Министър Гагаузов ще посети изграждането на ПСПВ в гр. Сливен

Министър Гагаузов ще посети изграждането на ПСПВ в гр. Сливен

22 май 2009 | 15:15

Днес, 22 май 2009 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов и директорът на дирекция “Водоснабдяване и канализация” към МРРБ Пламен Никифор ще посетят изграждането на обект - Пречиствателната станция за питейни води, гр. Сливен. Целта на проекта е пречистване на питейните води от основния водоизточник на града – язовир “Асеновец”.

За подобряване качествата на водата е предвидена двустъпална технологична схема. Капацитетът на станцията е 850 л/с.

През 2008 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството включи в своята програма строителството на ПСПВ, гр.Сливен. През настоящата 2009 г. се предвижда доизграждането на обекта и въвеждането му в експлоатация.

Дирекция “Европейска координация и връзки с обществеността”