Министър Петя Аврамова присъства на подписването на договорите за доставка на 280 нови линейки със средства от ОПРР

Министър Петя Аврамова присъства на подписването на договорите за доставка на 280 нови линейки със средства от

19 ноември 2018 | 13:26

Към настоящия момент договореността на средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 е 83%, а 34% от общия й бюджет са одобрени за разплащане. В изпълнение са 475 проекта. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на церемонията по подписване на договорите за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на общо 280 нови линейки по финансирания от ОПРР проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.

Договорите бяха подписани от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и изпълнителния директор на „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД Стоян Желев.

Министър Аврамова поздрави екипа на здравния министър за наваксаното закъснение при реализацията на проекта. „Вярвам, че и останалите поръчки, които предстои да бъдат обявени, както по отношение на доставката на още 120 линейки до предвидените 400, така и на другите дейности, заложени в проекта, ще вървят гладко и ще има текущ напредък по изпълнението му“, посочи регионалният министър Аврамова.

„Подписването на договорите за доставката на общо 280 нови линейки е първата реална стъпка към същинското изпълнение на проекта за обновяване и модернизация на Спешната помощ у нас. Стартирането и реализацията на този проект е водещ приоритет за мен и екипа ми, тъй като чрез него ние ще подобрим достъпа на гражданите до спешна медицинска помощ и ще извършим цялостна модернизация на системата на спешната помощ“, заяви министър Ананиев.

От общо 280 нови линейки, които предстои да бъдат доставени, 185 са конструирани и оборудвани за превоз, мониторинг и първоначално лечение на пациенти. Другите 95 са за интензивно лечение. Всички те трябва да бъдат снабдени с медицинско оборудване и медицинска апаратура.

Общата стойност на двата договора възлиза на 38 300 640 лв. с ДДС. Срокът за доставка на първите оборудвани линейки и по двата договора е до 60 календарни дни. Останалите трябва да бъдат доставени в срок до 120 дни от заявката на Министерството на здравеопазването, по график за следващите 3 години. Гаранционният срок на всяка от оборудваните линейки, както и на медицинската апаратура и оборудване, е 5 години.

В момента тече нов конкурс за доставка на още общо 120 високопроходими и 4х4 линейки, тъй като за тяхната доставка не бяха получени оферти.

„За нас този договор е голяма отговорност, но мисля че сме от малкото фирми, които имат и професионалната, и организационната, и финансовата възможност да реализираме правилно тази голяма обществена поръчка. Договорът никак не е лесен, условията са изключително ангажиращи за изпълнителя, но имайки предвид огромната нужда в България от автомобили за спешна медицинска помощ, ние ще направим всичко по силите ни да доставим едни качествени продукти“, коментира изпълнителният директор на „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД Стоян Желев.

Министър Ананиев посочи, че в момента Системата за спешна медицинска помощ разполага с 651 линейки, разпределени в 28-те  центъра за спешна медицинска помощ. Част от автопарка е амортизиран, но с реализацията на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ ще бъдат подновени повече от 2/3 от автопарка.

Покупката на медицинските превозни средства е в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001 от 23.10.2018 г. по Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Общата стойност на Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е 163 897 815,62 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 163 502 132,68 лв.

Срокът за изпълнението на дейностите по реализацията на проекта е 36 месеца, или до 23 октомври 2021 г.

mrrb