Министър Цеков в предаването "Защо, г-н министър?" на БТВ: През януари започва сключването на договорите за общинските проекти, финансирани от бюджета

Министър Цеков в предаването "Защо, г-н министър?" на БТВ: През януари започва сключването на договорите за об

08 януари 2024 | 09:39

Водещ: Започва разговор, в който най-важният въпрос е Защо. Аз съм Жени Марчева, мой гост е министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Здравейте. За много години!

Андрей Цеков: Здравейте. За много години.

Водещ: Г-н министър, ако искате да започнем с бунта на недоволните от санирането. Това е тема, която е близка до всеки българин. 756 жилищни сгради от 102 общини бяха одобрени за санирани по Плана за възстановяване и устойчивост. Но има и много недоволни. Сега, вие ще кажете, но вероятно вече сте получили протестни писма от кметовете на Смолян, Русе, Стара Загора, Димитровград, вероятно Благоевград, Кюстендил. Всички те настояват за преразглеждане на процедурата. Ще я преразгледате ли?

Андрей Цеков: Бих искал да кажа, че тук сме изправени в една класическа ситуация, при която се поражда естествено недоволство тогава, когато потребностите надвишават възможностите. По Плана за възстановяване и устойчивост подмярката, която в момента обсъждаме, бяха осигурени 1,129 млрд. лв. за саниране на многофамилни жилищни сгради.

Водещ: А проектите бяха за над 4 млрд.

Андрей Цеков: Проектите, подадени са 3068 проектни предложения на стойност 3,972 млрд. Сами разбирате, че при тази ситуация търсенето надвишава предлагането горе-долу около четири пъти.

Водещ: Можете ли да увеличите бюджета или не?

Андрей Цеков: Средствата по тази подмярка са фиксирани в Плана за възстановяване и устойчивост. И тук бих искал да кажа, че това е едно естествено продължение на националната политика за енергийно възобновяване на старите панелни блокове, която е следваща стъпка след националната програма за енергийно.

Водещ: Да, аз разбирам това. Но Има много недоволни. Това не са една или две общини, включително и областни градове. Ще приемете ли тези кметове? Ще поговорите ли с тях?

Андрей Цеков: Да, разбира се. Ще проведем срещи с всички недоволни кметове, най-малкото, за да разясним механизма, по който е направена оценката. Въпреки, че той е обявен още през началото на 2023 година, проекти се подаваха до месец май 2023 година. Оценката е почти изцяло машина. Това означава, че …

Водещ: Искате да кажете, че субективен е фактор … – колегите ви в МРРБ?

Андрей Цеков: Субективен фактор в Министерство на регионалното развитие категорично няма. Как се извършва една оценка или как се процедира една такава сграда? Сдружението на собствениците сключват договор с лицензиран енергиен одитор, който да изготви енергийно обследване, респективно сертификат за енергийните характеристики на въпросната сграда.

Водещ: Голяма част от кметовете обаче казват, че именно тези сертификати за енергийно обследване са фалшиви. Вие проверявате ли ги?

Андрей Цеков: Нека да продължат само как върви процеса. От там насетне, в момента, в който е готов енергийният сертификат, в него се съдържат данни за прогнозните енергоспестявания след изпълнението на мерките за енергийна ефективност. Тези данни общинската администрация ги въвежда системата ИСУН и машинно се извършва оценка на ефективността на инвестицията. 90% от оценката се базира изцяло на данните, въведени от енергийните сертификати. От тук насетне последваща проверка, която е направило Министерството на регионалното развитие е за тези сгради, за които е декларирано по данните, че ще бъде постигнат висок клас на енергийна ефективност, тоест клас А - това са 1217 проекта, в който са декларирани такива данни, са предоставени на Агенцията за устойчиво енергийно развитие към Министерство на енергетиката за проверка. Там, където са получени забележки, са извършени съответните корекции и на базата на тези корекции, и на базата на данните е извършено окончателно класиране.

Водещ: Ако има фалшиви енергийни сертификати, ще преразгледате ли това класиране на сградите за безплатно саниране?

Андрей Цеков: На място въпросите относно съмнения за неверни данни трябва да бъдат постигнати към компет, трябва да бъдат повдигнати към компетентния орган, а това е именно АУЕР - Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Водещ: Тя е към Министерство на енергетиката.

Андрей Цеков: Тя е към Министерство на енергетиката. Ако от там получим становища, че данните не отговарят на действителността, то, разбира се, ще бъдат извършени корекции в оценките на въпросни сгради.

Водещ: Сега, обясните ми, моля ви, дисбаланса в одобрените проекти между отделните общини. Какво прави впечатление, например Бургас и Варна са т.нар. отличници, те използват почти пълните си лимити за финансиране. И двата града имат по 80 милиона за саниране. Докато обаче други големи градове, като включително столицата, Русе, Стара Загора, Пловдив, Благоевград получават максимум до 50% от лимитите, които имат. Сега най-ощетени са Смолян, които са получили едва 6% от определения си лимит за саниране. Защо се получава това?

Андрей Цеков: Тук искам да изясня нещо много ясно - въпросните лимити за съответните общини не означават гарантирано финансиране за въпросните общини. Процедурата е на конкурентен подбор, тоест конкурира се всяко едно проектно предложение с всяко друго проектно предложение. Въпросните лимити са имали за цел, така както са разписани да предотвратят прекалено концеп, прекалена концентрация на средства в големите общини. Тъй като логично е, че големите общини, в които са големите жилищни сгради с най-голяма застроена площ, с най-голям брой жители при липсата на лимити биха усвоили почти целия ресурс. От там насетне всичко е въпрос на качеството на самото проектно предложение, на декларираната ефективност на инвестицията. И в този смисъл там, където са по-качествени проектните предложения съгласно оценката на енергийните одитори, там са присъдени повече точки.

Водещ: Добре, разбрах ви. И последен въпрос по тази тема, тъй като ни очакват и много други - вашия депутат Христо Петров пееше навремето, сигурно помните - „Имам човек в НАП”. Трябва ли да имаш човек в МРРБ или в Министерството на енергетиката, за да санират блока ти по програма с европейски средства?

Андрей Цеков: Категорично не.

Водещ: Убеден сте?

Андрей Цеков: Абсолютно. Оценките се базират изцяло на данни, които следват от енергийните обследвания, които са възложени от собствениците на сгради. И тук бих искал да успокоя собствениците на жилища, тъй като в различните програми, които менажира Министерство на регионалното развитие, има допълнително средства. Предстои втората подмярка…

Водещ: Обаче там има 20% финансиране, съфинансиране.

Андрей Цеков: Която е с С 20% самофинансиране на стойност 282 милиона. Освен това има 409 милиона по Програмата за развитие на регионите, от които 63 са предвидени за десетте най-големи общини, 150 за всички останали и 196 милиона са предвидени целево за областите, които са засегнати от климатичния преход - това са Стара Загора, Казанлък, Стара Загора. Казанлък е включен в тази област, Кюстендил, Перник и свързаните с тях общини.

Водещ: С други думи, хората, които сега не са видели сградите си в списъците за саниране, да имат някаква надежда, че това може да се случи на някакъв по-късен етап.

Андрей Цеков: Разбира се. И освен това към края на 2024 г. трябва да започне да функционира и националния декарбонизация фонд към Министерство на енергетиката, който ще финансира точно такива проекти за енергийно…

Водещ: Добре, но казахте – ще се срещнете с недоволните кметове.

Андрей Цеков: Да, разбира се.

Водещ: Добре. Сменяме темата. Защо магистралите ни са винаги в бъдеще време? Строим няколко магистрали наведнъж, нищо не е готово. Защо, господин министър?

Андрей Цеков: Защото сме възлагали строителство на магистрали в предходните периоди без да имаме проектна готовност. В момента действително в строителство са пет магистрали и една допълнително се проектира. Това, което ми дава надежда за 2024 г. е, че проектната готовност вече е изпреварваща по отношение на няколко от тези ключови магистрали. Става въпрос за магистрала Хемус, където …

Водещ: Развързва ли се гордиевият възел - магистрала Хемус, или се завърза?

Андрей Цеков: Да, с приемането на измененията в Закона за обществените поръчки чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет се даде възможност да бъдат изплащани индексации по сключени договори за строителство на магистрала Хемус за деветте участъка, както и за петте участъка от магистралата между Видин и Ботевград. Това ще даде възможност да се рестартира строителството във всичките тези участъци още от новия строителен сезон, тоест…

Водещ: Който кога започва?

Андрей Цеков: Той зависи от времето. Практически още от февруари месец. В момента се изготвя оценката, свързана с необходимите средства за индексации. Те са планирани, заложени са в държавния бюджет. Така че още от март месец бих казал, може активно да се възобнови строителството по цялата магистрала Хемус, говоря за всички участници до Плевен, включително и участъците между Плевен и Велико Търново. Тоест 4, 5 и 6 участък, 9 участък около Търговище. Има все още административни, териториално устройствени процедури, свързани със 7 и 8 участък. Но фактически са създадени всички предпоставки да се строи активно магистрала Хемус същото важи и за Видин - Ботевград.

Водещ: Ако позволите да ви цитирам от предишния ни разговор, в който вие казахте, че магистрала Хемус има нужда от пречистване, защото вие я бяхте нарекли греховен проект. Да разбирам, че Хемус излиза от чистилището и поема по друг път – към рая, не знам?

Андрей Цеков: В чисто инженерен план тя излиза извън застоя. Що се касае до съществуващи правни проблеми, свързани с възлаганията, това е тема, за която отговарят други ведомства.

Водещ: Добре. И за Струма ми кажете - ще минава ли през Кресненското дефиле, няма ли да минава? Този брадясал от години проблем има ли въобще решение?

Андрей Цеков: За Струма очакваме окончателно произнасяне на Европейската комисия относно настоящото решение. Преди Коледа получихме един последен въпросник от страна на Европейската комисия, която цели да изясни до каква степен е спазено екологичното законодателство, европейското екологично законодателство със сегашното решение. Аз съм оптимист, че в рамките на следващия месец този въпрос ще бъде изчистен и това ще ни даде възможност да започнем проектирането на източното трасе, на трасето, което е извън територията на Кресненското дефиле.

Водещ: Има ли някакъв напредък господин министър, по тази идея за разширение на магистрала Тракия до Пловдив? Идея, която, тук само ще подчертая, че от времето на Пламен Орешарски, който беше премиер преди 10 години.

Андрей Цеков: Подготвена е обществената поръчка за идеен проект за разширение на магистрала Тракия. Не само за нея. В рамките на следващите два до три месеца ще бъдем обществени поръчки за модернизация на голяма част от скоростните, на първокласната пътна мрежа и привеждането й към габарит скоростен път, тоест с по две ленти в посока. Тъй като това са смислените трансформационни инвестиции, които държавата трябва да прави. Тъй като наличието на скоростни пътища и магистрали всъщност е двигател на икономиката.

Водещ: Моля ви, кажете ми, ще е вярно ли, ако кажа, че през последните две години не се строеше интензивно нито магистрали, нито скоростни пътища, нито се правеше качествени ремонти на старите пътища, просто за да не се краде?

Андрей Цеков: Не бих казал, не бих казал, че е вярно твърдението. Не се строеше, тъй като не можеше да се намери воля и смелост да бъдат разрешени едни сложни казуси. Дали инженерни или правни. Смятам, че тогава, когато има решителност да бъдат разрешавани тези каузи в рамките на закона, няма пречка да изпълняваме инвестиционната програма.

Водещ: В края на ноември установихте, че 50% от новите пътища, които се строят и които вие поверихте имат отклонения от изискванията за качество. Продължихте с тези проверки. Кои пътища проверихте през последните седмици и месеци и какво установихте? Пак ли е фифти-фифти?

Андрей Цеков: Между септември и декември проверихме 41 пътни участъка. Общата дължина на тези участия е 682 км, бяха взети 792 сондажни проби, тоест ядки, съгласно методиката на Института по пътища и мостове на всеки 2000 м, там, където 2000 квадратни метра, там, където има съмнения за отклонения от качеството. Това, което се установи е, че в 11 пътни участъка дебелината е по-малка…

Водещ: От общо колко, прощавайте?

Андрей Цеков: От 40.

Водещ: От 40.

Андрей Цеков: Тоест около 1/4 е към момента статистиката от всички проверени. Дебелината не отговаря на проектните изисквания. В шест от участъците има отклонения от изискванията за равност. Всички фирми са уведомени изпълнители…

Водещ: В гаранция ли са тези…

Андрей Цеков: Всичките обекти, за които става въпрос са в гаранция, тъй като смисъл да се проверява има там, където може да се търси отговорност.

Водещ: Северната скоростна тангента кога ще проверите?

Андрей Цеков: Северната скоростна тангента е с изтекла гаранция и в този смисъл там е ясно, че има проблеми, те бяха констатирани и от служебното правителство…

Водещ: От къде е ясно, че има проблеми?

Андрей Цеков: Макар, че бяха направени много извадкови проби, които не отговарят на изискванията.

Водещ: Да, помня, че вие репликирахте вашия предшественик, архитект Шишков. Но казвате пък, че има нередности.

Андрей Цеков: Тук, разбира се, въпросът е следният - че след като се изтегли гаранционните срокове, единственият начин държавата да отстранява такива дефекти е да ги отстрани със средства на данъкоплатеца. Нашият фокус беше да потърсим отговорност там, където все още може да бъде понесена от изпълнителите. И на този етап нямаме никакви възражения или спорове с изпълнителите по гаранционните обекти за отстраняване на нарушения…

Водещ: Това е ясно. Въпросът ми е кога разбрахте, че има нарушения на настилката по Северната скоростна тангента?

Андрей Цеков: Индикатор за това са проверките, направени от служебното правителство. Но пак казвам, нашият фокус е да се погрижим да оправим това, което все още може да бъде оправено за сметка на изпълнителя.

Водещ: Добре. Тол системата – ще ми се няколко изречения да кажем и за нея. Защото това е важна тема. Факт е, че се събират по-малко, и то много по-малко от планираните средства и от винетки и от тол такси. Защо тол системата не се оказа златната кокошка, която мнозина очакваха преди три години?

Андрей Цеков: Защото не е управлявана ефективно, бих казал, дълго време, и защото всяка една нова система има нужда от набиране на опит, на административен опит за това как се управлява. В интерес на истината тази година приходите от тол системата са близки до прогнозните. 764 милиона са събраните приходи през годината.

Водещ: От какво?

Андрей Цеков: От винетки и от тол такси. Като от винетките са около 250 - 260 милиона, останалите са от тол такси.

Водещ: Намерихте ли кодовете на системата? Търсихте ги през лятото изходните кодове. ДАНС сезирахте. Какво се случи?

Андрей Цеков: Ами, това, което установихме в крайна сметка е, че изходни кодове в класическия смисъл на думата по-скоро не съществуват поради причината, че …

Водещ: Търсили сте нещо, което не съществува?

Андрей Цеков: Поради причината, че всъщност това, което държавата е заплатила и си е купил, е всъщност една преработка на готови софтуерни модули. Представете си, че купувате един Уиндоус и за него ви дават един лиценз. Това не отговаря изцяло на духа и на смисъла на сключения договор. И в този смисъл считам, че държавата е била ощетена при купува, при закупуването на такъв тип система, върху която не може да упражнява пълен контрол.

Водещ: С колко е била ощетена?

Андрей Цеков: Не бих могъл да кажа. Това е въпрос, който други органи следва да изяснят. Това, което обаче следва да направи държавата е да се погрижи за в бъдеще да има пълна интелектуална собственост върху тази система, така че да може да я променя според нуждите си.

Водещ: Добре. Как ще се промени управляващата коалиция през март, когато Николай Денков и Мария Габриел ще разменят местата си? Преди да ви задам политическите въпроси, нещо важно - като един бих казал същински Дядо Коледа в края на миналата година правителството обеща милиарди, 10-цифрени суми на общините за инфраструктурни обекти, записани в бюджета. От няколко дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов казва, че очаква от вас в рамките на тази седмица, която приключва, тази вечер, да напишете правилата, по които общините ще движат тези инфраструктурни проекти. Написахте ли правилата, господин министър?

Андрей Цеков: Със Закона за държавния бюджет се постави началото на един нов тип капиталова програма за общинските капиталови инвестиции. В закона е предвидено изпълнението в тригодишен срок на 1625 проекта на стойност над 4 милиарда лева. Което аз лично приветствам. Това, което се очаква…

Водещ: Корнелия Нинова нарече това корупция.

Андрей Цеков: Ами, ако има корупция, аз изключително много се съмнявам в това, това е акт на Народното събрание, това е закон. Тоест 240 народни представители са преценили, че това са проектите, които ще допринесат за развитието на отделните общини.

Водещ: Написахте ли правилата?

Андрей Цеков: В този смисъл, Министерство на регионалното развитие следва да създаде правила за верификация на разходите. Тези правила в своята чернова вече са направени. Те ще влязат най-вероятно в постановлението за изпълнение на бюджета, което трябва да бъде прието в рамките на този месец. Още от утре ние ще поканим всички общини, ще им предоставим форма за заявление за проектно финансиране, да представят нужните документи, необходими за сключване на договор, самите договори ще бъдат сключени, сключването им ще започне още през януари и се надявам в рамките на два месеца да успеем да сключим договори с всички общини, които имат проектна готовност.

Водещ: Смятате ли, че постът ви на регионален министър е гарантиран и след ротацията в управлението? С какво усещане отивате на работа всяка сутрин?

Андрей Цеков: Аз отивам с усещане за дълг, да свърша това, за което съм номиниран в това правителство и си тръгвам обикновено с усещане на изпълнен дълг.

Водещ: Имате ли усещането, че ще си тръгнете?

Андрей Цеков: Не.

Водещ: Бихте ли работили добре със с Мария Габриел като премиер? Ето спортният ви, спортния министър, вашият колега Димитър Илиев беше откровен пред колегите от обществената телевизия, като каза, че няма доверие на ГЕРБ и няма да се чувства комфортно в кабинета на Мария Габриел. Вие ще се чувствате ли комфортно?

Андрей Цеков: Аз лично по всички теми, които съм работил с госпожа Габриел, имаме изключително добър синхрон. Изпитвам уважение и респект към нея и бих работил чудесно с нея като министър-председател.

Водещ: Има ли значение как ще стане кабинета на Мария Габриел - дали със с вашия мандат или с мандата на ГЕРБ?

Андрей Цеков: За мен лично от технократски гледна точка няма никакво значение.

Водещ: Добре. Защото господин Желязков, председателя на Народното събрание, каза преди два дни, че ако мандата не е на ГЕРБ, значи няма ротация. Тоест за вас не е проблем това – ако мандатът е на ГЕРБ?

Андрей Цеков: Това е нещо, което трябва да решат политиците в Народното събрание

Водещ: Добре. Благодаря ви за този разговор. Остана още една тема, ще си я запазим за другата ни среща. Руската църква е важна тема. Андрей Цеков, гост на „Защо, господин министър?”.

Интервюто може да гледате на интернет страницата на БТВ.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството