Министър Лиляна Павлова в интервю за предаването „Еврооко” на радио "Фокус": Отворени сме да променим социалната грижа за децата с увреждания и децата, лишени от родителска грижа

Министър Лиляна Павлова в интервю за предаването „Еврооко” на радио "Фокус": Отворени сме да променим социална

20 февруари 2012 | 14:56

Фокус: Госпожо Павлова, освен тази схема по ОП „Регионално развитие”, какво още предвижда националната стратегия „Визия за деинституционализация за децата в Република България”?

Лиляна Павлова: Извън финансирането, по са предвидени 107 млн. лева за 62 общини, това е само първия етап от глобалната дългосрочна визия за деинституционализация на всички деца в институциите. В момента, първата ни целева група са децата с увреждания – умствени и физически. И всъщност, тези 107 млн. лева, в тези 69 общини са именно за тях. И това е в рамките на този програмен период. Това, което предвиждаме в дългосрочен план, сега изготвяйки новите програми, оперативни програми, е да включим финансиране за втората фаза. А тя е за оставащите около 5 000 деца, които не са с увреждания, те просто са деца, лишени от родителски грижи. За тях по същия начин, да се развие нова социална услуга – като приемна грижа, осиновяване и, разбира се, там където е необходимо да бъдат изградени аналогичен тип социална инфраструктура.

Фокус: Как оценявате сътрудничеството по схемата между управляващите органи на ОП „Регионално развитие” и „Развитие на човешките ресурси”?

Лиляна Павлова: На този етап ние работихме заедно, в синхрон, изключително добре, във фазата на програмирането, подготовката на проектите. Сега вече започва и инфраструктурната част, което означава, че още на този етап те ще трябва да отворят възможността всички тези 69 общини, които имат финансиране от нас, да получат паралелно с процеса на изграждането на инфраструктурата, финансиране по меките мерки, защото е необходимо да бъде именно паралелно. За да започнат дообучението и подготовката на социалните работници, за да почне да се работи по мерките интеграция, за съответно настаняване от семеен тип и т.н. Трябва да започне работа със самите деца, за да могат те да бъдат прехвърлени.

Водещ: А смятате ли, че през следващия програмен период ще има възможност за откриване на подобни схеми, за да завърши изцяло процеса на деинституционализация на тези социални институции, които съществуват в момента?

Лиляна Павлова: Определено вярвам и смятам, защото това е една много важна социална мярка. Тя има много висока подкрепа от Европейската комисия (ЕК). Именно те ни похвалиха и ни сочат за добрия пример в Европа, особено между страни, които имаме този тип социална грижа, че сме настроени наистина, реформаторски може би, не е най-добрата дума, но сме отворени да променим социалната грижа. Така че това ни е почти задължително като финансов ресурс, който ще получим, без проблем, за следващия програмен период.

Водещ: От лична гледна точка, смятате ли че българинът прие приемната грижа?

Лиляна Павлова: Смятам, че все повече се отваряме и за приемна грижа и за осиновяване. И това е нещо, което се развива не само в младите хора, аз го виждам и в по-възрастните, което показва, че самия модел на мислене и начина на мислене се е променил в посока да сме по-социално ангажирани.

mrrb