Министър Цеков в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ: Осигурихме фронт за работа по всички важни стратегически проекти, строим и проектираме общо 6 магистрали

Министър Цеков в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ: Осигурихме фронт за работа по всички важни стратегич

18 февруари 2024 | 10:31

Водещ: Чухте анонса, чухте нашето представяне. Да, ще говорим за Строителство. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков вече е в студиото на нашето предаване. господин министър, здравейте.

Андрей Цеков: Здравейте.

Водещ: И добре дошли при нас,. Ако искате да започнем, много са въпросите, ако искате пък да се включите и вие, направете го на нашата Фейсбук страница. Да започнем обаче, ако искате от политическите нападки на вашите партньори. Защото вчера слушам Борисов, който казва - нищо не се прави, в застой, държавата е в застой, не се строи, нищо не се прави. Имате ли контрааргументи на това? Това като нещо, като обичайно търкане преди ротацията ли е? Как така държавата е в застой и нищо не се строи.

Андрей Цеков: Аз мисля, че това е една обичайна политическа реторика в моменти, в които предстоят важни политически събития. Аз лично не съм съгласен с това твърдение. Всъщност строи се. Строи се, разбира се, през зимния сезон темпът намалява. Но факт е, че ние осигурихме фронт за работа по всички основни важни стратегически проекти. Миналата година беше завършен един участък от Магистрала Европа, в момента се достроява последния участък, което означава, че в края на тази година ще бъде напълно завършена. По Магистралата Видин - Ботевград предстои в следващите седмици да бъде открит нов участък от 13 км между Макреш и Бела, строи се в участъка Мездра – Ботевград, в участъка между Видин и Макреш. Предстои издаването на разрешения за строеж на участъците между Бела и Монтана, тоест там ще може да започне Строителството до няколко месеца. Със застъпването на строителния сезон, тоест от март месец ефективно ще се започне активното устройство по Русе - Бяла, за което издадохме разрешение за строеж, открихме строителната площадка миналата година. По Хемус ще бъде подновено Строителството по участъците между, от 1 до 3, това е всъщност до Плевен. Към средата на годината очакваме да имаме строителни разрешения и за участъците между Плевен и Търново, тоест там да се възобнови Строителството. На 20 февруари откриваме тунел Железница.

Водещ: Достатъчно много проекти изброявате. Те са разнопосочни и то на различни ключови места в страната.

Андрей Цеков: Говоря само за стратегическите. Разбира се, има множество по-малки обекти, основни ремонти на пътища. Предстои през следващата седмица да започне основен ремонт на пътя между, в Бургаска област между Визица и Малко Търново, то е също много голям проект - над 30 милиона.

Водещ: Прекъснах ви точно на Железница. А струва ми се, че това е така голяма новина, с която идвате в нашето студио в днешния ден, в днешната събота. Нека да кажем сега облекчението за шофьорите и голямото предимство на този прочут тунел на Магистрала Струма, който беше голям препъни камък, първо за еколозите, второ трудно се строи, пък там имаше през годините някакви технически пропадания, стана инцидент, стана авария преди години. Кога го пускате, имате ли дата?

Андрей Цеков: Изключително … На 20 февруари.

Водещ: Е, съвсем, другата седмица. Във вторник.

Андрей Цеков: Дълго, дълго очакван елемент от инфраструктурата. В интерес на истината тунелът сам по себе си е уникално съоръжение. Най-дългият тунел в България, строен по най-модерни технологии, съоръжен с всички системи за защита, за интелигентно управление на трафика, за контрол на достъпа, сложни съоръжения преди и след тунела - 540 метров виадукт. Отдавна би могъл да бъде пуснат този тунел, но истината е, че в обхвата на тунела има активирани свлачища, които бяха укрепени през 2023 година. Фактът, че те, приключи, приключиха укрепителните мероприятия през месец януари ни дава възможност сега през февруари да открием строежа на…

Водещ: Още няколко думи, господин министър, за да ни представите сега това голямо благоустройствено наистина достижение на АвтоМагистрала Струма - тунела Железница. Прочетох, че е строен по австрийски модел. Какво означава това?

Андрей Цеков: Това е нов технологичен метод, при който скалната маса над тунелните тръби всъщност се интегрира като елемент от конструкцията на тунела. Това предполага съвършено различна технология на работа, която успешно са приложили строителите. Всъщност по нов метод е строен и виадуктът преди тунела с потактово избутване на горното строене, с повдигане, чрез хидравлични крикове на гредите на тунела, на виадукта. Така, интересно, интересно от инженерна гледна точка. Важното е обаче, че ще осъществите, ще изпълнява една изключително важна…

Водещ: Разбира се. Важно е да е функционален. И най-вече, че е безопасен, това е без никакво съмнение. Защото е най-дългият тунел Сега, хората все пак трябва да посвикнат малко, че ще пътуват … Е, не сме като в Алпите.

