на въпросния срок, тоест към 16 януари.

Водещ: Така ли е?

Андрей Цеков: На, към този момент няма достатъчно подадени проектни предложения. Повечето от сдруженията на собствениците, общините се надяваха, че ще влязат в класирането по първата подмярка.

Водещ: До кога удължавате срока?

Андрей Цеков: Вероятно ще го удължим до края на февруари.

Водещ: Тоест няма проблем в София?

Андрей Цеков: Не, няма да има проблем. Ще бъдат удължени сроковете. Въпрос на правна техника е. Трябва да изчакаме 16 януари, на самия 16 януари ще обявим удължаването на срока.

Водещ: Тоест има ли смисъл в момента, според вас, общинарите да се събират въобще, ако ще удължите срока?

Андрей Цеков: Това е работа, която касае самите общинари. Преценката е по целесъобразност.

Водещ: Не, не говоря за другите им теми. Говоря конкретно по темата саниране.

Андрей Цеков: Аз мисля, че има смисъл, да.

Водещ: Но има ли риск да загубят пари, ако в понеделник не се съберат в пълен състав?

Андрей Цеков: Не, не мисля.

Водещ: Ще може да се кандидатства, просто на малко по-късен етап, защото срокът е удължен. Добре. Да поговорим за Шенген. Цените на материалите в строителството постоянно вървят нагоре. Ако бяхме приети в Шенген и по суша, щеше ли това да смъкне цените надолу?

Андрей Цеков: Не съм напълно съгласен, че имаме в момента инфлация в цената на строителните материали. Имаше огромна инфлация в периода ’21-а – ’22-а година. Основният фактор беше свиването, първо, на производството по време на ковид кризата, и след това дисбаланс в търсенето и предлагането. Към момента няма. Има дефлация даже в цената на строителните материали.

Водещ: Въпросът ми е това, че не влязохме в Шенген и по суша. До каква степен ще се отрази на вашия сектор? Очакваше се да се увеличи ваканционното строителство по морето при пълноправен Шенген, много по-голям интерес от инвеститорите да строят имоти в пограничните райони, особено. Как ще се отразят невлизането в Шенген на вашия сектор?

Андрей Цеков: Аз нямам безпокойство, относно отлагането на свободното преминаване през сухопътните граници. Строителният пазар в последните години се развива доста динамично. И моите наблюдения са, че той не е разчитал на сухопътен Шенген за, в краткосрочен и средносрочен план.

Водещ: Тоест при вас няма съществени проблеми? Да поговорим за автомагистрала „Тракия“. Заявихте, че тя ще се разширява с по едно платно в посока. Къде, откъде ще се започне и кога?

Андрей Цеков: Между София и Пловдив. В момента сме подготвили обществена поръчка за идеен проект за нейното разширяване. Ще бъде пуснат в рамките на следващия месец най-вероятно. Това е дългосрочен проект, тъй като ние сме едва в началото. И реалната му реализация като строителство би могла да започне не по рано от три години, но въпросът е да дадем началото.

Водещ: Кога очаквате по магистрала „Тракия“ да се пътува плюс две ленти, от двете страни по една?

Андрей Цеков: Очакваме възлагане след три години, а реално разширение от горе-долу пет до шест години.

Водещ: След пет-шест години? Тунелът Траянови врата – той има ли как да бъде разширен?

Андрей Цеков: Това е едно от големите предизвикателства - тунелите и виадуктите. Най-вероятно там ще търсим инженерно-техническо решение в зависимост от спецификите на съответното съоръжение. В случай, че не позволява или че така да кажем неразумно от гледна точка финанси, най-вероятно ще се стигне до стеснявания там. Макар, че това не е оптималното решение. Но това ще, това е въпрос на проектно решение.

Водещ: Има много време.

Андрей Цеков: Има време. Този разговор ще може да го водим отново живот и здраве след около година.

Водещ: Тепърва ще се виждаме, да. Кажете, скоростни пътища - има ли такива, които ще бъдат разширявани в малко по-обозримо бъдеще?

