Министър Гагаузов се срещна с представители на Европейската банка за възстановяване и развитие

Министър Гагаузов се срещна с представители на Европейската банка за възстановяване и развитие

04 ноември 2007 | 23:12
Работата по интегрираните водни проекти за градовете Бургас и Русе се развива много добре. Това стана ясно на срещата между министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов и директор “Общинска инфраструктура” в ЕБВР – Лондон г-н Хенри Ръсел. И с двете ВиК дружества проектите се развиват успешно, бяха категорични представителите на ЕБВР. Те настояха за по-бърза подготовка на законовата рамка, свързана с регулацията във ВиК сектора, за да могат водоснабдителните дружества да подготвят своите бизнес –планове. Общата стойност на проектите за двата града е 67 800 000 евро, от които 46 800 000 евро за град Русе и 21 000 000 евро за град Бургас. От тях заемът от ЕБВР за ВиК Бургас е в размер на 11 000 000 евро, а за ВиК Русе - 8 000 000 евро. Към момента е подписано споразумение за заем от ЕБВР с ВиК – Бургас, подкрепено от Министерски съвет и МРРБ чрез писма за подкрепа, както и от община Бургас чрез споразумение за общинска подкрепа на проекта. В началото на 2006 г. предстои подписване на споразумение за заем от ЕБВР с ВиК – Русе. 48% от средствата за интегрирания воден проект за град Бургас се осигуряват по програма ИСПА, а останалите 52% - със заем от ЕБВР. По проекта се предвижда да бъде извършена рехабилитация и разширение на част от водопроводната и канализационна мрежа, включително рехабилитация на напорен резервоар “Изгрев”, както и изграждане на третично стъпало на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води. Интегрираният воден проект за град Русе се финансира със 75% по програма ИСПА, 8% - национално съфинансиране и 17% - заем от ЕБВР. По проекта ще бъде изградена нова пречиствателна станция за отпадъчни води, ще се извърши рехабилитация и разширение на част от водопроводната и канализационна мрежа. Интегрираните водни проекти за Русе и Бургас бяха одобрени от Управляващия комитет по програма ИСПА в Брюксел на 8 ноември 2005 г. Подписването на финансовите меморандуми за двата града се очаква да стане до края на 2005 г. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb