Министър Аврамова се срещна с комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Дуня Миятович

Министър Аврамова се срещна с комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Дуня Миятович

29 ноември 2019 | 16:57

МРРБ полага усилия за създаване на условия за по-добър и достоен живот на всички български граждани – чрез благоустрояване на градовете и подобряване на жилищната среда, чрез осигуряването на свързаност и намаляване на различията между населените места, така че навсякъде хората да могат да работят, да се учат и да се развиват успешно. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на среща днес с комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Дуня Миятович.

Няколко ведомства имаме целенасочена политика за подпомагане на интеграционния процес на уязвимите групи от населението. Съвместно с общините по Оперативна програма „Региони в растеж“ се изпълняват проекти на стойност 28 млн. лв., с които ще се осигурят условия за настаняване в 663 социални жилища, информира заместник-министър Деница Николова.

Политиката на държавата е комплексна и тя не е съсредоточена само и единствено в осигуряването на жилища. Усилията са в посока по-добро образование на децата от уязвимите групи, така че да могат да се реализират на пазара на труда. Няколко институции работят в тази посока и 40 000 деца са върнати в класните стаи, коментира още министър Аврамова.

Работи се по промени в законите за устройство на територията, за държавната собственост и за общинската собственост. Целта е да се въведе задължение за извършване на преценка за съразмерност в административните производства, за да не се допуска непропорционална намеса в личния живот на хората в подлежащи на премахване постройки. Предложените промени предвиждат отсрочване на заповедта за премахване на незаконен строеж в случаите, когато той се ползва като единствено жилище. Ще се преценява също дали постройките се обитават от малолетни и непълнолетни, както и от лица с трайни увреждания, а също и какви са възможностите за осигуряване на подходящо алтернативно настаняване. Когато при преценката на посочените обстоятелства се установи несъразмерност между личния и обществения интерес при премахването на незаконния строеж, използван като единствено жилище, началникът на ДНСК, съответно кметът на общината, ще спира производството по издаване на заповед за премахване. Министърът подчерта, че всички граждани, без значение от пол, раса и религия, трябва да спазват закона.