Министър Лиляна Павлова пред Агенция "Фокус": На 26 март могат да започнат разговорите за актуализация на цените за зимно почистване, текущ ремонт и поддръжка

Министър Лиляна Павлова пред Агенция "Фокус": На 26 март могат да започнат разговорите за актуализация на цени

12 март 2012 | 14:07

Фокус: Министър Павлова, до момента какви са изводите от зимното почистване, налага ли се корекция на договорите и правен ли е анализ в Агенция „Пътна инфраструктура” и Министерство на регионалното развитие и благоустройство за тях?

Лиляна Павлова: Предвид на това, че голяма част от договорите за зимно почистване вече са почти на 2 години, нормално е в зимния сезон да направим анализ на това - какъв е ефектът от изпълнението и как се прилагат тези договори. Краткосрочният анализ правим от гледна точка на това - как фирмите се справиха с почистването. Ние обявихме санкции на фирмите по места, които не се справиха.
В по-голям мащаб, обаче, правим анализ и за това - какви са цените в договорите, как се изпълняват и какви са условията в тях.
Паралелно с този процес, ние публикувахме в пълнота самите стойности на договорите и детайлните цени по отделните им компоненти. Успоредно с това публикуване на договорите, възложихме на областните пътни управления - да направят анализ на средните цени за съответния регион, за да видим дали все още е актуално ценообразуването. Не трябва да забравяме, че тези договори са сключени преди две години, при друга ситуация. В условията на продължаваща финансова и икономическа криза, ние сме длъжни да направим актуализация, ако е възможно, на тези цени.

Фокус: В каква посока ще бъде тази актуализация?

Лиляна Павлова: Това са четиригодишни договори, сключени в изпълнение на Закона за обществени поръчки. Законът ни позволява да предоговаряме, единствено и само в полза на възложителя. Казано с прости думи, ако е в полза намаляване на договорени цени. Именно за това освен, че правим анализни цени, за да сравним ситуацията, ние днес написахме отворено писмо до абсолютно всички 30 фирми, с които имаме договори за зимно почистване, текущ ремонт и поддръжка, с един апел към тях: В срок до 23 март, те доброволно да предложат преглед, анализ на цените за превантивно, текущо почистване, за зимно почистване, както и за ремонт на пътищата, и да направят своето предложение - как да актуализираме в посока намаляване цените в договорите. Това ще се случи до 23 март.
Още на 26 март имаме възможност да започнем реални преговори с всяка една от фирмите, в които видим, първо - дали има предложено намаление. Второ – с анализа, който прави Агенция „Пътна инфраструктура”, заедно с пътните управления и Института на АПИ, може да направим детайлни преговори. Надявам се, да вървим в посока намаляване на цените. Имаме вече неофициални индикации, макар и не много, но достатъчно, за да вярваме, че ще можем да постигнем договореност и да намалим част от цените в тези региони, в които те са най-високи. Най-високи са в Плевен, в Кюстендил. Мисля, че имаме механизъм държавата, в държавната си фирма, да преговаря по начин, по който да можем и с „Автомагистрали” (които поддържат двете основни магистрали), също да проведем преговори в тази посока.

Фокус: Има ли резерви за подобно намаляване, къде го виждате, ако има?

Лиляна Павлова: Разбира се, не искам да предефинирам анализа искам специалистите да са тези, които ще се изкажат в точни цифри. Въпреки всичко, смятам, че има буфери, има резерви, и има възможност - да се намалят цените от гледна точка на поддържащи дейности.

Фокус: Какво биха спечелили фирмите, ако отговорят на Вашето писмо?

Лиляна Павлова: Смятам, че най-много ще спечелят българските граждани, българските данъкоплатци. И тези фирми са част от тези данъкоплатци, защото не трябва в условията на криза и лимитирани финансови бюджетни ресурси, да си позволяваме разхищение и цени, които не са актуални. Мисля, че всички ще бъдем печеливши от това.
В рамките на тези бюджети, които ще останат, на фирмите ще им бъдат възлагани повече дейности.

mrrb