Министър Нанков в интервю за предаването "Тази сутрин" по БТВ

Министър Нанков в интервю за предаването "Тази сутрин" по БТВ

15 януари 2018 | 13:54

Водещ: Добро утро.

Николай Нанков: Добро утро.

Водещ: За тол системата, колко пари очакваме като постъпления от нея и кога ще започне работа? Здравейте. Минаха ли всички обжалвания вече?

Николай Нанков: Здравейте. Да, днес подписваме договор, така дългоочаквания договор за изграждането и внедряването на тол системата след почти две години ходене по мъките относно процедури. Помним, обжалваха общо обявленията, обжалваха удължаването на сроковете за подаване на оферти, обжалваха и офертите съответно и класирането на комисията. Днес обаче извървяхме целия този път и подписваме договор. Седем месеца е срока за изграждане, проектиране и въвеждане на тол системата, включая въвеждането й в експлоатация и още 12 месеца одитиране, оценка на ефективността и корекция, ако са необходими – тоест общо около 19 месеца за изпълнение на договора.

Водещ: Това означава, че седем месеца, тя ще бъде готова за тези седем месеца навсякъде в страната, по всички пътища?

Николай Нанков: Навсякъде в страната.

Водещ: Нека да видим картата със синьо като реки, но не е точно реки, картата на тол системата – откъде точно ще минава. Тези 12 месеца ще бъде пробно – всичко ще бъде тествано в този период, тази една година, така ли? Синьото е тол…

Николай Нанков: Много точно казано. Две много важни пояснения – на етап внедряване и изграждане на тол системата трябва да бъдат извършени две специфични и много важни дейности за самото й функциониране. На първо място това е изборът на обхват на републикански пътища, които ще попаднат под тол системата, така че това е единият вариант.

Водещ: Това означава, че всичко в синьо ще бъде…

Николай Нанков: Има различни варианти, разглеждани са варианти от около 8 хиляди километра, това са първокласните, второкласните пътища и автомагистралите, през вариант до почти 75 процента от всички републикански пътища, който съм убеден, че няма да е много обективен и няма да бъде избран. Но това е първата основна задача, която трябва да решим и на експертно, и на политическо ниво, тъй като тук ще вземем политическо решение. Втората много важна задача е тарифирането – тоест какви ще бъдат ставките за преминаване по отделните пътища, така че да постигнем основната ни цел…

Водещ: Това дали минаваме по магистрала, по първокласен път…

Николай Нанков: Точно така, по първокласен, по второкласен път. Но не ние, не собствениците и ползватели на леки автомобили, а тежкотоварните. Тъй като тол таксата, това трябва да стане наистина много ясно на всички, когато се каже, е само за тежкотоварните автомобили над 3.5 тона. За всички останали, за леките автомобили остават винетките, но не хартиените винетки, които познаваме понастоящем, а електронните винетки. Електроните винетки – много лесни за функциониране, няма да лепим винетки на стъклата, по-евтино за държавата, тоест няма да ги разпечатваме или отпечатваме…

Водещ: Да обобщим, смесената система между тол за тежкотоварните автомобили и електронните винетки – след 19 месеца?

Николай Нанков: След седем месеца започва да функционира, след 19 месеца, ако има дефекти – отстранени, оценка на ефективността, одит на системата и откоригиране на всички дребни детайли, които съм убеден, че в процес на работа ще се появят.

Водещ: Може евентуално и по-рано, но 2019 година се очаква тази система да заработи. Колко пари ще носи обаче на държавата тя?

Николай Нанков: Отново имаме различни анализи от страна на Световната банка за приходите. Ние се целим още първата година, целта ни е да постигнем приходи от около 1 милиард лева. Понастоящем събираме около 350 милиона лева – 2017 година е рекордна за приходи от постъпления от винетки, без да увеличаваме цената през 2017-та. Виждаме и от стената, имаме с около 700 хиляди винетки продадени повече като абсолютен брой и с 25 милиона повече приходи от винетките.

Водещ: от 6.8 милиона на 7.5 милиона като…

Николай Нанков: Като брой винетни стикери и с 25 милиона повече приходи, споменавам – при запазване на съществуващите цени и с тол таксата и електронната винетка и смесената система, трябва да стане ясно, че ние цени на електронни винетки няма да повишаваме. Гражданите трябва да са спокойни. Ще тарифираме за тежкотоварните автомобили ставките за тол системата.

Водещ: Можем да видим и следващите графики. Много пъти сме коментирали, но нека отново да кажем, тази система, която функционира, тя трябва да се изплати от фирмата която ще я направи. Колко време ще отнеме това изплащане на системата, за да може да имаме и постъпления в хазната?

Николай Нанков: Ние въведохме гъвкав модел на изплащане. Тоест от бюджета понастоящем на етап изграждане на системата да не се разходва ресурс. 150 милиона лева, с 50 милиона по-малко от обявената цена е стойността на договора, който днес ще подпишем с избрания изпълнител. В рамките на три години след въвеждането на системата, след нейното функциониране, от бъдещите постъпления, тоест ако трябва да сметнем по около 50 милиона на година, в рамките на три години ще изплатим разходите извършени от фирмата.

Водещ: Приходите от винетки, нещо важно, което трябва да коментираме и от леките автомобили, тежкотоварните автомобили, ще бъде ли повишена тази цифра за тежкотоварните автомобили, като такси, които те трябва да плащат?

Николай Нанков: В пъти за тежкотоварните, но това е справедливият модел. Този, който амортизира, който натоварва повече републиканската пътна мрежа, той ще плаща повече. Виждаме в момента, 70 процента от леките автомобили – единствената страна в Европа, в която пътният сектор се издържа образно казано от леките автомобили. Обратен трябва да е процесът, обратна трябва да е логиката и ние ще я въведем през тол таксата. България – 400 километра от Калотина до Капитан Андреево струва 21 лева за преминаване, дневната винетка за тежкотоварен автомобил.

Водещ: Което доста отдавна е трябвало да бъде променено според мен.

Николай Нанков: Доста отдавна е трябвало да бъде променено.

Водещ: От тези 103 милиона, на колко ще скочат приходите от тежкотоварните автомобили?

Николай Нанков: Поне шест пъти, дори седем пъти повече.

Водещ: Седем пъти повече?

Николай Нанков: Говорим за около 1 милиард лева постъпления, при запазване на ставките на винетните стикери. Трябва да си дадем една много ясна сметка обаче – и понастоящем България не разполага с неограничени природни ресурси. Нашият основен ресурс е геостратегическо разположение, нашето географско разположение. И с тол системата за първи път ще успеем да го ползваме адекватно, на база на таксуването, ефективното таксуване и тарифиране на транзитнопреминаващите тежкотоварни автомобили, което понастоящем с еднодневната винетка няма как да се получи. Сърбия знаем от 1 януари въведоха в експлоатация, пуснаха 92-километрова отсечка от Ниш към Пирот.

Водещ: Колко плащаме за нея?

Николай Нанков: Почти толкова колкото плащаме за преминаването през цяла България, около 20 лева, малко над 9 евро плащаме в момента за 90 километра. Споменах, в България от Калотина до Капитан Андреево плащат тежкотоварните автомобили, транзитно преминаващите – 11 евро.

Водещ: 11 евро. Цените остават същите и тази година. Означава ли, че когато бъде въведена електронната винетка или системата, може да очакваме повишаване на цената на винетката?

Николай Нанков: Не, в никакъв случай, това споменах и преди малко, никакъв случай – цените се запазват. Ще имаме и възможност за по-гъвкаво тарифиране на база на времевите ставки на винетките и може би ще въведем, не може би, ще въведем  и сме поели ангажимент – така наречената „уикенд винетка”. Може да разсъждаваме и по темата еднодневна винетка.

Водещ: За магистралите ще говорим след малко. Но на АМ „Тракия” показахме преди седмица една дупка, която после беше запълнена, после отново се пълнеше – изключително некачествен ремонт. Така ли се ремонтират магистралите в България? И сега, когато ще имаме повече постъпления, да кажем след две или три години, това означава ли, че по-качествено ще бъдат ремонтирани или поне ще има повече пари за пътищата?

Николай Нанков:  Точно за това говорим. С въвеждането на тол системата ще имаме достатъчен ресурс да правим не тези палиативни ремонти, така наречените кърпежи, а да правим наистина ремонти, които…

Водещ: Това и на кърпеж не прилича, министър Нанков.

Николай Нанков: Това е наистина безумно.

Водещ: Вие проверихте ли този случай?

Николай Нанков: Да, проверихме случая, благодарим. Може би няма сигнал, който сме гледали във вашето студио и в други сутрешни блокове, на които да не отреагираме на момента, както в случая.

Водещ: Вярно е, най-редовните са, когато покажем дупка, винаги има обяснение или пък лош път кога ще бъде ремонтиран, но винаги остава – този път е в проект за някога. И дотам. Така ли е? Защото няма пари или, или защото…

Николай Нанков: Ако трябва да сме честни, процедурите не са толкова бързи, процедурите по устройственото планиране, тоест по проектирането, по възлагането на ремонтите – това са така наречените кърпежи…

Водещ: Ясно е, че пари няма за всичките пътища, но няма пари или заради подобни некачествени ремонти парите изтичат някъде другаде в системата.

Николай Нанков: Не, от тях не изтичат пари. Това е палиативен ремонт – в случая е отреагирано на момента. Тук не говорим за планов ремонт.

Водещ: Колкото да няма дупка.

Николай Нанков: Колкото да няма дупка, да го наречем образно казано. Но и на тези ремонти ще бъде сложен край, тогава когато ще имаме достатъчен ресурс, както споменах от около милиард. Толкова са и нуждите между другото на пътния сектор на годишна база, за да бъде поддържана нашата републиканска мрежа.

Водещ: 1 милиард?

Николай Нанков: Около милиард.

Водещ: По милиард се раздаваше на година и за санирането нали така?

Николай Нанков: Не на година. От 2015 година тече програмата, общо е с бюджет 2 милиарда. Ще се изпълнява и тази, и следващата година. Така че имаме в рамките на четири години реално изпълнение, дори и пет години, ако сметнем и 2015-та, 2016, 2017, 2018 и 2019-та, общо 2 милиарда лева е ресурсът на програмата понастоящем.

Водещ: Да видим обаче как се ремонтира в Бургас. Фирма в Бургас е на път да постави рекорд по саниране – за пет месеца не е извършила нито един вход и не е завършила нито един вход в жилищния блок, който обновява по програмата за енергийна ефективност. Нещо повече – строителят е оставил хората без покрив в дъжда. След преживения кошмар те въвеждат колективен иск срещу общината. Нека да видим подробностите и продължаваме коментара с министъра само след минути.

Четвъртото поредно наводнение откакто блокът им се санира оставя Станка Добрева и семейството й без ток 24 дни. На свещи прекарват и празниците.

Станка Добрева: Ние сме седнали тук на луната с една свещичка. Нещо жестоко, не мога да опиша, не съм предполагала, че ще попадна в такова положение.

Токов удар едва не убива и внучката й. Голяма част от покъщнината е унищожена.

Станка Добрева: Тук водата тече. Ето, всеки ден ги вдигаме – първия балатум, втория, третия. Не да капе, шурти.

От течовете се наводняват апартаменти дори на средните етажи.

Марийка Иванова: Беше изсъхнало, днес май дъждеца му помогна. Дано да не избие повече, ама избива.

Атанаска Габровлийска: Мъжът ми в проливен дъжд е излизал на скелето и е къртил отвън, понеже тези водосточните, които са, дупките, водосточните тръби, бяха запушени отвън с изолация и се налагаше аз отвътре, той отвън. Просто не попаднахме на фирма.

Продължилият прекалено дълго ремонт и пропуските изнервят хората.

Стойка Барева: Когато почваха, така казаха – за 45 дена два входа ще бъдат готови. Само че за 45 дена нищо нямаше готово – само развалено и намокрено.

Георги Марков: Това са майстори, които от гората хванати и идват да ти работят тук.

За финал фирмата изпълнител на проекта оставя блока и без покрив – подизпълнител, без знанието на никой, махнал всички ламаринени обшивки на покрива.

Инж. Росен Нецов, ръководител на проекта: Имаше един подизпълнител, който без знанието на никой и взе че махна всичките ламаринени обшивки на покрива. След това едни бригади, които бяха свършили зле работата.

Според общината липса на контрол и трудна комуникация с главния изпълнител са довели до кризисната ситуация.

Чанка Коралска, заместник-кмет по строителството в общината: Правим констативни протоколи по жалби на граждани, които ни заливаха, затова, че има по пет човека на обекта, че не се работи, че идва зима. И винаги фирмата обещаваше, че от следващата седмица ще има мобилизация.

Сега бригадите отново са сменени, а контролът – затегнат. Прави се и нова обшивка на покрива.

Методи Стоянов, тенекеджия: Е имаше пропуски такива, но ние ги отстранихме, оправихме положението.

Репортер: Как пропуски, то е течало отвсякъде.

Методи Стоянов, тенекеджия: Еми течало е, защото нямаше ламарини. Нямаше ги. Не са компетентни, не са точни майсторите.

Наталия Терзиева: Ще завеждаме колективен иск към общината, не само за щетите, но и за морален стрес, за морални щети.

От 101 завършени блока в Бургас до сега при четири има проблеми. По време на санирането оплакванията са по-чести, но докато са в гаранция щетите трябва да бъдат отстранени за сметка на изпълнителя, обясниха от общината.

Водещ: Блок номер 9 в квартал „Изгрев” в Бургас – тези хора според мен са се видели в чудо за това, че са се съгласили, че са решили да санират блока си.

Николай Нанков: Както се казва и ние сме се видели в чудо, така че…На база на сигнали още на 30 ноември имахме, на 20 декември втори сигнал от живущите в блока, специално този блок 9 в квартал „Изгрев” в Бургас. На 21-ви, на втория ден след сигнала, изпратихме проверка от министерството – знаете създадохме нарочен отдел за контрол на програмата и мониторинг, ДНСК, проверихме и надзора, и общинска администрация беше включена в проверката. На 4 януари резултатите от проверката, първа среща между Сдружение на собствениците, надзор на фирма, строителна фирма на 5 януари, на следващия ден се взима решение. Фирмата избрана, която явно не може да си свърши работата, няма дори такъв случай – пет месеца да стартираме и да направим…

Водещ: А защо е избрана такава фирма, която да може да осъществява такива ремонти?

Николай Нанков: Явно на документи е отговаряла, не говоря от името на общината, но явно на документи е подвела общината – отговаряла е на всички изисквания и условия. Но пък е взето решение, в момента има избрани четири подизпълнителя на тази фирма, фирми, които са с доказани качествено завършени блокове именно в Бургас – всяка от тях ще санира, както се казва по един отделен вход. Имаме четири входа на настоящия блок – така че с уверенията на община Бургас.

Водещ: Това някаква куха фирма ли е и какво ще рече това, че тази фирма е подвела общинвата? Тя не е проверена, общината ли е проблемът?

Николай Нанков: Предполагам, че не е куха фирма, след като отговаря на изискванията по Закона за обществените поръчки. Общината…Между другото Бургас залага сериозни изисквания относно бъдещите изпълнители на…

Водещ: Друг блок ремонтирала ли е, санирала ли е други блокове?

Николай Нанков: Да, има други блокове в Бургас.

Водещ: Те качествено ли са изпълнени като саниране?

Николай Нанков: Но специално в конкретната ситуация смятам, че е взето добро решение – на база може би и на сигнала на гражданите и на нашата проверка, общината реагира наистина доста бързо и адекватно. Между другото и общината има и страница, има и гореща кутия за сигнали от живущи в санирани блокове и община Бургас отреагира бързо на тези ситуации. Тук беше взето поне според мен правилното решение, за да може в рамките на следващите няколко месеца да се приключи с тази сага, включително и…

Водещ: Но тези хора искат да им е горещо през зимата, само че им е студено, влажно и мокро. И това не е единствения случай, не е единичен случай в България. Означава ли, че общините, защото и сутринта видяхме в прегледа на печата, че ще глобявате общините? Какво ще рече да глобявате общините заради това, че не извършват контрол и защо изобщо трябва да се стига до този, до тази ситуация да глобявате, те самите да не са проконтролирали всичко?

Николай Нанков: Ами явно в някои случаи имаме пропуски в системата, това въобще как те възлагат дейности и как се контролират избраните вече изпълнители, основно в строителните дейности. Имахме и други случаи на етап строителство с лоши графици, да речем несъгласувани графици от страна на строителите, да се санира в дъждовни примерно части на седмицата и да се разпокриват блокове. Затова въведохме още по-строг механизъм, още по-строг контрол. Миналата седмица сезирахме общините, на първо място, на едномесечна база всеки един от блоковете, които са в процес на саниране, да бъде надлежно проверяван от строителна и общинска администрация. Ние си пускаме нарочни заповеди от ДНСК, знаете поехме ангажимент още преди шест месеца. Отделно от това общини, които допускат подобни пропуски, подобни слабости, които повреждат най-малко ежедневието и комфорта на…

Водещ: Да, какво означава глоба и с колко ще бъдат глобени, нещо административно?

Николай Нанков: Нещо административно, естествено финансово, тъй като знаем, че финансовата санкция, финансовата глоба е най-добрият механизъм, за да се предотвратяват подобни инциденти и подобни случаи. Но вие попитахте защо, ами защото няма друг механизъм държавата чрез министерството да упражнява, тя има механизъм да упражнява контрол, но да упражнява санкционни действия, които и да не казвам само дисциплиниращо, но най-малкото ще възвърнат едно чувство на справедливост. Хубавото е поне, че сме въвели още преди седем-осем месеца механизъм тези дейности, които са свързани с отстраняване на пропуски и дефекти от недобросъвестни строители, да остават за тяхна сметка, за сметка на гражданите или на държавния бюджет.

Водещ: Добре, набързо и към финала на разговора – за магистралите, за „Хемус” и за магистрала „Струма”. Какво означава 120 километра в час на новите участъци на АМ „Хемус”? Означава ли това, че скоростта ще бъде такава и вече по магистралата ще трябва да се кара с по-малко отколкото на другите, не със 140 километра в час?

Николай Нанков: Има разлика между проектната скорост и скоростта на движение. Проектната скорост определя геометричните елементи на пътя и се изчислява на база на максимално допустимата скорост, по която един автомобил може да се движи при мокро време, но при чиста пътна настилка, овлажнена такава. При мокра, обикновено на магистралите, тя е с 10 километра по-ниска от допустимата скорост на движение, тоест проектираме „Хемус” на 120 километра проектна скорост, допустимата максимална за движение ще бъде 130 километра в час. Убеден съм, че 2018 година освен годината в пътния сектор на тол таксите, така наречените тол такси, за които говорихме, ще бъде и годината на АМ „Хемус”. Проектираме 50 километра, ще ги възложим за строителство, отделно и 25 километра, които в момента се допроектират на договори за инжинеринг, ще стартират и те със своето строителство, така че 75 километра от АМ „Хемус” през 2018 година ще са в етапи на реализация.

Водещ: И ще са започнали?

Николай Нанков: Ще са започнали.

Водещ: Но като проект, а не като първа копка, така да разбираме?

Николай Нанков: Като първа копка, да го наречем 25 започваме, ако договорим, ако успеем, тези, които ще възложим през второто тримесечие като строителство, ако успеем да приключим тръжната процедура и есента на 2018-та можем да започнем и с тях реално строителство.

Водещ: Добре, първа копка поне на 25 километра от АМ „Хемус”. А какво се случва с АМ „Струма”, която трябва да влезе в Кресна и да излезе от там? С Боян Петров разговаряхме за това и той даде предложение, поне предполагам, че и с вас е говорил, в една тръба да бъде комбинирано движението и между автомобили, и между влаковете. Възможно ли е това да се случи?

Николай Нанков: Няма невъзможни неща. Но аз съм притеснен от няколко факта. С цялото ми уважение естествено към зелените организации и лично към Боян Петров, ние ще разглеждаме много подробно и експертно /…/ акт в предложения проект, не че не е разглеждан и понастоящем, януари още 2017 година е разглеждан в идейна фаза. Но няколко притеснителни факта. На първо място са времевите срокове – знаем, че ние сме притиснати до стената от гледан точка на време, защото 2023 година трябва да приключим с целия участък. С влезли процедури по ОВОС, с проектиран и изпълнен участък.

Водещ: То няма време.

Николай Нанков: То няма време. На второ място, имаме отрицателно становище от НКЖИ, знаете все пак говорим и за пътен, и за ЖП участък…

Водещ: А защо отказват те?

Николай Нанков: …четири години на етап строителство, съгласно проекта на една частна компания, на едно проектантско бюро, да не го назовавам в ефир кое е, което също ме въвежда на едни други съмнения между другото, е че четири години няма да се ползва линията от София за Солун, ЖП линията ще бъде в невъзможност да бъде използвана….Частно проектантско бюро, мисля, че във вашето студио се показа и машината, разбирайте и фирмата изпълнител, която ще строи обекта. Но все пак знаем, че сме демократична държава и имаме открити обществени поръчки, Закон за обществените поръчки, така че мисля, че е малко несериозно. Тази година за „Струма” да спомена, 30 километра нови ще бъдат въведени в експлоатация предсрочно, тоест ще бъдат открити – това е от Благоевград до Крупник.

Водещ: Възможно ли е да загубим пари заради това забавяне, заради оспорването от страна на зелените организации заради строежа на „Струма” в Кресненското дефиле?

Николай Нанков: Разбира се, че е възможно, но ще бъде изключително безотговорно да загубим средства. Мисля, че във варианта, който имаме понастоящем, със стъпките, които извървяхме, ще успеем 2023 година да го завършим. А той е най-безопасен за хората.

Водещ: Благодаря.

Николай Нанков: И аз благодаря.

Цялото интервю с министър Нанков може да видите тук.