Министър Андрей Цеков: За първи път в последните 12 г. поръчките за текущ ремонт и поддръжка на пътищата се възлагат по критерий най-ниска цена

Министър Андрей Цеков: За първи път в последните 12 г. поръчките за текущ ремонт и поддръжка на пътищата се въ

14 септември 2023 | 19:35
  • Министър Андрей Цеков: За първи път в последните 12 г. поръчките за текущ ремонт и поддръжка на пътищата се възлагат по критерий най-ниска цена
  • Министър Андрей Цеков: За първи път в последните 12 г. поръчките за текущ ремонт и поддръжка на пътищата се възлагат по критерий най-ниска цена - 1

„Внушение е, че АПИ възлага обществени поръчки на нереално високи цени“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков в специално видеообъращние в профила си в социалната мрежа Фейсбук и разпространено до медиите.
„Друго внушение, което се разпространява, касае „нереално високи изисквания“ за икономическо и финансово състояние на фирмите, които кандидатстват за обявените от настоящото ръководство на АПИ нови обществени поръчки за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Разпространява се твърдението, че всеки участник трябва да има оборот от 70 млн. лв. Това категорично не отговаря на истината. Изискванията за оборот в новите обществени процедури са съобразени с прогнозната стойност на поръчките.
Практиката Агенция „Пътна инфраструктура“ да обявява нереалистично ниски прогнозни стойности, а впоследствие да се сключват договори на реални пазарни цени е съществувала в продължение на годините между 2020 и 2022 г.“, отбелязва министър Цеков.


Той е категоричен, че за първи път в последните 12 години поръчките за текущ ремонт и поддръжка на републиканските пътища се възлагат само и единствено по критерий най-ниска цена, с което е защитен публичният интерес.

Ето и цялото изявление на министър Андрей Цеков:

Бих желал да опровергая две внушения, които бившият регионален министър Гроздан Караджов разпространява по националните медиите, а днес и от парламентарната трибуна.

Първото внушение е, че АПИ възлага обществени поръчки на нереално високи цени. Цитирани бяха две обществени поръчки, които касаят основни ремонти на пътища в Бургаска област. Въпросните поръчки са обявени от ръководството на АПИ по време на мандата на министър Гроздан Караджов – на 11 април 2022 г. Прогнозните стойности на тези поръчки са съответно 37 и 34 млн. лв. Оферти по въпросните поръчки са подадени през август 2022 г. по времето на мандата на министър Иван Шишков. Настоящото ръководство на АПИ единствено довършва обявените процедури.

Установено е, че във всички поръчки по време на министрите Караджов и Шишков са формирани неправилни прогнозни стойности и получените оферти многократно надвишават прогнозните стойности. За цитираните от Караджов поръчки са получени оферти в порядъка от 69 до 71 млн. лв. – респективно за всяка от поръчките има разгледани по 4 или 5 оферти и са избрани изпълнителите с най-ниската ценова оферта.

Другото внушение, което разпространява Караджов, касае нереално високи изисквания по неговите думи за икономическо и финансово състояние на фирмите, които кандидатстват за обявените от настоящото ръководство на АПИ нови обществени поръчки за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Разпространява се твърдението, че всеки участник трябва да има оборот от 70 млн. лв. Това категорично не отговаря на истината. Изискванията за оборот в новите обществени процедури са съобразени с прогнозната стойност на поръчките. И тъй като областите са различни, различни са и изискванията за икономическото и финансово състояние на фирмите. Давам няколко примера:

Например, за област Ловеч прогнозната стойност на поръчката е 24 млн. лв., изискванията за оборот за 3 години е 20 млн. лв.

За област Русе прогнозната стойност е 18 400 000 лв., изискванията за оборот са за 15 млн. лв.

За област Търговище прогнозната стойност на поръчката за 18 месеца е 19,8 млн. лв., изискванията за оборот са 15 млн. лв.

Единствено за най-голямата област – Софийска област, в която пътната мрежа надвишава 1300 км и прогнозната стойност на поръчката надвишава 72 млн. лв., изискването за оборот за 3 години е 70 млн. лв.

Що се касае до поръчките за текущи ремонти по отношение на изискванията за обороти, бих искал да подчертая - всички изискуеми обороти са по-ниски от прогнозната стойност на поръчката. Поръчките следва да се изпълняват за срок от 18 месеца, а изискването е за тригодишен оборот. В този смисъл, при прогнозна стойност от 25 млн. лв. да се изиска оборот 20 млн. лв. за 3 години това означава, че е необходим средногодишен оборот от 7 млн. лв. и в този смисъл всички нормални пътностроителни фирми имат достъп до тези поръчки.

Практиката Агенция „Пътна инфраструктура“ да обявява нереалистично ниски прогнозни стойности, а впоследствие да се сключват договори на реални пазарни цени е съществувала в продължение на годините между 2020 и 2022. Много показателен е случаят за автомагистралата между Русе и Бяла, при която при прогнозна стойност на поръчката 924 млн. лв. министър Гроздан Караджов излъчи решение за избор на изпълнители на стойност 1,534 млрд. лв.

В заключение бих искал да подчертая, че за първи път в последните 12 години поръчките за текущ ремонт и поддръжка на републиканските пътища се възлагат само и единствено по критерий най-ниска цена, с което е защитен публичният интерес.

 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството