Министър Аврамова ще председателства петата Междуправителствена българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество

Министър Аврамова ще председателства петата Междуправителствена българо-узбекска комисия за икономическо и нау

11 септември 2019 | 17:26

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще председателства петата Междуправителствена българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която ще се проведе в София. Съпредседател на комисията от страна на Република Узбекистан е заместник министър-председателят Ельор Ганиев. Предвижда се представителите на двете държави да обсъдят широк кръг въпроси, свързани с разширяване на двустранното сътрудничество в различни сфери на икономиката.

Паралелно ще се проведе и българо-узбекски бизнес форум, в който ще се включат представители на деловите среди, на браншови и бизнес организации и на административни структури от двете страни.

След края на заседанието министър Петя Аврамова и заместник министър-председателят на Узбекистан Ельор Ганиев ще подпишат заключителен протокол от работата на петата Междуправителствена българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Предвижда се да бъде подписано и Споразумение между търговско-промишлените палата на България и Узбекистан.

 

Заседанието на Петата Междуправителствена българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество ще се проведе утре, 12 септември, в резиденция „Бояна“.

Желаещите да отразят събитието могат да присъстват на подписването на заключителния протокол и на Споразумението между търговско-промишлените палати на България и Узбекистан. То ще бъде от 12.00 часа в зала „Изток“.

Влизането в резиденция „Бояна“ ще става срещу представяне на лична и журналистическа карта.