Андрей Цеков: Съоръжен е със системи, абсолютно модерни системи за защита, тоест за осигуряване безопасността на пътуващите, включително с евакуационни изходи, с много модерна вентилационна система в случай на инциденти вътре в тунела, със система за известяване, която позволява чрез устройства вътре в тунела, чрез SOS кабели, които са свързани постоянно с всички мобилни оператори да се подават сигнали за опасност, с много модерни системи за пожароизвестяване и за видео и аудио запис. Така, че мисля, че сме гарантирали безопасността. Интересно е, че в непосредствена близост до тунела е изградена и площадка, първата хеликоптерна площадка за аварийно-спасителни работи, при която…

Водещ: Тоест това е първата Магистрала в България с хеликоптерна площада?

Андрей Цеков: Да, точно така.

Водещ: И за каква дължина говорим все пак?

Андрей Цеков: Дължината не е впечатляваща. Целият участък е около 5 км, тунелът е 3 км и пътната част заедно със съоръженията е още около 3 км. Но е сложно съоръжение. Част е, запълва част от липсващия ни коридор с Гърция. Разбира се, предстои голямото предизвикателство - доизграждането на коридора източно от Кресненското дефиле.

Водещ: Да, и усилията, разбира се, на, до завършването на цялата прословутата сага с Магистрала Струма в, да видим в чий мандати в чия ротация, да видим до кога ще стане.

Андрей Цеков: Според мен не е важно в чий мандат. Важното е най-после България да има нормална свързаност между гръцката и румънската граница. Тоест пълноценни коридори, които да провеждат движението на пътници, на стоки, на суровини в посока юг - север.

Водещ: Господин министър, разумно ли е това, което депутатите от ПП и ДБ направиха, а именно да оттеглят амнистията за незаконните строежи в изминалите години? Обикновено казваме в мандата на ГЕРБ, така казваме.

Андрей Цеков: Първо искам да кажа, че не става въпрос за амнистия. Нека да дам няколко примера. Това са Магистралата между, Магистрала Тракия в участъка между Чирпан и Стара Загора. Строеж, който е изпълняван без строителни книжа. Тук става въпрос за основния ремонт на тунел Ечемишка, за магистралния Водопровод, който носи вода от до, от Язовир Ястребино до Омуртаг, за първия участък от Магистрала Струма, там където стана катастрофата с автобуса македонските туристи. Това са все строежи, които са изпълнявани без строителни книжа или с непълни строителни книжа. Идеята на един законопроект, този, който предложихме в един ограничен срок да бъдат заявени всички такива строежи, да бъдат проверени, и ако отговарят на техническите норми за безопасност, да бъдат въведени в експлоатация, ако не отговарят - да се предприемат мерки те да бъдат санирани, ако е възможно, ако не е възможно, тоест ако имаме завой с обратен вираж, който е опасен и не отговаря на техническите норми, той да бъде ремонтиран, така че да бъде безопасен. Сега, политическия такт. Работата на един министър е надпартийна по принцип и не се води от политически аргументи. Безспорно е необходимо законодателство, което да реши този проблем. Политическият акт, доколкото аз разбирам, е обвързан с времето, в което да бъде приет този закон и е обвързан с изискването да имаме реформа и в други сектори, извън работата на Министерство на регионалното развитие.

Водещ: Да го, защо, да го кажем по-ясно? Това, че казвате - ако един обект книжа означава ли, че той е корупционен обект? Ето тук е тънкостта, която ПП-ДБ искат – да се обвърже …

Андрей Цеков: Не задължително, не е задължително, но е твърде възможно.

Водещ: Комисията новата за противодействие на корупцията, както беше разделено КПКОНПИ. Тоест, ако едно е да е построено незаконно, друго е да корупционно.

Андрей Цеков: Различно е. Едното е административно нарушение, другото е очевидно престъпление. Дали са свързани? Много често са свързани. Дали в конкретните случаи има такива данни, аз не мога да кажа. Не е моя работа да го коментирам.

Водещ: И ако установите, че няма корупция, корупционни афери и сделки и схеми, тогава, разбира се, частта му да бъде узаконена…

Андрей Цеков: Аз смятам, че е много важно всъщност да се направи това разграничение. Ако един строеж при липса на строителни книжа отговаря на всички изисквания, според мен данни за корупция почти не съществуват такива съмнения. Ако обаче е изпълнен в отклонение на строителните норми и правила, това говори за няколко неща - за неупражнен контрол, за поставяне в опасност живота и здравето на населението. Това вероятно е престъпление, което твърде вероятно може да има и корупционни мотиви.

Водещ: А четете ли го това като един главен упрек тъкмо, тъкмо като завръщане на модела ГЕРБ? Това, срещу което вие преди години възразихте, в момента правите крачка назад и правите същото.

Андрей Цеков: Не, категорично не. Ние и в предизборната програма, Продължаваме промяната в управленската програма като водеща точка винаги е било разрешаването на проблема със Строителството, със строежите, изпълнявани без книжа. Защото държавата си затваря очите. Не разрешава един проблем и поставя в опасност живота и здравето на, потенциално поставя в опасност живота и здравето на населението. Знаете ли, Омуртаг 30 години живееше на воден режим заради един незаконен Водопровод. 30 години. Ние намерихме начина за първи път от 30 години да пуснеме вода с временно решение. Но трайното решение, за да могат да имат тези 5000 души в Омуртаг вода е такива строежи да бъдат приведени с изискванията на закона.

Водещ: Знаете, така обществения патос какъв е, господин министър? Всички искат една, един път, една Магистрала да е качествена, да е евтина, ако може да не е корупционна, ако може да не са се облажили сто фирми там. Само че докато това нещо тече като процес по строежа, през това време хората се чудят - ще стигна ли до Гърция по Магистрала, ще има ли път Русе - Велико Търново скоро, за Магистрала Хемус да не ви питам, щото това е, извинявайте, младостта на всички телевизионни журналисти са минали със строежа на Магистрала Хемус. Колко години – 20, 30, 40, 50 ще се строи. Въобще не ви питам за ново платно на Магистрала Тракия. Там сигурно още 50 години.

Андрей Цеков: Проблемът на България е, че последните 30 години почти не е строила Магистрали. Започна да ги строи в последните 10, условно казано. А необходимите ни Магистрали са 6 или 7. Ние трябва да имаме три основни вертикали, които свързват севера и юга, Гърция с Румъния, две основни хоризонтали и едни допълващи, примерно Дунавска Магистрала или южната ни хоризонтала, която трябва да свърже примерно Петрич с Малко Търново.

Водещ: А Черноморската забравихме ли я?

Андрей Цеков: Не съм я забравил. Тя е една от трите. Значи, една трябва да свърже Солун с Видин, другата трябва да свърже Ксанти, Маказа с Русе и третата трябва да свърже гръцката, потенциално турската граница от Малко Търново през Бургас до Дуранкулак. Всички тези проекти сме си ги разписали в стратегическите документи на държавата много отдавна. Много малко действия са били предприемани през годините. Сега в момента мисля, че сме в една добра ситуация, в която се изграждат едновременно или се проектират пет или шест Магистрали. Магистрала Европа, както казах, ще бъде готова. Магистралата между Кулата и Видин, липсващия участък от Струма е критичен, който се надявам тази година да започне проектирането. Магистралата между Ботевград и Видин, както казах е в строеж, започнахме Магистралата от Русе посока Търново, до бяла е възложена, започнало е Строителството. От Бяла до Търново ще възложим, ще обявим поръчката в идния месец. Остават ни Магистрала Черно море от тези важни вертикали, която през тази година ще имаме окончателно трасе, избор на трасе, което ще ни даде възможност за проектиране. Магистрала Хемус, както казах, след около две-три години застой Строителството се рестартира този, този месец, март месец. Същевременно възложихме проектиране и в момента се изготвя проект за Магистрала между Гюешево и Дупница, тоест връзката с Македония. Предвидили сме 122 милиона за проектиране на ключови пътни участъци пак, включително Магистралата между Велико Търново и Маказа - изключително сложен маршрут, минаващ през старопланинските проходи, минаваш през Родопите. Тази година ще бъде възложено изготвянето на идеен проект. Същото важи за прохода пред, за бързата, Скоростния път от Монтана до София с тунел под Петрохан. Обявихме вече обществената поръчка. В рамките на месец ще имаме избран изпълнител за проектиране. Така че има много работа. Всъщност основната задача на един министър е да създаде, да обезпечи инвестиционната програма за изпълнение на стратегически национални обекти, която да остави на неговите наследници, така че да има приемственост в работата на правителството.

Водещ: Господин Цеков, моля ви да ни обясните нещо, което не му излиза сметката някак си. Удължавате срока за Саниране, а вече имате необходимия брой сгради, които може да си позволим? Тоест има финансиране за колко, за 300 да кажем, за 300 сгради. Защо са ви още проекти, като нямате пари за тях?

