Министър Петя Аврамова: До дни ще бъдат осигурени допълнителни водни количества към язовир „Студена“ от Владайския канал

Министър Петя Аврамова: До дни ще бъдат осигурени допълнителни водни количества към язовир „Студена“ от Владай

29 ноември 2019 | 17:21

Проучваме всички възможности за решаване на проблема с въведения режим на водоподаването в Перник чрез оптимално използване на наличните водоизточници, захранващи язовир „Студена“. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в отговор на депутатски въпрос по време на участието си в парламентарния контрол.

Министърът информира, че е поискана информация относно наличието на свободни водни количества от водоснабдителната система, експлоатирана от „Софийска вода“ АД, на територията на Природен парк „Витоша“, които биха могли да се прехвърлят към град Перник. По темата са проведени и експертни срещи, анализирани са възможните технически решения, направени са и обследвания на терен. Очаква се в близките дни да се изпълнят необходимите мероприятия и да се отклони част от водата от Владайския канал, която да се влива в язовир „Студена“, отбеляза министър Аврамова. Тя напомни, че друга спешна мярка за преодоляване на кризисната ситуация е решението на правителството да бъдат отпуснати 2,7 млн. лв. за реконструкция на утаителите на пречиствателната станция за питейни води, която обслужва Перник и околните села. Така ще се гарантира качеството на питейната вода, включително и в случай на спад в обема на яз. „Студена“. Взети са и повторни проби от язовирите „Долна Диканя“ и „Осломе“. Ако резултатите отговарят на изискванията, ще се предприемат технически решения, за да се ползват като резервни водоизточници. Като част от мерките вече е предприето спиране на водоподаването от язовир „Студена“ в населените места, които имат алтернативни водоизточници, като първо това е направено в кв. „Църква“.

Друга мярка, която е набелязана като краткосрочна и спешна за прилагане, е въвеждането на по-ефективен режим на водоподаване към потребителите. Предложението е водата да се пуска и спира само веднъж в денонощието, а целта е така да се намалят загубите от авариите по мрежата. Министър Аврамова посочи, че още на 22 ноември от ВиК – Перник е изпратено писмо до кмета на община Перник с предложение за водоподаване към потребителите в часовия диапазон от 15.00 ч. до 22.00 ч. „С въвеждането на този режим ще се намалят авариите, възникващи от хидравлични удари по амортизираната ВиК мрежа. Ще се намалят и загубите, което ще доведе до акумулиране на водни количества в резервоарите на града. Към момента кметът на община Перник е издал заповед, с която режимът е два пъти през денонощието. Аз се надявам той да преосмисли своето решение, така че да имаме възможност да съхраним вода в язовира до месец април“, коментира министър Аврамова.

Според регионалния министър основна причина за големите загуби на вода е лошото технико-експлоатационно състояние на водопреносната система, по която, заради липса на средства, дълги години не са правени никакви значими ремонти и  реконструкция. „За съжаление такива дейности не са реализирани и с европейски средства през предишния програмен период 2007-2013 г., което значително е задълбочило влошаването на състоянието на водопроводната система“, коментира тя. И напомни, че в момента ВиК – Перник има проект и одобрено финансиране по ОПОС 2014-2020 г. за подобряване на ВиК инфраструктурата. За община Перник са предвидени около 22 млн. лв., с които ще се извърши реконструкция на главни водопроводи изток и запад, водопроводи в кв. „Изток“, изграждане на 3 нови водоема и прилежащите им водопроводи, както и реконструкция на 2 помпени станции -„Самоков“ и „Могилче“. „Това са ключови обекти, с реализацията на които загубите на вода ще се намалят драстично, за да има възможност язовира да поеме потреблението“, посочи Аврамова.

В парламента министър Аврамова информира народните представители, че вече е отменен водния режим за населените места в областите Плевен и Ловеч, които се снабдяват от системата „Черни Осъм“. Мерките за подобряване на водоснабдяването и постигане на устойчивост при предоставяне на ВиК услугите на територията на област Плевен, са определени в разработените регионални генерални планове и инвестиционните програми към тях, а с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ МРРБ ще изготви регионални прединвестиционни проучвания за шест административни области, включително Плевенска област.

 Дългосрочната програма на министерството и правителството предвижда изграждане на язовири, които не са строени в последните повече от 30 години, така че да осигури водоснабдяването на населени места, каза министърът. Това ще бъде направено след реализацията на язовирите „Луда Яна“ и „Студена“, по които се работи в момента. Наскоро бе пуснат в експлоатация новият яз. „Пловдивци“. 

 Около  3 000 снегопочистващи машини са ангажирани от 20 ноември за зимното поддържане на 20 000 км републикански пътища, информира още министър Аврамова.  Всички подготвителни административни и организационни дейности са изпълнени. Изготвен е план за осигуряване на зимното поддържане на републиканската пътна мрежа през сезон 2019/2020 г. Разработени са и Планове за действия при утежнени зимни условия. Към момента са осигурени над 83 000 т сол, 112 000 т пясък, 3 340 т химически материали за обработване на пътната настилка на републиканските пътища, за да се осигури безопасното пътуване на шофьорите. Над 1800 машини са в готовност да обработват пътните настилки.

Търсят се възможности за осигуряване на целеви средства от държавния бюджет за догодина за ремонта на  републикански път II-66 - Сливен – Hова Загора – Стара Загора –  Чирпан – Поповица до пътен възел „Чирпан – изток“, каза още министър Аврамова в отговор на въпрос от депутат. Отсечката, която се нуждае от рехабилитация, е с дължина 18.5 км. Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи изработване на технически проект за превантивен ремонт на второкласния път в участъка от с. Богомилово до пътен възел „Чирпан – изток“, в който са предвидени ремонт на настилката, отводнителни мероприятия, ландшафтно оформяне, полагане на нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Индикативната стойност за инвестицията е около 12 млн. лева с ДДС.

В отговор на друг депутатски въпрос министърът каза, че проект на новата оперативна програма за развитие на регионите за периода 2021 - 2027 г. се очаква в края на март 2020 г. Тя трябва да бъде одобрена от Министерския съвет, преди да бъде изпратена за одобрение в ЕК. При разработването ѝ ще се търси фокус върху специфичните географски характеристики и ресурсите на територията, като се  отчете  местният потенциал, което би довело до намаляване на дисбалансите и забавяне на процеса на миграция, каза министърът. Разпределението на средствата по регионите ще бъде балансирано с оглед на това да се търсят по-добри възможности за развитието им. Новият подход, който ще бъде приложен при изпълнението на програмата, ще даде възможност да се инвестира не само в градовете, а на цялата територия и да се изпълнят мерки, които могат да бъдат финансирани от няколко програми.