Министър Нанков в предаването "Денят започва" по БНТ

Министър Нанков в предаването "Денят започва" по БНТ

27 октомври 2017 | 15:13

Водещ: Регионалният министър Николай Нанков вече е в студиото. Буквално преди часове той се прибра от Бургас, където беше заради наводнението отнело три човешки живота и потопило няколко села. Добро утро и добре дошъл. Господин Нанков, от едната страна хората смятат дъжда за виновен, от другата страна обаче е спорът между дъжда и микроязовирите. Ще цитирам колегите от „24 часа“ – Не източили заради риба язовир, потопил Бургас и Камено. Става въпрос за язовир „Чотората”. Може ли да се търси някаква връзка между едното, другото, корелация между двете и дъжда и неизпълнението на някои задължения на собственици и концесионери на язовири?

Николай Нанков: Първо добро утро. Наистина положението в пострадалите села, въпреки че започна да се нормализира от вчера, е наистина изключително тежко. Да, факт е, че имаме изключително силен интензитет на падналите валежи – над 200 литра дори отчитаме на места в рамките само на няколко часа. Говорихме с хора, 60-70-годишни, които казват, че през живота си не са виждали подобен интензитет на дъждове, но факт е, че се извършва в момента и проверка от компетентни органи. Веднъж ще имаме процесуално-следствени действия, знаете имаме досъдебни производства за причинените смъртни случаи още от 25-ти, онзи ден, сряда. Отделно областният управител е сезирал прокуратурата за причините за наводнението, които в момента са в процес на изясняване. Но и компетентните колеги от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор и вчера, предполагам и днес ще извършват точно тези анализи – каква е вероятността от недобре поддържани, от неизправни от експлоатационна гледна точка микроязовири на територията на двете общини, да е причинен наистина водният ад. Но аз трудно бих могъл да дам оценка, не само защото не съм разследващ орган, а защото бих могъл да повлияя в една или друга степен на течащо и понастоящем разследване. Но да, факт е, че ще има разследване, ще завърши с констатации, които съм убеден, че ще бъдат обективни – но това няма да върне имуществото и животите, наистина съболезнования към близките на загиналите.

Водещ: Така де, но например ако, имало ли е и какво са установили поне до момента от проверките и огледите, които са направили? Имало ли е указания този язовир „Чотората” да бъде с намалено ниво, изпълнено ли е това указание, било ли е намалено нивото, или наистина заради рибата, която е там, това не се е случило? Защото все пак това са важни въпроси.

Николай Нанков: Да, колегите от ДАМТН са дали предписания. Знаете, един голям прогрес въпреки спекулациите от последните дни на политическа основа, че държавата нищо не е направила относно превенцията на подобни кризисни събития. Още от 2016 година с промените в Закона за водите имаме единен орган, който отговаря, ДАМТН, които отговарят за техническата експлоатация и за изправността на тези съоръжения. Дава предписания, а съответно собственикът е длъжен да ги изпълнява и да поддържа в изправно състояние тези съоръжения, в случая и микроязовирите. Така че една от версиите, пък и една от линиите, в които се върви на проверка от контролните институции, е именно тази – неизпълнение, повтарям, неизпълнение на предписания указани от компетентния орган понастоящем. Язовира, който коментираме и който споменахме е с частен собственик между другото, появиха се информации кой е собственика.

Водещ: Кой е собственикът на този язовир?

Николай Нанков: Не съм разследващ орган, за да правя подобни коментари, камо ли това могат да бъдат и внушения свързани с една политическа сила определена съответно от община Камено. Така че нека все пак да вървят процесуалните следствени действия и разследването на компетентните административни органи в един нормален ритъм. Факт е обаче, че инфраструктурата в засегнатите населени места, а и не само засегнатите населени места и частните, домовете на хората и публичната – пътища, ВиК инфраструктура, е наистина в кризисно, в трагично състояние. Специално с пътищата още на 25-ти, няколко часа след интензивните валежи започнахме с наистина бързи действия да реагираме. АМ „Тракия” от 03.00 часа на 25 сутринта се почистваха свличанията на земна маса. В рамките на няколко часа беше отстранен проблемът и пуснато движението – не е било и спирано, по-скоро имаше създадена временна организация. Повтарям, много добра колективна работа на колегите от Пътна полиция и на Областно пътно управление и поддържащи фирми. Все още обаче има проблем с републиканските пътища – основно Бургас – Средец, там движението се извършва еднопосочно в рамките на 400 метра. Знаем, пак необходимата временна организация  заради пропадания на земна маса и отводнителни мероприятия. Вчера във всички останали части от републиканската пътна мрежа успяхме да пуснем движението – и на пътен възел Братово, пътя от Долно Езерово през Братово към Полски извор. Но в рамките на населените места положението наистина е трагично. С техника, с материали, с човешка сила помагаме на кметовете на населените места и на общинските кметове. Равнец е най-засегнатото село, Черни връх, Полски извор и Ливада, а и Горно Езерово – там имаме и потопена пречиствателна станция.

Водещ: Вчера правителството отпусна 1 милиона лева на Бургаска област. За какво трябва да бъдат използвани тези пари?

Николай Нанков: Това е само първата помощ, която ще се окаже от правителството и тя е най-неотложната, тя е спешната. Единствено беше една изключително адекватна мярка още вчера тази сума да бъде отпусната на двете засегнати общини – 400 хиляди на община Бургас и 600 хиляди на община Камено. Тя е за предотвратяване на най-неотложните щети – и от гледна точка на инфраструктура и от гледна точка на засегнатите имоти на хората. Но още от вчерашния ден започнаха огледите имот по имот, както и на самата инфраструктура – пътна, ел., ВиК, за да може да опишем щетите и да можем да кандидатстваме пред междуведомствената за установяване и подпомагане, както споменах, компетентните местни власти, така и отделните домакинства. Всяко домакинство и това трябва да подчертая, не само за своите домове, а и за покъщнината, за битовата част – това са ел.уредите, покъщнината, ще бъде правен опис, къща по къща, за да може да бъдат възстановени щетите на засегнатите. И не само с единичната помощ, която коментираме и която в момента се изплаща и от двете общини – по 325 лева, а и всичко останало.

Водещ: Лошото обаче в цялата работа е, че и след Мизия, и сега след това, говорим един и същи неща и в случая ми правят впечатление два конкретни факта. Тук хората са Ви разказвали, че такъв дъжд не са виждали и то възрасти, 70-80 годишни хора – същото разказваха и хората в Мизия. Означава ли това, че трябва да се направят изводи и да се преоцени именно тази инфраструктура от микроязовири, създавана с цел да преодолява проблемите със сушата през 70-те години? Сега вече да бъдат така реорганизирани, че да са буфер за поемането на водите при подобен вид валежи.

Николай Нанков: Да, аз разбирам въпроса и сте абсолютно прав. Тъй като язовирите са изграждани наистина, основната част на язовирното строителство е било свързано с хидро-мелиоративното стопанство, напоителните системи и предотвратяване на сушата. Имаме и язовири за питейно-битово водоснабдяване. Трите на територията на област Бургас са в наистина перфектно експлоатационно състояние, с тях проблеми нямаме.

Водещ: Това се тези големите държавни язовири, които…

Николай Нанков: Това са големите язовири, които вие знаете. Но факт е, че язовира сам по себе си не предотвратява и не ограничава възможността от приливна вълна и вълната, която се образува вследствие на обилни поройни дъждове да достигне до населено място, напротив. Наводненията се предотвратяват от изграждане на диги, специални хидроинженерни съоръжения и разбира се, от ефективното, качествено, превантивно почистване на деретата, в които евентуално би могла да се отече дъждовната вълна и при запушване на тези дерета пък би могла да се предизвика приливна вълна, каквато е една от хипотезите между другото за едно от населените места.

Водещ: Само че деретата какво виждаме – паднали дървета в тях и около падналите дървета…

Николай Нанков: Между другото в община Камено съвсем различна картинка видяхме, тъй като кметът в последните две години е вложил първо немалко ресурси и второ, със собствени средства, дори с доброволни екипи, по-голямата част от деретата, почти всички дерета в община Камено, потенциално опасни, бяха изчистени и това се виждаше и на място. Така че това, което зададохте като въпрос, сте абсолютно прав – превенция. Нормативните текстове са доста добре разписани, въпросът е – засилен контрол и наистина по-сериозна превенция, въпреки че в момента и този сектор, тази политика, се извършва и се развива в огромен дефицит на финансов ресурс. Тъй като и за превенцията, и за последващи дори отстранявания на щети, но трябва да говорим за превенция, да не достигаме до подобни ситуации, е необходим финансов ресурс. А той никога не достига, дори по линия на комисията за възстановяване и подпомагане, дори и по линия на общинските бюджети.

Водещ: Да ви върна обаче на деретата, казвате кметът на Камено ги е почиствал и ги е поддържал всяка година в добро състояние, но това, което най-често може да се види са падналите дървета и около тях за съжаление натрупани отпадъци, изхвърлени от хората, тоест незаконни сметища, най-често това са строителни отпадъци.

Николай Нанков: Да, факт е това нещо и тук отново опираме до контрола, който се упражнява и от местната администрация, но все пак говорим за съвест и за култура. В последните години и с рестрикциите, които наложи ЕС от екологична гледна точка, и с проектите, които бяха изпълнявани от по-голяма част от общините свързани с изграждането на регионалните депа за твърди битови отпадъци, сякаш се намери разрешаване на проблема и българинът започна да придобива култура към наистина екологично отношение, към третиране екологично дори на своите битови отпадъци и строителни такива. Но факт е, че има унаследена подобна практика да изхвърляме своите боклуци в деретата, които между другото заедно с падналите дървета и непочистени дерета, за което споменахме преди малко, създават една от огромните предпоставки – тъй като приливната вълна, слизайки по дерето, създава съответно от тези…

Водещ: Създава бент.

Николай Нанков: Точно така, това е логиката на приливната вълна.

Водещ: Случая с деретата над Аспарухово беше абсолютно същия, ние ходихме и ги снимахме.

Николай Нанков: Идентичен случай. Но трябва да си дадем още една ясна сметка, говорихме и за екологичната инфраструктура – има между другото много силно увредена екологична инфраструктура в района. Дори се появиха и твърдения, че Бургаско ще бъде потопено от екологична катастрофа.

Водещ: Има ли такава опасност?

Николай Нанков: …голяма част от вчерашния ден прекарахме с кмета и с компетентните органи именно в двата най-защитени екологични обекта, за да създадем необходимата организация. Депото за твърди битови отпадъци, с колегата Димов бяхме в ежедневен, в ежечасов дори контакт, там има откъсната дига на клетка 1 – временно ще се преустанови депонирането на твърди битови отпадъци. Говорим за над 1000 тона на ден отпадъци.

Водещ: А колко време е необходимо, за да се възстанови?

Николай Нанков: Поне месец. Вчера още от сутринта проектантите изчисляваха и започнаха аварийно проектиране. Но създадена е необходимата организация, активиран е аварийният план при такива ситуации – ще се разкрият регионални площадки за съхранение на отпадъци, които впоследствие ще бъдат изчистени.

Водещ: Временно съхранени.

Николай Нанков: Именно. И другият проблем беше пречиствателната станция за отпадни води в Горно Езерово. Изцяло потопена под вода – в авариен режим в момента, извършваме необходимите действия, там са необходими също няколко седмици, за да бъде въведена отново в експлоатация и да започне работа.

Водещ: Всичко това ще бъде възстановено. А какво се случва с обхода на Ахелой, като сте били в Бургас?

Николай Нанков: Ами то не ни беше много до добри новини, така че не сме много и оповестявали, но подписахме в сряда договор с избрания изпълнител за обхода на Ахелой. Така че другата седмица, не само Ахелой, а и Поморие, обектът на който преди три седмици дадохме старт и обходът на Ахелой стартира с реалното изпълнение. Така че за лятото тези две изключително важни отсечки от пътя Бургас – Слънчев бряг да бъдат готови и да облекчат трафика по южното Черноморие.

Водещ: Тоест да не ставаме свидетели на десетилетните задръствания по пътя между Бургас и Слънчев бряг?

Николай Нанков: Точно така.

Водещ: Тоест това е разширението или изграждане на изцяло нов участък?

Николай Нанков: Изцяло нов участък. Това е изцяло нов участък, западно от село Ахелой – знаете, там светофара, на който стоим с часове лятото, изцяло заобикаляме населеното място и извеждаме трафика извън него западно.

Водещ: Кога трябва да бъде готов той?

Николай Нанков: 170 дена е срока за изпълнение по договор, така че юни месец трябва да сме готови, края на май, началото на юни месец. За летния сезон.

Водещ: А ако метеорологичните условия през зимата…

Николай Нанков: Ще търсим варианти за работа и през зимата, там не са толкова тежки метеорологичните условия между другото. Все пак сме близко до морето, така че сме оптимисти, че ще успеем в рамките на сроковете, календарните дни, които са заложени по договор, да успеем да реализираме обекта.

Водещ: Добре, благодаря Ви за този разговор

 

Цялото участие на министър Нанков в БНТ можете да видите ТУК.