Министър Коритарова: Следващата седмица започваме ритмично подписване на споразумения с общините за финансиране на инфраструктурни проекти

Министър Коритарова: Следващата седмица започваме ритмично подписване на споразумения с общините за финансиран

17 април 2024 | 17:25

„Направена е организация от следващата седмица да започнем ритмичния процес за подписване на споразумения с общините. За нас е важно местните администрации максимално бързо да започнат изпълнението на своите проекти“. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Виолета Коритарова по време на изслушване в Народното събрание за изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти, финансирани от държания бюджет. „Проведохме разговор с Националното сдружение на общините в Република България във връзка с върнатите над 200 споразумения заради установени пропуски, от където получихме уверение, че ще съдействат, за да се внесат и те максимално бързо“, каза още министърът.

Виолета Коритарова информира, че към 10 април в МРРБ са постъпили 1302 заявления от общините. От тях са подписани 723 на обща стойност над 1,9 млрд. лева. В процес на разглеждане са над 200 от постъпилите заявления са, като повече от 50 са коректно подадени и отговарят на условията за подписване.  Най-много са сключените споразумения за ремонт на общински улици и тротоари – общо 261 на стойност 440 млн. лв. Следват проектите за ВиК обекти – 158, на стойност приблизително 500 млн. лв. В тази връзка министър Коритарова изрази учудване, че кметът на Община Родопи не е подал към МРРБ нужните обекти за ремонт на ВиК инфраструктурата в село Брестовица, където жителите имат проблеми с качеството на водата, а в същото време говори за липсата на държавно финансиране при условие, че такова вчера е осигурено за рехабилитацията на довеждащия напорен водопровод.

За реконструкция на общински пътища към момента има 120 споразумения за 441 млн. лв. За благоустройствени дейности (благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на паркинги, ремонт на градски паркове и площади) са подписани 81 споразумения за 201 млн. лв. За ремонт на читалища, детски градини и др. общински сгради споразуменията са 61 на стойност 154 млн. лв. За спортна инфраструктура им сключени 34 споразумения за 167 млн. лв. и 8 споразумения с различен от изброените предмет на инвестицията на обща стойност 16 млн. лв. С ПМС 27 от 22.02.2024 г. е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на МРРБ в размер до 400 млн. лева за финансиране на проекти по Инвестиционната програма за общински проекти.

Министърът съобщи, че над 6,5 млн. лв. са одобрените аванси от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към общините за изпълнение на различни по вид инфраструктурни проекти към 10 април, а към същата дата са постъпили 31 искания за плащания.

„Интересът към напредъка по изпълнението на инвестиционната програма за общински проекти, включени в Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., е напълно обясним и в синхрон с дневния ред на българските граждани по регионите. Благодарение на инициативността на депутатите, в бюджета за първи път беше включена толкова значима по важност и обем програма, която осезаемо ще благоустрои живота на хората“, подчерта инж. Коритарова.

С цел обезпечаване изпълнението на програмата, в министерството е създаден отдел „Общински проекти и благоустройство“ към дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“. Той е пряко ангажиран с разглеждане на постъпили заявления от общините, като се проверява обхватът на дейностите. „Важно е да отбележим, че МРРБ не класира проекти, а ги проверява за съответствие със законовите разпоредби“, подчерта регионалният министър. Инж. Коритарова допълни, че предвид предстоящата огромна по обем работа по администриране на програмата – отчитане и управление на проектите, както и подаване на още проекти на общините с промяната на Закона за държавния бюджет, се предвижда засилване на капацитета на дирекцията.

Министър Коритарова каза още, че от работата дотук може да се направи обобщението, че приблизително 20 % или около 250 от постъпилите заявления са с констатирани пропуски и неточности. Най-често са представени инвестиционни проекти без положени подписи и печати на участниците в инвестиционния процес, липсва информация за датата на влизане в сила на представените разрешения за строеж, липсва становище на главния архитект и др. С цел отстраняването им до общините се изпращат писма за предприемане на действия за допълнения и корекции.

Тя добави, че цялата документация, свързана с изпълнението на споразуменията, включително документи, доказващи извършваните плащания, следва да бъде подавана от общините в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН). Към момента разработената секция за инвестиционната програма е в тестова среда. 

Министърът напомни, че е възможно да се извършват промени в Приложение № 3 в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 г.

Регионалният министър информира народните представители, че е провела и среща с ръководството на Камарата на строителите в България, на която е обсъдила възможностите и капацитета на строителните компании да започнат работа по изпълнение на одобрените проекти. От страна на Камарата е декларирана готовност, стига общините своевременно да проведат процедурите по Закона за обществените поръчки и да сключат договори.

mrrb