Министър Цеков в "Лице в лице" по БТВ: В 7 участъка тестовете на асфалта показват разминаване

Министър Цеков в "Лице в лице" по БТВ: В 7 участъка тестовете на асфалта показват разминаване

24 октомври 2023 | 07:38

Водещ: Завършихте един цикъл от проверки, поканих ви заради това, на качеството на асфалта, който се полага по българските пътища. Това е една тема, с която десетина години живеем много сериозно. Любопитна съм да чуя вашата констатация. Какво открихте? Какъв асфалт се полага?

Андрей Цеков: Завършихме първата фаза на един процес, който смятаме да бъде регулярен, тоест държавата да проверява качеството на изпълненото строителство и то преди да е изтекла гаранцията за това строителство.

Водещ: Тоест избрали сте пътища, които имат все още гаранционен срок.

Андрей Цеков: Да. Това е водещият принцип. И започнахме от такива пътни участъци и съоръжения, при които гаранционните срокове изтичат най-скоро, така че да защитим правата на държавата в случай на дефекти. Проверихме 13 пътни участъка и 5 пътни съоръжения – мостове. Проверките включваха проверка за надлъжна равност с лазерен профилограф.

Водещ: Можете ли да разкажете какво е това? Това е онзи скенер, за който говореше Шишков. Имаме ли такъв или го наехме?

Андрей Цеков: Не е точно същият. Уредът, който използва Института за пътища и мостове, не измерва дебелина. Той не сканира дебелината на асфалта. Той измерва доколко е равно покритието, тоест доколко е равен пътят. Това е първата проверка, защото в случай, че се окаже, че не е равно пътното платно, това е индикация за проблеми евентуално в конструкцията на пътното платно. Проверките обхванаха 165 км републиканска пътна мрежа. Както казах, 13 участъка с изтичащи гаранции. Първата стъпка бяха проверките за равно, след това взехме и сондажни проби, тоест ядки, като от въпросните 13 участъка са взети 312 ядки. И тук това е рязък контраст с подхода, който беше избран от министър Шишков преди време с 9 ядки от 4 магистрали. Ние говорим за 312 ядки. Какви са резултатите? Резултатите показаха, че определено имаме проблеми с качеството на строителството. Хубавата новина е, че има 5 пътни участъка, в които, както измерванията за равност, така и изследванията за дълбочина на асфалтовите пластове и за състояние на конструкцията, напълно отговарят на всички проектни изисквания и на всички нормативни изисквания, което е илюстрация на това как следва да се строи. Имаме обаче и 7 пътни участъка, в които направените тестове показват, че имаме разминаване между изискванията по проект, респективно по норматив, и това, което действително е изпълнено. В някои от тези участъци са локални недостатъци. Тоест в 16-километров участък има тук-таме 50 метра, 60 метра, 70 метра, в които се констатират проблеми, но в останалата част изпълнението е точно в качествено отношение. Има и участъци обаче, в които в продължение на целия строителен обект се констатира несъответствия с нормативните изисквания.

Водещ: Какво означава това?

Андрей Цеков: Обикновено това означава по-тънка дебелина на асфалтовите пластове. Един път общо взето има 3 конструктивни елемента на асфалтовата настилка – това са основен пласт, след това имаме биндер и след това имаме износващ пласт. Във въпросните участъци се установява, че дебелините на въпросните слоеве не отговарят на проектните, дали поотделно, ако разглеждаме трите компонента, или като обща дебелина. И в този случай констатирахме, че има участъци, в които общата дебелина е например 3, 4, 5 см по-малка от изискуемата. Тоест, ако проектът и законът изискват да имаме 20 см асфалт, ние имаме условно казано 14-15. А допустимото отклонение е до 10%, тоест при 20 см изискване относително допустимо е 18 см, 15 вече не е. Респективно уведомихме всички изпълнители, както и надзорните фирми, да отстранят дефектите.

Водещ: Тоест да наливат още асфалт отгоре. Как ще го отстранят?

Андрей Цеков: Не винаги полагането на един допълнителен асфалтов пласт е решение.

Водещ: Това питам – ако един път е скоро построен, казвате в гаранция, и трябва да бъде подобрен, поправен в този гаранционен срок, какво трябва да направят фирмите?

Андрей Цеков: Да вземем най-простия случай, по който вече са предприети мерки, дори са отстранени недостатъците. Констатира се по-малка дебелина на най-горния слой. Полага просто допълнителен износващ пласт асфалт. Това се случи в един от пътните участъци, в момента ще се направи повторна проверка. Доста по сложно е тогава, когато основният асфалтов пласт например не отговаря на изискванията. Тогава реално, за да бъде отстранен въпросният недостатък, е необходимо да се фрезова цялото асфалтово покритие и да се положи нов асфалт, основен пласт, биндер и износващ пласт. Остава да видим как ще реагират изпълнителите. На този етап нямаме официално постъпили възражения или оспорване на констатациите.

Водещ: Има време да го направят по закон.

Андрей Цеков: Вижте, ние сме им дали срок, в който те следва да предложат техническо решение за отстраняване на недостатъците. Впоследствие законът разпорежда, че държавата може да го отстрани за сметка на изпълнителите, респективно да предяви искове за стойността на ремонтите. Това е смисълът на гаранционната отговорност. Защото да проверяваме пътища с изтекла гаранция, единствено би могло да обслужва пиар цели или респективно да послужи като основание за наказателна отговорност. Но щетата вече е непоправима и тя ще остане за сметка на бюджета. Това е истината.

Водещ: Да, това е смислен подход, който сте направили. Поне тези, които биха могли за сметка на изпълнителя да се подобрят, да се поправят, да го направите. Имам обаче няколко конкретни въпроса. Кажете на кои пътища са най-големите разминавания с проекта?

Андрей Цеков: Както споменах, това са 7 участъка. В два от тях бих ги нарекъл, че повредите са локални. На магистрала „Хемус” например има 50-метров участък, който очевидно не отговаря на изискванията за равност, по-малка дебелина на покритието.

Водещ: Това щях да ви кажа. Вчера пътувах по „Хемус”, ами то е много зловещо. То е много опасно.

Андрей Цеков: Зависи в кой участък. Ние сме проверявали...

Водещ: В няколко участъка беше много неприятно.

Андрей Цеков: Безспорно магистрала „Хемус” има участъци, които се нуждаят от основни ремонти. Тук говорим за относително скоро изграждан участък, в който имаме едно единствено отклонение на 50 метра. Това аз лично не го считам за сериозен проблем, тъй като е ясно, че лесно се коригира. Подобна е ситуацията и с магистрала „Струма”. При 16 км трасе имаме 12 участъка. Общо взето от порядъка на 50 до 100 метра, в които има несъответствия, но това са общо 1300 метра. 1300 метра от 16 км. Да кажем, че пак това не е изключително безпокояща констатация. Разбира се, има и участъци, в които имаме по-сериозни проблеми, бих казал в продължение на цялото трасе. Такъв е обходният път на град Ахелой например, в който в цялото 5-километрово трасе имаме по-малка дебелина на асфалтовите пластове. Подобна е ситуацията с износващия пласт и на пътя от Бяла Слатина през Търнак към Плевен, където става въпрос за 8,7 км. Но там доколкото е повърхностен недостатъкът, тоест положен е по-малко износващ пласт, изпълнителят в момента е положил допълнителен слой асфалт и считам, че вероятно недостатъкът ще бъде адекватно отразен и това ще констатира следващата проверка. През следващия месец продължаваме с нови пътни участъци, също с изтичаща гаранция. И тази контролна дейност, това е последващ контрол, ще бъде регулярна от страна на Агенция „Пътна инфраструктура”. Но фактът, че в повече от 50% от обследваните участъци се проявяват недостатъци, говори за дефицит не в последващия контрол, такъв всъщност аз не си спомням да е имало последващ контрол по време на гаранционната поддръжка, но по-скоро в текущия контрол, по време на изпълнението, тъй като тези недостатъци е нормално да бъдат констатирани по време на изпълнението. И да бъдат констатирани от строителния надзор, от представителите на възложителя на обекта. Това са все хора, които работят за държавата.

Водещ: Които какво са правили?

Андрей Цеков: Ами не са упражнявали контрол. Очевидно към момента, в който е изпълняван от строителя.

Водещ: Това не е ли лоша атестация за хората, които са назначени да правят това, но не са го правили, с риск държавата да загуби много пари, а хората да се движат по лоши пътища?

Андрей Цеков: Най-вече рискът е, че хората ще получат едно по-лошо качество, а държавата ще получи...

Водещ: И рисково. Неравностите са риск за живота.

Андрей Цеков: Да, така е. Това е основният проблем, общественият проблем, и той е свързан с безопасността на движещите се по пътищата. Вторият проблем е, че държавата ще получи по-малко от това, за което е платила, което пък е вече проблем на финансовата система.

Водещ: А фирмите, при които установихте, че са строили некачествено, да го кажем, едни и същи ли са, или една и съща фирма, един участък може да го направи добре, друг участък може да го направи зле? Можем ли да обобщим кой стои зад проблемите?

Андрей Цеков: Аз не бих желал да анатемосваме конкретни изпълнители, тъй като това няма никакво значение. Не се наблюдава модел, че някой е по-некачествен от другите. Това може би ще може да го заключим, когато направим 12-месечни проверки и наредим статистиката от всички проверки. За момента това, което е важното е, че няма никакво значение кой е изпълнителят. Контролът би трябвало да послужи като превенция и да има дисциплиниращ...

Водещ: Но понеже го е нямало контрола, аз си спомням някакви неща с кой контролира фирми на самата фирма, която строи, и затова питам – тези фирми можете ли, добре, не ги казвайте сега, ще изчакаме следващата проверка, но знаете ли фирмите, които се възползват от липсата на контрол и строят некачествено?

Андрей Цеков: Аз бих казал така – там, където няма контрол, договор или закон си остават една проста декларация. Така че показателно е в интерес на истината, че има определени участъци, в които всичко е изпълнено точно, качествено и без каквито и да било отклонения. И те са свързани с някои компании. В някои има повтарящи се участъци такива, които показват наличието на много добра система на вътрешен контрол в същия изпълнител. Очевидно, при други изпълнители липсата на контрол от страна на държавата, респективно от строителния надзор, действа, разбира се, отпускащо. Когато няма контрол, то тогава може да се допуснат компромиси.

Водещ: И сега няколко конкретни въпроса. Откакто това правителство е на власт, колко километра пътища построи?

Андрей Цеков: Знаете ли, аз бих искал да се въздържа да изпадам в егоцентрични и помпозни изявления, които са характерни за много регионални министри.

Водещ: Аз все пак ви питам – строите ли пътища?

Андрей Цеков: Да, разбира се. Истината е, че не бих си приписал на себе си заслуги...

Водещ: Ама не на вас, на правителството, на сглобката, на некоалицията. Припишете я на когото искате.

Андрей Цеков: Не бих си приписал заслуги за обекти, които са строени при няколко правителства. Това, което мога да кажа е, че ние заварихме доста ниско ниво на изпълнение на капиталовата програма на Агенция „Пътна инфраструктура”. Това се дължи на причини, свързани с лошо планиране. Възложени са обекти, без да има издавани разрешения за строеж, без да има подробни устройствени планове, без да има извършени отчуждения. Тези проекти се опитваме все още, то е текущ процес, да ги събудим, така да се каже. И смятам, че това е факт за няколко от ключовите ни стратегически инфраструктурни проекти. Работи се по пътя Видин – Ботевград и то се работи в 3 отсечки активно. Там инвестиционният процес общо взето сме му осигурили зелен флаг. Магистрала „Европа” се работи, единият участък беше приет от възложителя с акт 15 в участъка между Калотина и Драгоман. Респективно се работи по 13 км от участъка от софийския Околовръстен път до Сливница. Предстои да издадем разрешение за строеж за магистралата между Русе и Бяла, за първия участък около 8-километров. Това трябва да се случи в рамките на началото на следващия месец, първата половина на ноември месец, с което ще осигурим фронт за строителство.

Водещ: А тези неща, които ги строите в момента, контролирате ли ги? Дали вие, дали е продължение, все едно, нещо се строи.

Андрей Цеков: По всеки един такъв проект има няколко контролни, които са намесени. Разбира се, отговорността си е най-вече на изпълнителя. Изпълнителят подписва договор, че ще изпълни проекта съобразно техническите норми и правила и това, което е заложено в строителните книжа. Отговорността е преди всичко негова. Вторият елемент на контрола е строителните надзори. Разбира се, тук основна функция вече, извън строителните надзори, има възложителят. Агенция „Пътна инфраструктура”, която разполага с вътрешни звена за контрол, може би 3 или 4.

Водещ: А активни ли са?

Андрей Цеков: Точно това в момента констатираме, че очевидно от резултатите от направените проби, вътрешните контролни механизми в агенцията не работят адекватно. Поради тази причина решението е реформа в контролните системи, и то свързана с това при съставянето на актове и протоколи на строителството, да се правят необходимите тестове. Разбира се, при съставянето на такива актове се представят проби, сертификати и удостоверения от различни лаборатории. Голяма част от тези лаборатории обаче са частноправни организации, в повечето случаи свързани с изпълнителя. Затова е необходимо Институтът по пътища и мостове, който е специализираното звено към АПИ, сертифицирано да извършва подобни проби, да прави повторни проверки.

Водещ: Правила ли го е и прави ли го в момента?

Андрей Цеков: На книга го е правил.

Водещ: А в момента как го прави?

Андрей Цеков: В момента прави допълнителни проверки, повторни проверки на всичките...

Водещ: Сериозно, активно...

Андрей Цеков: Аз мисля, че вече доста по-сериозен процесът, тъй като серията проверки, която започнахме, която няма да приключи, тя ще е текуща, тя действа дисциплиниращо. Тя действа пречистващо на системата. И смятам, че точно контролните механизми, действащите активни контролни механизми ще гарантират интересите както на българските граждани, както от гледна точка на пътна безопасност, така и от гледна точка на ефективно използване на парите.

Водещ: Нали знаете и собствената си отговорност да накарате екипа, с който работите, да бъде активен, да работи качествено, да прави проверките според протокола?

Андрей Цеков: Нещата трябва да се правят истински и без да се губи голямата цел. А тя е да харчим парите на българските граждани в тяхна полза.

Водещ: Благодаря за разговора.

 

Интервюто с министър Цеков може да гледате на интернет страницата на телевизията, чрез този линк: