Министър Лиляна Павлова в предаването "Панорама" на БНТ: Асфалтът създава възможност хората да имат храна

Министър Лиляна Павлова в предаването "Панорама" на БНТ: Асфалтът създава възможност хората да имат храна

16 ноември 2012 | 10:08

Водещ: Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Добър вечер.
Лиляна Павлова
: Добър вечер.

Водещ: Ако магистралите, госпожо Павлова, са витрина на това правителство, тази витрина не е ли малко тесничка?
Лиляна Павлова: Определено магистралите са във фокуса, в приоритета на правителството, но далеч не са единственото, което правителството прави. Така че смятам, че магистралите са част от голямата част на това ветрило, но има и много други дейности.

Водещ: Защо? Защо магистралите са важни?
Лиляна Павлова: Магистралите са важни, защото подобряват инфраструктурата, потенциала на държавата като транзит между Европа, Азия създават работни места, създават икономическа активност, бизнесът работи. Изключително важни са.

Водещ: Това, което откривате сега, не го ли построиха другите преди вас?
Лиляна Павлова: Мисля, че фактите, цифрите говорят сами за себе си. 82 км магистрала започната и приключена, пусната в експлоатация в рамките на това правителство. Изграждаме и работим по над 300 км магистрали, скоростни пътища, които се изграждат в момента. Както видяхме и на картата преди малко, това са проекти, които започнаха в рамките на мандата на правителството и голяма част ще приключат още преди неговия край, разбира се и в рамките на периода на финансиране с европейски средства.

Водещ: Хората обаче питат защо толкова малко. Те виждат в съседни страни, Хърватия например, които са построили доста повече, макар че там се плаща.
Лиляна Павлова: Първо, смятам, че за три години построеното, пътищата и проектите, върху които се работи, са много, особено ако направим една съпоставка за последните 20 години. Защото това е съпоставката, която трябва да направим. Строим чисто нови магистрали 300 км работим и по по-малките пътища, не сме ги пренебрегнали по никакъв начин, защото има много често критики в тази посока – вие се занимавате само с магистралите, не правите и малки пътища. Ето, виждаме картата. Това са 2500 км малки пътища, второкласни и третокласни, но изключително важни за развитието на регионите. Дават възможност за свързване между по-малките населени места, хората спокойно да могат да работят в близост до родните си места и да не се притесняват. Това са пътища за достъп до туристически обекти, за свързаност, така че те са изключително важни и не са малко на брой. 2500 км е сериозен обем от пътища. Вие видяхте, те са сравнително плавно разпределени на територията на цялата страна. Така че това е една много сериозна програма за развитието на пътната инфраструктура, която, бих казала, покрива цялата страна спрямо нуждите на хората, на бизнеса, на икономиката.

Водещ: България ги строи главно с европейски средства. Това не бави ли?
Лиляна Павлова: Това, което видяхме на картата, има и друго показателно. Да, безспорно основният финансов източник е европейското финансиране, но не трябва да подценяваме и средствата, които имаме от международните финансови институции, те също имат доста голям обем и част от средствата, което всъщност са си държавния бюджет. Не бавят, защото европейските средства имат много сериозни правила за прозрачност, за изпълнение. Не смятам че бавят. Напротив, те ни фокусират в това, че ние имаме един период от три години да договорим средствата, имаме един период, в зависимост разбира се от проекта, две години да го започнем и да го завършим успешно. В противен случай европейските пари няма да дойдат. Така че смятам, че напротив, дисциплинира ни и ни прави по-успешни, защото знаем, че имаме много ясни срокове, критерии, контроли, а това е много важно.

Водещ: Асфалтът яде ли се, пита опозицията?
Лиляна Павлова: Асфалтът създава възможност хората да имат храна. Това е по-важното.

Водещ: Това не е ли субективното желание да се прославите и да оставите нещо? Защото, ако да речем нахраните пенсионерите, това няма да остане чисто материално.
Лиляна Павлова: Аз пак казвам, това, че магистралите са във фокуса на деня и те са видимото, нещото, което всеки може да види, да пипне, да усети, не означава, че в другите сектори... Увеличаваме пенсии, увеличаваме минимална работна заплата, работи се и в много други направления и сектори. Но е нормално, имам честта и възможността да управлявам един ресор, едно министерство, което прави видимите, осезаеми неща. Нормално е те да засенчват останалите, въпреки че те също не са за подценяване и много се работи.

Водещ: Как ще сте сигурни, че това ще продължи и след вашия мандат?
Лиляна Павлова: Аз смятам, че проектите, по които работим, това са проекти от национален интерес. Независимо от това коя политическа сила управлява в даден момент, тя трябва да гледа дългосрочната визия. Не случайно има стратегия Европа 2020 и българската визия за развитието на България до 2020 година. И това са стратегически проекти, които са важни за развитието на България. И аз вярвам, че в духа на приемственост, защото си говорихме за кога приключва преходът и кога сме преминали в един доста по-различен диалог. Това е времето. Ако успеем да докажем, че можем в духа на приемственост това, което се прави четири години, да се надгради, а не да се зачертае, да му се сложи кръст и да започне наново, това означава, че преходът е приключил.

Водещ: Кое ще оставите за надграждане?
Лиляна Павлова: Оставяме една много ясна, прозрачна програма, която мисля, че е съгласувана в широк дебат и консенсус за развитие на пътната инфраструктура, за развитие и на водната инфраструктура. Малко се говори за това, но аз смятам, че усилията ни трябва да бъдат насочени, в ХХІ век в България все още има 20 области, които нямат питейна вода. Така че оставяме една програма за инвестиции, за работа и развитие на водната инфраструктура, инфраструктура в регионите, в общините. В това мисля, че има много поле за надграждане. Правим едни програми, тъй като 2013 година е годината, в която планираме и програмираме периода до 2020 година, ние трябва да го направим с консенсус, и аз смятам, че го правим, за да бъде направено по начин, по който България да има растеж, подем, развитие.

Водещ: Но на изборите ще отидете с пътищата. И на изборите...
Лиляна Павлова: И не само.

Водещ: Така ли е?
Лиляна Павлова: Така е.

Водещ: Но основното, което ще искате да покажете, е асфалт.
Лиляна Павлова: Асфалтът е видим, но ние ще покажем, пак казвам, в социалната сфера много сериозни решения бяха взети за повишаване на пенсии, за повишаване на минималната работна заплата. Работим в сферата на младежката безработица. Много мерки и дейности. Осигуряване и понижаване процента на безработицата също не е фактор, който трябва да се пренебрегва.

Водещ: Госпожо министър, вие бяхте в Катар, педи това в Азербайджан. Днес приехте узбекистанци, утре заминавате в Москва. Лесни ли са парите на Изтока?
Лиляна Павлова: Със сигурност не са лесни. Но моето убеждение е, че България има потенциал, има професионалисти, има специалисти, които са били ценени преди и продължават да бъдат ценени, и трябва България да има повече самочувствие да ги представи, да ги защити и да даде шанс на българските специалисти да работят в тези държави. Това са богати държави, не дават лесно, но дадат ли, ни показват своето уважение. Там има инвестиции, има проекти за милиарди проекти, за които те нямат достатъчно специалисти, а аз вярвам, че българите и българските специалисти могат да ги правят.

Водещ: Въпросът е, ние все си мислим, че ни заливат тези пари, но те още не са ни залели.
Лиляна Павлова: Вижте, богатите хора са богати, защото знаят как да си дават парите и как да си ги преценяват. И те затова не харчат на дребно, а давайки на едро, го дават разумно, когато са преценили рисковете. А ние трябва да докажем, че сме надежден партньор. И аз мисля, че беше много показателно, по време на моето посещение в Катар, в Доха, имах възможността, бях лично приета от министър-председателя и от престолонаследника, и те заявиха своята воля именно в посоката, която казвам – български фирми да работят там, български специалисти да работят там, а те да инвестират в големи и значими проекти в България.

Водещ: Ще инвестират ли в път?
Лиляна Павлова: Да.

Водещ: В кой точно?
Лиляна Павлова: Ще инвестират в пътя Русе – Свиленград. Въпреки че човек на трябва да си представя, че те са казали, че инвестират и утре идват една торба с пари. Такъв не е цикълът на проектите. Тогава, когато има добре подготвен, защитен проект, предпроектни проучвания, всичко е проектирано, отчуждено, нормално е да започне да се строи. Но те имат интереси и в много други области – в областта на земеделието, в областта на развитието на инфраструктура за балнеология, спа комплекси, жилищни сгради. Така че има много потенциал за развитие. Вярвам, че той ще се реализира.

Водещ: Накрая да ни кажете ще ни изненада ли първият сняг? Винаги ни изненадва.
Лиляна Павлова: Надявам се, че тази година сме създали необходимата, така бих казала – представки имаме да не ни изненада. В ръцете сме, разбира се, на частния сектор, в ръцете сме на хората, които сме избрали, на които плащаме за готовност, но смятам, че създадохме добрата предпоставка. Открихме формално сезона за зимна готовност още на 5 ноември. Това означава, че всеки един ден вече плащаме за мобилизация, така че никой не може да се оправдае – държавата не плаща, не ни уведоми. Следим какво се случва. Направихме и сухи тренировки включително, изкарвайки снегорините на сухо на пътя, но да видим имат ли мобилизация, имат ли визия и яснота. Не навсякъде са перфектни нещата. Аз не мога да обещая, че навсякъде ще е перфектно, защото все пак сме зависими. Ето, една Варна все още не са готови, няма достатъчно техника. В Пазарджик няма достатъчно сол. Има все още райони, които не са напълно готови, но важно е да ги контролираме. Санкциите ще бъдат абсолютно безкомпромисни и мисля, че те са наясно с това. Ние бяхме толерантни, плащаме за готовност, но със сигурност ще ги санкционираме, ако не го направят. Създали сме предпоставки, надявам се тази зима по никакъв начин да не могат да се оправдаят – не бяхме готови, не знаехме, не сте ни платили, не сте ни дали пари. Прогнозата за времето, имат достъп всички до нея. А и апелирам към всички българи да си сложат зимните гуми. Това също е много важно - нашата мобилизация, нашата вътрешна готовност. Когато ние сме готови сами за себе си с личните си автомобили, мисля, че насреща ще има кой да отвори и почисти.

Водещ: Министър Лиляна Павлова. Благодаря ви за участието, госпожо министър.

mrrb