Министър Лиляна Павлова: Две банки са подали оферти за фонд мениджър за енергийна ефективност

Министър Лиляна Павлова: Две банки са подали оферти за фонд мениджър за енергийна ефективност

21 януари 2012 | 15:18

Г-жо Павлова, какви въпроси зададоха към Вас на срещата Ви в Плевен и Русе бизнесмените по инициативата JESSICA?

Това, което много радва бизнеса и получаваме наистина сериозна подкрепа от него е, че чрез този инструмент JESSICA, даваме възможност бизнесът да е водещ при определянето на това - какви да бъдат инвестициите в градовете и как да инвестираме. Тук финансирането е доста по-гъвкаво. Даваме възможност да бъде и на частни терени, да е дългосрочно кредитиране (за 20 години като възвръщаемост на инвестицията). Нещо, което излиза извън стандартните и конвенционални проекти, които финансираме по програмите. Тук сме насочили над 100 милиона лева за шестте големи града. Това е една конкуренция и между градовете и между бизнеса. Който предложи най-добрите проекти, той ще може да поеме най-голямата част от този ресурс. Проектите са свързани със спортни площадки, увеселителни паркове, ледени пързалки, паркинги, тържища, пазари и всичко това, което подобрява облика на градовете. Но най-важното е да е инвестиция, която револвира и има възвръщаемост. Много е важно да отбележим, че JESSICA не финансира мерките за енергийна ефективност на жилищните сгради, както е в някои другите страни, които прилагат JESSICA. При нас JESSICA е по-скоро за инвестиции в пазари, тържища, спортни площадки и такъв тип инициативи.

В Русе представяме JESSICA на среща с бизнеса, след което ще открием ремонтирано отделение на АГ-болницата. В нея ще инвестираме извън това, което е по ремонта за 5 милиона лева, още 17 милиона лева за здравеопазването в Русе. С Агенцията за социално подпомагане сключваме договори за енергийна ефективност и ремонт на сградите на Агенцията за социално подпомагане. Така че – днес е един много силен ден за региона.

Казахте, че програмата не кредитира санирането на жилищни сгради, които са проблем за много от големите градове. Какви са тогава възможностите пред хората?

Не случайно разделихме двата процеса, за да може JESSICA да се насочи към едната част на бизнеса. Това, което даваме като възможност, освен 50 % безвъзмездно финансиране по програмата за санирането на сгради, за всички тези хора, които не могат да осигурят със собствени средства оставащите 50 %, ние ще изберем фонд мениджър и финансови банки, които да предоставят дългосрочни, нисколихвени кредити, за да може да се съфинансира. Обявихме процедура по Закона за обществените поръчки, крайният срок изтече на 16 януари. Имаме подадени оферти – те са в процес на оценка и ще изберем банка, която да предоставя това кредитиране.

Колко оферти имате подадени?

Получените оферти са две – едната е от Първа инвестиционна банка, втората – от Корпоративна банка. Това са двете банки, които в момента се състезават за ресурс от 13 милиона лева, който ние предоставяме, и към който ресурс те трябва да добавят поне още толкова, но могат и още повече, като се направи една дългосрочна кредитна линия за нисколихвени кредити в подкрепа на санирането на сградите.

Кога ще приключи процедурата по избор?

Чисто формално би следвало да можем до един месец да изберем една от банките. Ако отговаря на всички условия, ако е дала най-добрите условия, би следвало да изберем една от двете банки да бъде фонд мениджър за енергийна ефективност. 

mrrb