Андрей Цеков: Тази година сме заложили проектиране за модернизация на 22 отсечки от скоростни пътища, така че те да бъдат преведени към габарит, тоест на първокласни пътища, които знаете в момента са основно с габарит 10,5. Това означава по една лента в посока. Това, което сме заложили е за 22 отсечки да бъдат модернизирани и разширени договори 23.5, което е скоростен път, по две ленти в посока. Предвидили сме 122 милиона за проектиране. Разбира се, те са насрочени във времето. Тази година предвиждаме да усвоим около 25 милиона от тях. Но това е бъдещето. Тъй като икономиката на страната и промишлеността, ако те са сърцето на икономическото развитие, то скоростните пътища и магистралите са артериите.

Водещ: Кажете ни един нов път, който ще видим през тази година завършен.

Андрей Цеков: Тази година ще бъдат завършени на първо място магистрала „Европа“, цялата. В нейната цялост ще бъде завършена.

Водещ: Кога, кой месец?

Андрей Цеков: Към края на годината. Ще имаме нормална връзка между София и Калотина. От друга страна, в рамките на месец ще отворим движението в един от участъците на магистралата между Видин и Ботевград. Става въпрос за участъка между Макреш и Бела, това са около 23 км ново магистрално трасе. До края на годината трябва да бъдат завършен изцяло и участъкът между Мездра и Ботевград. Това са най-реалистичните магистрални участъци, които да бъдат завършени тази година. Същевременно аз съм убеден, че ще успеем да завършим и участък 1 на магистрала Хемус и съществено да бъдат приключени работите и по участък 3.

Водещ: Това щях да ви питам. Магистрала Хемус, не минава разговор без да ви попитаме – новият строителен сезон ще започна ли след това твърде дълго прекъсване? Кога започва отново строителството на Хемус?

Андрей Цеков: Да, категорично ще започне. Тогава, когато времето позволява. Чисто документално ние ще имаме готовност за възобновяване в рамките на месец.

Водещ: Тоест някъде февруари – март?

Андрей Цеков: Да. Оттам-нататък, когато позволява времето, ще има пълен фонд за работа по участък 1, 2 и 3, по участък 9 се надявам да осигурим фронт, за 4, 5 и 6 ще стане горе-долу около средата на годината. Там има няколко административни процедури, които трябва да бъдат приключени.

Водещ: Колко километра от Хемус очаква да построите тази година?

Андрей Цеков: Добър въпрос. Както казах, напълно завършване на участък 1, вероятно почти пълно завършване на участък 3. Порядъкът на 40 -50 км.

Водещ: Нови 40-50 км по Хемус. Какво се случва с автомагистрала Струма? Кога ще започне ново проектирането на трасето? Основният въпрос - ще си загубим ли парите от Европа заради това безкрайно забавяне на строежа на тази магистрала?

Андрей Цеков: Аз мисля, че няма да загубим европейските пари. И лично аз имах среща в Брюксел по темата, на която изяснихме механизма, по който да бъде най-после разсечен гордиевият възел относно магистрала „Струма“.

Водещ: Как ще се случи?

Андрей Цеков: Трябва да бъдат изяснени някои въпроси, свързани с европейското екологично законодателство и до каква степен проектът отговаря на него. Получили сме подробен въпросник. В понеделник трябва да предоставим отговорите от страна на българското правителство. Предстои техническа среща в Брюксел. След което ще бъде взето окончателното решение. Аз лично съм оптимист, макар че решението към момента не е в максимална степен оптимално. Но, че ние ще можем да започнем проектирането на източното трасе, тоест на трасето по източния склон на Кресненското дефиле в рамките на следващите два месеца, надявам се.

Водещ: Два месеца. А кога се очаква да бъде завършено, поне едното трасе?

Андрей Цеков: Вижте, съгласно договора срокът е края на 2027 година. Разбира се, всичко зависи кога стартираме…

Водещ: Ще влезем ли в този срок?

