Министър Лиляна ПАВЛОВА пред в. "Труд": Мегакомпания поема магистралите след месец

Министър Лиляна ПАВЛОВА пред в. "Труд": Мегакомпания поема магистралите след месец

19 септември 2011 | 09:52

- След всяка кадрова рокада на върха в министерската йерархия обикновено се говори за промяна на политиката. Вие какво ще променяте, г-жо Павлова?

- При повечето кадрови промени именно това се очаква, но този случай не е такъв. Уверявам ви, че има пълна приемственост като политика и план на министерството, които са част от правителствената програма. Всички заложени приоритети остават валидни и продължаваме активно да работим по тях.

- Кои са приоритетите, в които министерството е насочило усилията си?

- Те могат да бъдат обобщени в няколко ключови сектора. Довършването на всички стратегически пътни проекти, които се финансират по ОП „Транспорт". Това означава подаване на апликационните форми по тях и довършване на проектирането на тези, които са в нашия приоритетен списък за следващата година и трябва да започне работата по тях.
Втори много важен приоритет е официалното стартиране на Държавната компания за стратегически инфраструктурни проекти. Надявам се до края на септември да приключи формирането на политическия екип в министерството, да се преразпределят някои от ресорите и от октомври да бъде назначен ръководител на държавната компания. )
Третият приоритет е довършването на ОП „Регионално развитие". В момента имаме договорени над 63% от програмата, до края на годината искаме да бъдат отворени 98% от мерките по нея, а следващата година да я договорим изцяло.

- Кога започваме преговорите за следващия програмен период?

- Те започват през октомври. Това е месецът на ключовите дейности, които предприемаме по преговорите за следващата финансова рамка за периода 2014-2020 г. Оттогава започваме разговорите по проекта на регламенти и по размера на средствата, които България иска да договори за следващия 7-годишен период. Сега трябва да започне определянето на ключови приоритетни области и дейности. Министерството активно ще продължи разговори в три направления - пътен сектор, ОПРР и ВиК сектора.

- Какви са намеренията ви за него?

- Четвъртият приоритет е именно реформата или оптимизацията във ВиК сектора. Тя стартира в този програмен период и трябва да продължи така, че именно след 2014 г. да имаме създадени условия за продължаване на реформата за изграждане на необходимите пречиствателни съоръжения.
Следващ приоритет, който очертахме като екип с министър Плевнелиев и другата му заместничка Екатерина Захариева, е създаването на стратегия и програма за санирането на многофамилни жилищни сгради. Идеята е чрез ОП „Регионално развитие" да дадем основата на бъдеща по-голяма програма за обновяване на жилищния сектор.
Нека да подчертая, че незаконното строителство ще продължи да бъде преследвано с цялата тежест на законите, дори и със законодателни промени.

- Кой ще управлява новата пътна компания?

- Компанията ще има изпълнителен директор, както и още двама членове на съвета на директорите. Така е по закон, формирането на тази компания е много важен приоритет, защото чрез нея ще можем да структурираме нов вид проектен мениджмънт. Т.е. управление на стратегическите ни проекти по начин, по който да изградим дългосрочната визия до 2020 г. Ако компанията докаже своята жизненост, в което нямам съмнение, след 2014 г. тя може да управлява много и различни проекти.

- Как ще ни убедите, че тази компания няма да е аналог и конкурент на агенция „Пътна инфраструктура"? Ясни ли са конкретните проекти, които ще управлява?

- Компанията ще бъде изградена по международните стандарти. Работим по нейното създаване съвместно с Европейската комисия и с Европейската инвестиционна банка. По линия на инициативата JASPAR международна компания за подбор на кадри ще наема професионалисти. Успоредно с това върви процесът на структуриране и на процедурата по изработването на наръчник. После предстои сключване на оперативно споразумение между тази компания и превръщането й в официален бенефициент по ОП „Транспорт". АПИ ще продължи работата по подготовката на тръжни процедури и сключване на договори по лотове 1,2 и 4 на автомагистрала „Струма", тъй като това са текущи процедури. Когато компанията е напълно структурирана и може да започне реално работа, тези проекти ще бъдат прехвърлени към нея, така както е предвидено в закона. Ключов приоритет на новата компания ще бъде лот 3 на „Струма".

- Освободихте шефа на АПИ Сергей Михалев и го сменихте с професионалист в сектора. Сигнал за какво е това?

- Лазар Лазаров, член на управителния съвет, пое агенцията. Той е човек от бранша, с изключително доверие от работещите в сектора. Лазаров е преминал през всички стъпала на йерархията и познава процесите отблизо. Правим промяната в момент, в който е важно качественото и в срок изпълнение тези обекти.

- Оптимист ли сте за големите инфраструктурни проекти, които в момента са в ход?

- Да, определено съм оптимист и смятам, че с професионалния екип, който работи в АПИ, ще можем да довършим успешно и в срок - а някои даже и предсрочно -приоритетни обекти. Например няколко седмици по-рано ще пуснем голямо съоръжение - кръговото движение на Стара Загора. То ще е готово в началото на октомври и след издаването на всички разрешения ще можем да го въведем в експлоатация предсрочно.

- Банковите сметки на една от водещите пътно-строителни компании у нас „Холдинг Пътища" бяха запорирани. Потърсихте ли информация по този въпрос и има ли заплаха пред проектите за магистралите „Тракия", „Марица" и жп линията по трасето на „Марица", които се изпълняват от фирми на холдинга?

- „Холдинг пътища", чиито сметки са запорирани според изнесената информация, не участва самостоятелно като страна по нито един от договорите за строителството на автомагистралите „Тракия" и „Марица". Договорите, където дружеството има участие, са сключени със сдружения, които са неперсонифицирани и са учредени по реда на Закона за задълженията и договорите, като участие в тях имат различни юридически лица. АПИ няма отношения във връзка с изпълнението на обектите с конкретното дружество, а със сдруженията, в които то участва.

- Предшественикът ви Плевнелиев смело говореше за 7 скоростни пътя и 7 нови магистрали, които ще се финансират през следващия програмен период. Ясно ли е вече за кои проекти ще има пари и от кои ще се откажете?

- И аз смело мога да твърдя - няма да се отказваме от нищо, защото трябва да имаме големи, дългосрочни цели, за да искаме да постигаме големи неща. Ако човек знае къде иска да отиде, ще отиде, ако не знае - няма да отиде. Ако иска малко, ще получи малко.

mrrb