Андрей Цеков: В момента има избрани 756 сгради.

Водещ: Одобрени. 750 проекта са одобрени за Саниране.

Андрей Цеков: Да, 756.

Водещ: А за колко има пари?

Андрей Цеков: На стойност 1,129 млрд. лв. Това е първият етап на процедурата, който е със 100-процентово грантово финансиране. И тук трябва да разграничим от втория етап по изричното настояване на Европейската комисия, втория етап, за който се преди 282 милиона лева, предвижда 20% самоучастие. От първия етап имаме резервен списък с над 1 300 сгради. Сега, всички тези собственици, тези потенциални бенефициенти имат правото да кандидатстват и по втората процедура със същите документи, но разбира се, трябва да изразят волята да участват с 20% самоучастие. Поради тази причина беше удължен срокът до края на февруари, тъй като до последния момент много от тези сдружения на собствениците и общини се надяваха да попаднат в първия списък. Сега им даваме възможност да кандидатстват за втория. Ще видим към 29 февруари …

Водещ: Тоест било е безплатно, вече, ако искате да продължите, си доплащате.

Андрей Цеков: Вече е със самоучастие. Което по принцип е логичното.

Водещ: Да. Един средноголям град, като Пазарджик да кажем 70 хил. души изведнъж се оказа, като сравнение го давам, не, че в Пазарджик всички са с двойния ЕГН-та, но един град като Пазарджик са хора с двойния ЕГН-та. И ви питам, защото това е вашата тема, тъй като ГРАО е към регионалното, към благоустройственото министерство - според вас, първо, има ли някаква криминална нотка в това човек да има две ЕГН-та?

Андрей Цеков: В това да има две действащия ЕГН-та определено е недопустимо. Да може да си промени ЕГН-то, законът дава такава възможност. И две са основанията -- сгрешена дата на раждане или сгрешен пол, записани в удостоверението, в акта за раждане.

Водещ: прави се корекция на едно от двете – на пола или на датата и се получава второ ЕГН.

Андрей Цеков: И се получава ново ЕГН. Не второ, а ново. Като в периода откакто е въведена системата ГРАО, това е ’77-а година към 14 февруари ‘24-а г. има променени, регистрирани 94 547 промени, кито могат да се извършат на базата на съдебно решение или на базата на инициатива на длъжностното лице по гражданско състояние към съответната община, което констатира грешка. Грешка, може да е техническа, може и да не е техническа. Разбира се, подаденото заявление се проверява от Главна дирекция ГРАО - дали е снабдено с документи, след което се извършва промяна.

Водещ: И в момента МВР проверява ГРАО, разбира се по темата за убийството на Мартин Божанов – Нотариуса, а вие чакате резултати от тази проверка.

Андрей Цеков: Знаете ли, ние направихме нашия наша вътрешна проверка. Това което показва проверката е Мартин Божанов е роден на 21 март 1973 година. Тогава не е имало система ЕСГРАОН. Не сме имали. ’77-а имаме. Съобщението за акта за раждане е изпратено в общината на 22 март. По някаква причина някой, независимо, че в акта за раждане е записан 21 март, му е дала ЕГН с 22 март. Това ЕГН съществува до 1999 година. Мисля, че 1 март беше, когато е инициирана промяна, така че да бъде отразена коректната дата, записана в акта на раждане и тогава е извършена промяната. Това са фактите, свързани с Божанов.

Водещ: Това че имаш две ЕГН-та, това дава някак, някакви предимства, например дава ли предимства. Едното четох, че е свързано с черните печати на издаването на визи и пътуването в чужбина. Дава ли примерно предимство да не си плащаш данъците, да правиш данъчни престъпления?

Андрей Цеков: Не. Аз смятам, първо, не е коректно да се говори за две. Човек може да си смени ЕГН. В момента, в който го смени другото ЕГН….

Водещ: Тоест никога няма, извинявайте, практика да има паралелно две валидни ЕГН-та?

Андрей Цеков: Не, не,

Водещ: А кое си избира да му е валидното?

Андрей Цеков: Вижте, в момента, в който се подаде заявление, то е свързано с декларации - дали е съдебно решение или е просто заявление, то е свързано с грешка, която трябва да бъде доказана. И тя обикновено е в акта за раждане. В момента, в който се получи новото валидно ЕГН, старото вече не е валидно. Лицето има задължение да си сменя документите за самоличност и да пътува с новите си документи, изобщо да функционира като член на обществото с новите си документи. Доколкото ми е известно, масова практика е било тогава, когато не бяхме в ЕС с оглед на множеството миграция, външна, хора, които отиваха да работят в чужбина, са правили промени на ЕГН, след като са получавали черни печати в държавите от ЕС.

Водещ: Г-н министър, как върви събираемостта на сумите от Тол такси и от Винетки? Има ли много недобросъвестни? Плащат ли си Винетките българите, българските шофьори?

Андрей Цеков: За Винетките смятам, че няма никакви проблеми. Имаме…

Водещ: Там е добре. Там посредникът си печели, значи от комисионната.

Андрей Цеков: Не е въпросът за посредникът.

Водещ: Е как да не е за посредника?

Андрей Цеков: Вижте, когато е конструиране тази система на Тол управлението е избран подходът да се работи с посредници. Това дали е добре? Прави се в много държави. Проблемът през годините е, че е установен монопол, бил е установен дълго време на ограничен брой фирми – първо една, след това две. Което води до изкривявания в пазара. Разбира се, тогава, което имаме монопол нямаме добра услуга. През годините са били регистрирани и други доставчици на услуги, но за да могат те да започнат да оперират на пазара, е необходимо да бъдат интегрирани в системата. Това не се е случвало. Ние заварихме четири участника, на които са били избрани за доставчици на услуги, на които не им е бил предложен договор повече от две години. Поканихме и четиримата да сключат договори. Сключили сме договори с още двама доставчици на услуги. Останалите двама не са изразили желание. Сега следва период на интеграция със системата на Kapsch, софтуерна съвместимост, да бъде доказана. Това е един дълъг процес, който отнема горе долу около 9 месеца. Аз очаквам в рамките на тази година да започнат да оперират и другите два доставчика – Нипо електроникс и Тол България, ако не се лъжа, са двете фирми. Тка че тогава ще имаме четири участника на пазара и смятам, че ще се подобри о качеството на услугата и приходите.

Водещ: По отношение на тези прочути 7% комисиона за продажбата на Винетките, свързани с участието на комисионерката на Винетки. За какъв обем суми говорим, 7% от Винетките? Това към поне 50 милиона има ли?

Андрей Цеков: Ако говорим за Винетки и Тол такси е толкова. Защото приходите за ’23-а година от Тол такси и Винетки са около 800 млн. 500 милиона са Тол такси, около 300 милиона са Винетки.

Водещ: Значи комисионерът, 7-те процента от сумата, която цитирате, са толкова - 50 милиона влизат … Трябва ли да се намали сумата на комисионната от 7%?

Андрей Цеков: Аз мисля, че това трябва … Не е нелогично, но това трябва да стане

не като политически акт, а след анализ. Анализ за разходите и ползите - колко са реално разходите на един такъв доставчик, посредник при продажбата, включително чрез пунктове за продажба на Винетки, чрез операция на системата, така че да се даде възможност изплащаната комисионна да е пазарна, да не дава възможност за свръхпечалби, да дава възможност за нормални печалби. Ако един такъв анализ покаже, мжду другото, ние в момента имаме, пред договор сме със Световната банка да извърши пълен анализ на ефективността на Тол системата. И в резултат от този анализ мисля, че договорът ще бъде подписан до края на този месец или началото на следващия, в резултат на този анализ да може да се вземат управленските решения.

Водещ: Добре, толкова с времето, което ни е отредено за разговора с Регионалния министър Андрей Цеков. Очаквате ротацията с нетърпение. Ззапочнахме с този въпрос. Дали сътресенията, политическите са част от това напрежение. Вие, коментирате ли вашето място вече?

Андрей Цеков: Не е моя работа да го коментирам. Това е политически процес.

Водещ: Е, как сега? Това е малко като пешките, малко е като пешките на дъската.

Андрей Цеков: Вижте, аз искам да направи ясно разграничение. Работата на министъра е надпартийна. Той трябва да се грижи във всеки един момент да извършва действия, които за в бъдеще и в настоящото да подобряват начина на живот чрез изграждането на инфраструктура, която ползват гражданите. Политическия процес относно договорките е нещо извън работата на министъра. То е политическа задача. Разбира се, има отношение към тази политическа задача. Аз лично нямам притеснения. Важното е да има устойчивост в управлението.

Водещ: Тоест, ако анализът е само на свършването, там сте доволни от резултата. Оставате. Резултат, изводът е оставате.

Андрей Цеков: Аз лично съм удовлетворена от моята работа. Има доста неща, които трябва да се довършат. В регионалното развитие е важно устойчивостта...

Водещ: Андрей Цеков ни беше на гости. Толкова по темите. Благодаря ви, господин министър.

Интервюто можете да гледате тук.

mrrb