Андрей Цеков: Ако стартираме тази пролет, по-скоро аз бих казал, тъй като вече има повече от година забавяне, бих казал, че 2028 г. за завършване на строителството изглеждат реалистични.

Водещ: 2028 г. за завършване на строителството…

Андрей Цеков: На източното трасе.

Водещ: А другото трасе? То също ще е извън Кресненското дефиле по вашия план, нали така?

Андрей Цеков: Аз лично споделям виждането, а то е записано и в управленската програма, че ние трябва да работим за второ трасе изцяло извън Кресненското дефиле, докато пътят през Кресненското дефиле си остане локален път. Истината е, че това ще отнеме повече време. Ние сме обявили обществена поръчка вече за идентификация на възможните варианти за второ трасе.

Водещ: Но това дори не можем да мечтаем за коя година ще стане.

Андрей Цеков: Това е въпрос на доста работа.

Водещ: Доста работа. За винетките обещахме на нашите зрители, че ще поговорим. В Гърция ги вдигнаха, тол таксите ги вдигнаха. У нас винетки, тол такси ще бъдат ли вдигани?

Андрей Цеков: При нас не се планира увеличаване нито на винетките, нито на тол таксите. Събираемостта е добра. Миналата година са събрани около 800 милиона приходи от винетки и тол такси. Мисля, че постепенно тол системата започва да работи добре. Подобрения в събираемостта ще дойдат тогава, когато заработят всички контролни механизми на системата. Работи се по тази тема.

Водещ: От ПП-ДБ предложиха намаление на комисионната за продажба на винетки. Фирмите, които ги продават, да получават не 7% - 3% комисионна. Съгласни ли сте с тази идея?

Андрей Цеков: Това е политическо решение. При всички случаи държавата не само при нас ползва посредници при продажбата на винетки и тол такси. Хубавото е, че ние вкарахме конкуренция в този пазар. Досега в продължение на години на пазара действаха само двама доставчици на услуги. Към момента са сключени договори с още двама, избрани още преди формирането на това правителство, с които обаче не беше сключван договор, и сме поканили още двама избрани доставчици на услуги. Така, че тази конкуренция на пазара ще позволи държавата да генерира допълнително приходи.

Водещ: Кажете обаче, как си обяснявате, че този законопроект на ПП-ДБ идва два дни, след като от Bird направиха разследване, че собственикът на едната от фирмите продаващи винетки е купила на непазарни цени имоти на Асен Василев и Даниел Лорер. Има ли връзка между едното и другото?

Андрей Цеков: Аз не бих ги свързал. Това предложение беше направено още ако не се лъжа в 47-ото или 48-ото НС, пак от ПП-ДБ.

Водещ: Не виждате връзка. А това разследване, предполагам, сте го прочели. В него става дума за ваш колега – Асен Василев, за Даниел Лорер.

Андрей Цеков: Според мен ставаше въпрос за чисти спекулации, които аз в тях не виждам никаква сензация, нито притеснение.

Водещ: Нито купуването на имоти на цени над пазарните и продаването им за три пъти по-висока сума? В това не виждате проблем?

Андрей Цеков: Това е твърдение, което аз не го приемам по никакъв начин за доказано. Имаше коментар на господин Василев по темата мисля, че много ясен.

Водещ: Добре. И на финала на нашия разговор - след ротацията ще останете ли на поста си? Водени ли са вече разговори с вас?

Андрей Цеков: Разговори не се водят по тази тема с министри. Министрите се оценяват от господин Денков и госпожа Габриел, и след което се провеждат разговори с политическите партии. Аз нямам притеснения.

Водещ: Вие искате ли да останете?

Андрей Цеков: Аз искам да си довърша работата.

Водещ: Тоест искате да остане след ротация?

Андрей Цеков: Искам да си довърша работата.

Интервюто с министър Андрей Цеков може да гледате в интернет страницата на Нова телевизия.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството