Министър Петя Аврамова в предаването „Седмицата“ на Дарик радио

Министър Петя Аврамова в предаването „Седмицата“ на Дарик радио

19 януари 2019 | 17:56

Водещ: Как последно ще се строи АМ „Хемус”? Как това дружество „Автомагистрали „ ще я построи? Те, имат ли техника, имат ли работници, с които физически да я построят?

Петя Аврамова: Да започнем от добрата новина, че АМ „Хемус”, за Северна България, е необратим процес. Правителството отпусна близо 1, 350 млрд. лв., с които тази магистрала да бъде построена ,като индикативният срок за завършване на цялата магистрала е 2024 г. Това е добрата новина за всички от Северна България, защото бизнесът и развитието, и икономическото развитие, всъщност търси добра инфраструктура. И вторият елемент, който е важен, това е квалифицирана работна ръка. Да осигурим първия елемент.

Водещ: Колко километра остават да се построят?

Петя Аврамова: Общо 420 км е магистралата. 170 от тях са построени. В момента, се строят две пътни отсечки, от „Боаза” до Ябланица. И Бухово-Белокопитово.  Сега ще започне строителството. Осигурените средства са за участъка от разклона Плевен – Ловеч, до разклона Русе – Велико Търново. 134 км, с осигурено финансиране на Вашия въпрос, за възлагането, което направи Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), на държавното дружество „Автомагистрали”, аз не виждам нищо лошо в това, да има повече държава в пътния сектор.

Водещ: Те и БСП това искаха. Но целият проблем е, как едно дружество ще го построи, ако няма техника и работници? Има ли? Колко души работят на договор в „Автомагистрали”?

Петя Аврамова: И до момента „Автомагистрали” изпълнява проекти, възложени от АПИ и то сериозни проекти. Мостовите съоръжения, виадуктите и тунелите са сериозни съоръжения. Те са най-трудните за ремонтиране и изграждане съоръжения на всяка магистрала.

Водещ: Те, сега ще продължат да си правят това. Т. е., хората, които има в това дружество са заети с тази работа, да поддържат…

Петя Аврамова: „Автомагистрали” е държавно дружество, което надгражда своя капацитет. И ние искаме да изградим едно дружество с капацитет, с възможности за изграждане на големи инфраструктурни проекти.

Водещ: Ще назначат още работници, това казвате?

Петя Аврамова: Ще назначават специалисти, ще наемат, ще закупуват техника. Така че… имаме опит, всъщност не опит, а имаме наблюдение на други държави, където държавни дружества дори инвестират в България.

Водещ: Казвате категорично, че не подизпълнители ще строят АМ „Хемус”…

Петя Аврамова: Да кажем категорично, има договор между АПИ и държавното дружество „Автомагистрали”. Няма договори, сключени с подизпълнителя за изграждане на АМ „Хемус”. Има рамкови споразумения, които са за текуща дейност…

Водещ: Тези рамкови споразумения за какво са? Ако Ви трябва помощ някаква, за „Автомагистрали”, дружеството…

Петя Аврамова: Могат да наемат техника и ресурси…

Водещ: Ама с хора да я наемат, примерно багера с багерист.

Петя Аврамова: „Автомагистрали” може да назначава в дружеството специалисти и работници.

Водещ: Не, става дума, могат и да наемат, има такава възможност по Кодекса на труда, ти да наемеш, примерно, от едно друго вече частно дружество, 100 багера със 100 багериста. Явно, опасенията на БСП са, че ще се ползват такива механизми, без проведена обществена поръчка, едно дружество, което няма служители, достатъчно, няма техника достатъчна или директно с подизпълнители, или ето по този начин, с наемането, парите ней-накрая да отиват под формата на наем, а не плащане за изпълнение, в частни дружества.

Петя Аврамова: Законът не забранява наемането на техника, законът не забранява ползването на чужд ресурс при изпълнение на определени, не само инфраструктурни обекти. Така че, „Автомагистрали”, със своя мениджмънт, ще изпълни тези 134 км, сключвайки всички видове споразумения и договори за техника, за материали и за всичко, което е необходимо.

Водещ: Дали Вие, като министър, казвате на „Автомагистрали”: Назначете хора, купете максимална необходима техника, която е необходима за тази работа. Наемането да бъде изключение, само ако трябва временно да се запълни някаква дупка. Или… то, разбирате ли, в цялата държава може да отпаднат обществените поръчки иначе? Да се възлага на няколко държавни дружества и те да пренаемат хора и техника, нужните ресурси, за да я изпълнят?

Петя Аврамова: Законът не забранява да бъде възложено, без обществена поръчка, на държавно дружество, което е факт. И затова АПИ сключи този договор. Министерство на регионалното развитие е принципал на това държавно дружество, но мениджмънтът и оперативното ръководене на дружеството, и решенията, дали да се закупи техника, дали да се наеме и как да се строи, го взема всъщност ръководството на съответното дружество, каквото е и „Автомагистрали”.

Водещ: Вашето мнение, като министър, какво е?

Петя Аврамова: Аз, като министър, в оперативната работа, дали да се наеме или купи техника, няма как да се намеся. Аз мога да контролирам процеса и да упражнявам контрола върху всички дружества, които са с принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Всъщност, всички ние, цялата държава, това е обществен ресурс…, Вие медиите, ние, като принципал и цялата общественост, ще следим изграждането на АМ „Хемус”, в тези 134 км, възложени на държавното дружество „Автомагистрали”. Този процес предстои. Подготовката, която „Автомагистрали” трябва да направи, за стартиране на строителството, в момента е в ход. Аз разчитам да добрия мениджмънт при изпълнението на този проект, защото той съвсем не е малък и всъщност е много важен, и ще бъде изпълняван, видимо, под погледа и под фокуса на камерите, под погледа на цялата общественост.

Водещ: Има и друг аспект, кой ще носи отговорността, гаранциите за построеното? Това ще бъде „Автомагистрали”. Ако обаче тя го е построила с наети работници, които нямат пълен контрол, какъвто е по Кодекса на труда, с наети, става дума временно пренаети техники…?

Петя Аврамова: Аз не виждам никаква…

Водещ: Пак ще си го носи „Автомагистрали”?

Петя Аврамова: Разбира се. Отговорността, гаранциите, всичко ще носи „Автомагистрали”.  Така че, не виждам никакъв проблем, да бъде наета техника. Така работи абсолютно целият строителен бранш, независимо какви обекти изпълнява. Всички частни компании не притежават целия набор от техника, която е необходима за един строителен процес. Те също пренаемат помежду си техника за изпълнение на даден обект.

Водещ: Нещо, просто, каква част е собственият ресурс на това дружество? Защото, ако се окаже, че 90 процента от магистралата ще бъде построена с пренаета от частни фирми техника, пренаети служители, тогава ще има…

Петя Аврамова: По закон, „Автомагистрали” няма право да превъзлага и да наема подизпълнители за повече от 20 процента от целия обект. Но няма в закона пречки за наемане на техника. Не всяка строителна фирма, примерно притежава 50-тонен кран. Всички строителни фирми работят на този принцип.

Водещ: Тогава излиза обаче, че една фирма с един човек може да вземе да строи всички магистрали на България, наемайки работници и техника от други частни фирми?

Петя Аврамова: Не е точно така. Защото, една фирма, за да може да изпълнява такъв…, знаете, че обектите в България се делят на категории. Затова съществува и Камарата на строителите в България, където фирмите, които са членове, кандидатстват, да бъдат включени в определена категория и те могат да изпълняват строежи от тази категория, в зависимост от техниката, която декларират, от хората, които имат наети. Така че, „Автомагистрали” може да изпълнява такива обекти, може да изпълнява обекти от такава категория. Не бива в общественото пространство да се насажда притеснението, че тази фирма няма да изпълни обекта.

Водещ: То, това е притеснението, което опозицията насажда.

Петя Аврамова: Което опозицията насажда…

Водещ: Най-силното разсейване е, като излезете да кажете: Тази фирма има капацитета, сама да построи, от тези бъдещи 137 км, да построи 100, но за 37 ще наеме допълнителни работници и техника.

Петя Аврамова: Тази фирма ще наема техника, тогава когато й е необходима, за отделните операции от строителния процес, които са необходими да бъдат извършени.

Водещ: То, въпросът е, Вие какъв анализ направихте? Има ли тази фирма собствен капацитет?

Петя Аврамова: Вижте, АПИ, преди да сключи договор с „Автомагистрали”, с които работи от доста време, „Автомагистрали” не е фирма, която е създадена вчера, АПИ има изпълнени договори от „Автомагистрали”. Те поддържат четирите магистрали в България и в момента изпълняват обекти, които са от по-голяма сложност, и това са точно тези виадукти, мостове и тунели. 143 милиона влага АПИ в ремонта на тези тежки съоръжения, за които има направен обстоен анализ и експертиза с доклади, кои са в най-лошо и критично състояние, кои трябва да ремонтираме. Така че, АПИ е преценила опита и възможностите на „Автомагистрали“. Не ми се иска, в общественото пространство последните дни, не знам дали е чисто политически търсене на дивиденти, или е търсене на скандал, защото всички, в последно време наблюдаваме, че всички добри решения, които правителството взема, а това за строежа на 134 километра и осигуряване на средствата е едно от добрите решения на правителството, за "Хемус", в последно време наблюдаваме, че всички добри решения, които са в полза на обществото, се атакуват много жестоко и така ожесточено. Може би има и доза престараване в тези атаки, защото в последните дни бяха цитирани дори имена на фирми, което аз смятам, че не е допустимо, които имат договори за подизпълнение. Затова се наложи да опровергаваме фалшиви новини, а в същото време и видях, че и строителният бранш се наложи да опровергава и фирмите да казват: Не, ние нямаме договори за подизпълнение, нямаме изобщо договори с „Автомагистрали“ за каквито и да е дейности. Така че, тези атаки може би трябва да бъдат в някакви разумни граници. А всъщност очаквах от опозицията, независимо че е опозиция, един конструктивизъм и подкрепа за добрите политики. Нали това е конструктивното в работата на една опозиция.

Водещ: Да минем по магистралите. Значи, "Хемус" – 2024 г., „Струма“, срокът, в който трябва цялата да е завършена, включително с Кресненското дефиле, е 2023-а, нали, този график не се променя?

Петя Аврамова: Да, това е индикативният срок за завършване на магистрала „Струма“ и на магистрала "Хемус".

Водещ: След като беше пусната отсечката от Кресна до Сандански, коя е следващата, която ще бъде пусната?

Петя Аврамова: Пет месеца предсрочно всъщност се откри отсечката и вече се ползва, от Кресна до Сандански. За което трябва да благодарим на

българския строителен бранш, на фирмите, които изградиха тази отсечка. Изградена е по съвсем нови вече изисквания за автомагистрали. Там имаме и зони за почивки, които са направени добре със санитарни възли и всички други удобства.  Имаме и камери за контрол на трафика, камери,

които се ползват от ТОЛ-управлението, имаме датчици за контрол на тежестта на автомобилите, заради тежкотоварния трафик. Така че, това е първата модерна такава част от нашите автомагистрали. В момента се изпълнява друг участък, на 43 процента е готов, това от Благоевград до Крупник. Изтъргувани са участъци преди и след тунел „Железница“, има сключени договори и стартира изпълнението им. Знаете, тунелът „Железница“, че имаше обжалване. Вече има решение на Върховния административен съд, което отхвърли обжалването, така че АПИ…

Водещ: И последно кой ще го строи?

Петя Аврамова: Класираният на първо място е „Джи пи груп“.

Водещ: Там, нали имаше, че ще се отказват? Няма да се отказват.

Петя Аврамова: Да, декларираха го публично. Това, което е законовото изискване, е АПИ да покани първия в класирането и тогава вече „Джи пи груп“ трябва писмено да направи отказ от изпълнението на обекта.

Водещ: А имате ли от тях информация, ще се отказват ли последно, или не? Т. е., отказали ли са се от отказването?

Петя Аврамова: За нас, информацията трябва да бъде декларирана писмено. Така че каквото и да е…

Водещ: Ако се откажат, с втория ще сключвате ли, или нов търг ще правите?

Петя Аврамова: Ако се откажат, ние трябва да поканим втория в класирането.

Водещ: Няма да се забави много, да се прави много търг

Петя Аврамова: Аз се надявам…

Водещ: А много по-скъпо ли е вторият?

Петя Аврамова: Нямам представа, нямам данни за офертите, като разлика в ценово отношение. Ако откаже и вторият в класирането, трябва да направим нов търг, което за мен е рисково и ще забави процеса на изпълнението. Така че, надявам се да имаме изпълнител, да сключим договор и да стартираме и тази тежка отсечка от АМ „Струма“. И в момента, знаете, че върви търгът за дефилето, където трябва да изберем изпълнители, да стартира и този участък.

Водещ: Кога ще е готова магистрала „Европа“, както я кръстихте, от София до Калотина? Впрочем, имате ли обяснение защо Сърбия се справи по-бързо с нейния участък и е почти готов пътят от Димитровград, Цариброд, както българите му казват, до Ниш?

Петя Аврамова: Хубавото е, че вече имаме избрани изпълнители, имаме сключени договори, така че този участък стартира своето изпълнение.

Водещ: Това е участъкът от София до Калотина? Това ще бъде магистрала, последно, или скоростен път, понеже и там имаше спорове, дали да бъде по-тясна? Магистрала ще бъде?

Петя Аврамова: Магистрала „Европа“, която вече ще започне строежът от Калотина до Драгоман и от Драгоман до Сливница. За там имаме договори, за тези километри, така че стартира и изпълнението.

Водещ: Тръгнахте да гледате докога, в многото записки, които имате?

Петя Аврамова: Да. Всъщност Министерството на регионалното развитие и благоустроството, всичките му ресори, за които отговаря има много фактология, много дати, много километри.

Водещ: Добре, няма да настоявам да кажете някоя дата и после да не е вярна. Какви други пътища ще се правят през 2019 г.?

Петя Аврамова: 2019 г., всъщност ние дадохме „зелена“ светлина на обекти за над 3 милиарда лева, така че освен магистралите, които с Вас току- що изговорихме и които запознахме и слушателите на Дарик радио, ще се ремонтират и пътища, които са над 700 км, всъщност за над 500 милиона лева. Това са други пътища. Продължават си ремонтите със средства от АПИ по техническа поддръжка на пътната инфраструктура. Така че, пътният бранш ще има много работа през тази година. И по никакъв начин не противопоставяме държавните фирми с частния такъв бизнес. Има алтернативи и за двата сектора.

Водещ: И на Вас да Ви обърна внимание на един път, този за Рилския манастир, по който минават 1 милион туристи годишно, обект номер1 на България, вече започва да гони една година едно свлачище, срутище и е голяма излагация. Предишният министър също се беше ангажирал, някакви процедури трябва да текат, но е абсурдно обект номер 1 на България, пътят до него да е със срутище или свлачище, както го наричат специалистите, доста грозно е.

Петя Аврамова: Проблемът със свлачищата и срутищата е приоритетно разгледан от министерството и от правителството. Знаете, че към бюджета на АПИ, към бюджета на Министерството на регионалното развитие, като първостепенен разпоредител, са отпуснати тази година 140 млн. лева, които са целеви за изпълнение на такива обекти. Така че приоритетно, през 2019 г. при добри метеорологични условия ще стартираме ремонта. Имаме направена програма от АПИ, всички свлачища, които затрудняват движението, които вече текат процеси по проектиране, ще бъдат финансирани…

Водещ: Погледнете, моля Ви, защото е наистина излагане на България. Там ходят всички големи чужди гости, които идват, много вероятно папата май месец, също както предишния, да го заведат там.

Петя Аврамова: Така е, това е един от проблемите, който Вие обръщате внимание, един от проблемите на пътната инфраструктура от свлачищни процеси. Така че, имаме средства тази година, и това е хубав момент, с които да можем да реагираме.

Водещ: Ще се вземат ли проби от пътища, които посочи опозицията от БСП, за да се докаже, че всичко е наред? Какво стана последно? Писаха си писма АПИ и БСП. Ще взимате ли мерки?

Петя Аврамова: Ние декларирахме, че нямаме нищо против, да бъдат взети такива проби, да бъде направена проверка на посочените в списъка от БСП пътища в България, строени по техни твърдения, в последните 5 г.

Водещ: Да се види колко е дебел, каква е подложката, какъв е проблемът да се направи?

Петя Аврамова: Няма никакъв проблем, ние казахме, че няма никакъв проблем.

Водещ: Ами, защо не се направи и да приключи тази тема?

Петя Аврамова: За да се изпълни една такава дейност, трябва да…, сега госпожа Йончева си представя, че ние казваме – да, и някой отива и

започва да дупчи магистралите. Процесът съвсем не е такъв. Първо, за да бъде направена такава проверка на даден участък от пътя, трябва да има проект за организация на движението. Това е сериозен елемент. Дори при предишни проверки, които са направени от Европейската комисия, знаете че 2014 г. Има доклад и на ОЛАФ, който не намира и не констатира проблеми от проверените участъци по нашите магистрали, строени с европейски средства. Дори и тогава е имало пътен инцидент при извършване на такава проверка. Това е важен елемент и трябва да се направи с организация на  движението, така че не се случват такива пътни инциденти.Няма никакъв проблем да се случи и го декларирахме. За да се случи това нещо, поискахме официално с писмото, БСП и тези, които са подали искането, да посочат, да подадат пътни експерти, които да работят с експертите от АПИ, да направят график, да решат каква ще бъде технологията на проверката и къде ще бъде осъществена тя. До момента няма подадени такива пътни експерти, с които да комуникират експертите от АПИ.

Водещ: Ами вече, ето Вие давате въпрос и към БСП, защо…

Петя Аврамова: Отговор на този въпрос нямаме и аз не знам защо нямаме. Просто чакаме да ни подадат пътни експерти, с които да работим.

Водещ: Да искате човека, дето ще идва там също на тази проверка, за да потвърждава, че това е мястото, че всичко се взема честно?

Петя Аврамова: Тези пътни експерти, заедно с колегите от АПИ ще уточнят местата, технологията, ще вземат пробите. Всъщност пробите ще бъдат взети от лицензирана лаборатория, европейска.

Водещ: Тук започна спорът, те искаха, тук играта с европейска, вие под европейска разбирате българска, защото тя е и европейска. Някъде четох, че сте казали, че искате да е българска. Те казват: Искаме да е в чужбина.

Петя Аврамова: Аз няма да подценявам и няма да участвам в този процес на дискредитиране на български лаборатории, строителен бранш или институции. Българските лаборатории…

Водещ: Защо тогава да не се направи на едно-две места, и в българска, и в европейска, да видим дали еднакви ще са им данните?

Петя Аврамова: Българските лаборатории са лицензирани лаборатории. Институтът по пътища и мостове е лицензиран в Брюксел. Това е европейска лицензирана лаборатория, която може да извършва, това е държавен институт.

Водещ: Е, то, ако е държавен, тук БСП ще кажат: Вие назначавате шефа му.

Петя Аврамова: Не става въпрос за шеф, става въпрос за експерти, които знаят как се правят пробите.Експертите на БСП могат да участват при вземането на пробите, могат да участват и при обработка на пробите, така че да са абсолютно сигурни, че всичко е направено по технология и че резултатите са истината, която търсим.

Водещ: Кога ще има нов шеф на АПИ, на мястото на инж. Глосов? Имате ли човек вече?

Петя Аврамова: Обмисляме различни варианти. Търсим най-доброто решение.

Водещ: Това, във времето, защото сега ври и кипи, толкова работи трябва да се вършат, и с тези винетки те се занимават и ТОЛ-системата няма сега шеф?

Петя Аврамова: Нямаме време. Трябва да реагираме бързо.Следващата седмица трябва да се вземе решение, защото това е в интерес на работата в агенцията.

Водещ: Сега отиваме към винетките. Има ли наказани, преди 15 януари, за това че са карали без винетки? Понеже имаше хипотеза, че няма да се наказват, което какво значи, че няма да се наказват? Едни балами си купили на 1 януари, а други 15 дена карат без винетки и няма да ги накажат? Има ли един да е наказан?

Петя Аврамова: Не мисля, че хората които са изпълнили закона и са си закупили електронна винетки са балами. Напротив, уважение към всички,

които изпълняват изискванията…

Водещ: Да, ама въпросът е да видишзащото някак си беше обявено, че щяло да не се глобяват. Как така няма да се глобяват? И даже Мая Манолова искаше, ако можело да не бъде до 15-и, да бъдело до 30, как така?

Петя Аврамова: Това е абсолютно незаконно и искането на г-жа Манолова, не знам от какви подбуди е направено такова искане, но тя е юрист и знае, че това е абсолютно незаконно.И такива периоди, в които ние да обявим публично, че няма да глобяваме…

Водещ: Ама всички медии, г-жо Аврамова, пуснаха от днес, там на 15-и, новина, ще глобяваме, все едно ако караш на 14-и без винетка, няма

да те глобят. Защо? Това някой трябва да носи отговорност, ако не е глобявал  и не е събирал пари

Петя Аврамова: Няма законов механизъм, по който ние да отменим глобяването и да кажем: Бъдете нередовни на пътя.

Водещ: Вие бяхте в Народното събрание и участвахте в определянето на тези срокове.

Петя Аврамова: Напротив, всички трябва да имат закупени електронни винетки и всички трябва да бъдат редовни при използване на републиканската пътна мрежа.

Водещ: Практически въпрос, който много и колеги тук обсъждаха, системата отчита ли хартиените винетки? Ако те снимат и проверят в системата, че ти си без електронна винетка, ще ти изпратят глобата в НАП. Ти обаче си имал хартиена, абсолютно валидна, ето аз самият имам такава до 31 януари. Докато я обработват в НАП, докато ти пишат ела си плати, ти я махаш, защото законът те задължава да нямаш по стъклото, това още едно време, тези мутренските застрахователи го въведоха, да бъде абсолютно чисто стъклото от всякакви знаци, които не са валидни в този момент. Ти си изтриваш и си изхвърляш хартиената винетка. Обаче в НАП е получено, че ти нямаш електронна винетка. Викат те да плащаш глобата, ти казваш: Аз имам, те казват: Покажи я. Ти казваш: Нямам. Хвърлил си си бележката, никой не те задължава да я пазиш. Вие въвели ли сте в момента всички хартиени винетки във вашата система?

Петя Аврамова: Аз благодаря за този въпрос. Защото трябва да го обясним на всички, които пътуват по републиканските пътища. 2019 г. Е годината, в която въвеждаме електронната система за платена пътна такса. Понеже 2018 г. са продавани хартиени винетки, които имат срок и 2019 г., да обясним на всички шофьори, че 2019 г. системата ще работи на смесен режим. Т. е., ако Вие имате валиден винетен стикер, залепен на стъклото, хартиен стикер, и Ви спрат контролните органи на Националното ТОЛ-управление, както и „Пътна полиция”, Вие няма да бъдете глобен.

Водещ: Ако не те спрат обаче, а те снимат?

Петя Аврамова: Системата ще заработи в идеалния си вид 2020 г. Снимането и правоприлагането за липса на винетка ще бъде от контролните автомобили на пътя. Ние регистрираме…

Водещ: 2019-а ще бъде само на пътя. Няма начин да те хванат по снимка?

Петя Аврамова: 2019 г. няма да имате електронно правоприлагане. Т. е.,  Вие няма да получавате за това, че сте сниман на пътя и системата не е регистрирала, че имате електронна винетка, но тя няма как да регистрира, че Вие имате хартиена, няма да има правоприлагане по електронен път.

Водещ: А това пише ли го в закона? Сега да не скочи опозицията да каже, че пропускате приходи за пътната мрежа, като не прилагате закона изрично? Понеже не съм го гледал, пише ли изрично в закона, че ще прилагате само…

Петя Аврамова: Правоприлагане ще има и то ще бъде от колите на ТОЛ-контрола, както и от „Пътна полиция”. Така че, автомобилите на ТОЛ-контрола, част от тях вече са на пътя, а всъщност след въвеждането на ТОЛ-системата, тежкотоварният трафик ще бъде следен електронно и системата ще отчита наличието на плащане, така че електронната система ще работи 100 процента за толуването или за плащането на тол таксите. Така че да успокоим всички шофьори.

Водещ: Впрочем през седмицата имаше едни смешни репортажи по телевизиите, за колите на ТОЛ- системата, които също трябвало да имат винетки, понеже ги няма в списъка на други държавни институции. Това не е ли…, това сте го изпуснали, не е ли глупаво самите коли да плащат? КАТ да не плаща или примерно Бърза помощ, а пък ТОЛ-автомобилите трябва да имат винетки?

Петя Аврамова: В закона ясно е разписано, кои автомобили могат да бъдат освободени.ТОЛ-автомобилите също имат електронна винетка и се движат по пътищата с електронна винетка.

Водещ: Т. е. нарочно не са освободени, а не са изпуснати?

Петя Аврамова: Не, не са освободени, те не са специализирани автомобили. Нека да разкажа малко за въвеждането на електронната система. Първо, че тя е сложна система, която се въвежда за пръв път в България. Нейното въвеждане е поетапно и ние всички сегменти, които тя притежава, ги въвеждаме 2019 г., от 1 януари, поетапно. Да проявим малко повече търпение. Практиката от другите държави, където е въвеждана електронната система за таксуване, показва, че някъде дори са били необходими години, за да заработи в идеалния си вариант тази система.

Водещ: Тука сте права. Човек дори и да си смени жилището, някой контакт няма да работи. Грешката, може би която направихте е, че от АПИ, в началото като им казахте това не работи, онова не работи, на тая граница няма, те викаха: Не, всичко е наред, няма проблем.

Петя Аврамова: Поетапно въвеждаме всички елементи на електронната система за таксуване. Искам да помоля и медиите, и гражданите, да бъдем малко толерантни към всички тези хора, които тепърва са назначени в тази структура, които изграждат капацитета. Знаете, че всеки един на ново работно място са му необходими малко време за натрупване на знания, на опит и на умения. Самата система, в периода 2,3, 4 януари даде някакви грешки, които своевременно бяха отстранени. Тези автомати за самотаксуване, които фирмата трябваше да монтира до 31 декември, се забавиха. Вече са монтирани по граничните контролно-пропускателни пунктове. В момента се монтират и в други точки в България, в обектите, които са по пътната мрежа, бензиностанциите. Така че, над 260 са вече апаратите за самотаксуване. Вече има над 5 хиляди точки в страната, от които можете да си закупите електронна винетка. Освен пространството, което дава интернет пространство, чрез мобилно приложение към сайта bgtol.bg , от самия сайт, от vinetki.bg, също сайт, от мобилния оператор „А1” и тяхното мобилно приложение, както и на касите на оператора, от бензиностанции, две вериги вече се включиха – OМV и „Лукойл“, от касите на „Изипей“, от областни пътни управления, в брой, от пощенските станции в цялата държава. Това са 2 900 каси, в брой. Така че, поетапно ние надграждаме системата. Няма причина, шофьор на пътя да не е с електронна винетка. Всъщност, има начин да бъде закупена такава. Но нека да бъдем малко по-толерантни и автомобилите, които виждат вече всички на пътя, пускаме поетапно нови автомобили, 105 ще бъде общият им брой, не всички са пуснати в действие. Вече има…, от днес започна една съвместна акция на Националното ТОЛ-управление и „Пътна полиция” по контрол на пътя. Така че, търсим варианти постепенно системата да работи в пълния си капацитет и аз използвам възможността да поздравя всички хора, които вече са назначени в Националното ТОЛ-управление, и екипа, който работи от миналата година там, за всички усилия, които положиха, и да не им действат демотивиращо опитите за деструктивизъм, които са, за мен, част от тях политически.

Водещ: Няма спор, електронната винетка е много по-добра от това да купуваш, да лепиш, дори аз приятно се изненадох, че България го въвежда. В Словения преди няколко години, като съм минавал там, е така, казах това в България никога няма да стане. Ето че стана. Обаче какъв да бъде критерият, дали за един път да има винетка? Защо магистралата около София да е без винетка, а около Пловдив да бъде с винетка? Защото примерно Бойко Борисов се е обадил за София, за Пловдив не се е обадил.

Петя Аврамова: Критериите са заложени в закона. Републиканската пътна мрежа, извън населените места подлежи на таксуване. С тези средства АПИ изгражда пътища.

Водещ: Добре, де, ама нали АПИ казваше, че пътят около София е извън населеното място и затова трябва да има винетка?

Петя Аврамова: Да, и в първоначалния списък, който беше приет на Министерски съвет, и Северната скоростна тангента, и Околовръстният път, т.нар. Северна дъга, са в списъка с винетки.

Водещ: Премиерът сега каза: Не, не трябва да е така. Тези от Пловдив, с какво са по-лоши хората от софиянци, че те да не могат да си излизат и да си направят кръг около града,  да се придвижат по-бързо?

Петя Аврамова: Да уточним какво точно каза премиерът. Той беше абсолютно коректен в изказването си и аз му благодаря за това, че в този момент взе едно принципно решение. Всъщност премиерът каза, имаше така среща със Сдружението на общините, ако дадена община иска част от републиканската пътна мрежа около населените места да бъде освободена от платена пътна такса, на която агенцията разчита да строи и поддържа тези пътища, то тази община може да подаде след решение на Общинския съвет искане до АПИ, за прехвърляне на този път в собственост на общината и да поеме поддръжката на пътя.

Водещ: Вие казвате, че Столична община ще трябва да вземе решение Общински съвет…

Петя Аврамова: …да поеме издръжката на тези отсечки.

Водещ: …и да плаща с парите на софиянци тази скъпа…

Петя Аврамова: Така че, нито една община не е подала официално до момента…

Водещ: И Столична дори не е, и Столична не е подала.

Петя Аврамова: Не знам дали вече има решение на общинските съвети, такива индикации, такова искане имаше от кмета на Варна за определени отсечки и за случая, който Вие визирате, при Пловдив, така че очакваме Сдружението на общините и общините да вземат такива решения. Когато те бъдат взети, по съответната процедура ще бъдат придвижени.

Водещ: Да, обаче има махали например, до село, те нямат пари да си поддържат улиците, има една отсечка, 2 километра, примерно , между долната част на селото и горната, но се водят едно село, кметът е долу на мегдана. Сега, тия хора ще трябва да си вземат винетка.

Петя Аврамова: Това е съвсем различен случай. В рамките на едно населено място не се плаща пътна такса.

Водещ: Добре, хубаво, две селца, но едното е център, другото е само населено място, ще трябва да плащат. Излиза, че малките ще страдат?

Петя Аврамова: Не, няма да страдат. И досега тези отсечки, които са извън населените места, са били с платена пътна такса. Така че, не виждам разлика от това, което е било до момента, и това, което е към момента.

Водещ: Ще има ли ТОЛ-такси за автобусите, което ще увеличи цените на автобусните билети? Впрочем превозвачите на автобусните фирми протестираха срещу това. Там какво е решението Ви?

Петя Аврамова: Нека първо да кажем, че въвеждането на ТОЛ-системата е добро решение. То е въведено в много държави. Ние също искаме да бъдем от тези държави, които ТОЛ-системата дава една справедливост при пътуването по републиканската пътна мрежа.

Водещ: Да, българите го знаят, като знаят, като отидат в Сърбия, в Гърция, всъщност но те плащат, минавайки веднъж за да правят пътя на гърците и на сърбите. А българите бяха оставили, с една, примерно, годишна винетка можеше стотици пъти да минават тежки камиони.

Петя Аврамова: Така е. Затова въвеждането на ТОЛ-системата е справедливо решение и е добро решение. Това, че браншът ще протестира, преди да са видели тарифите. Имаме предложени варианти. Знаете, че Световната банка разработва вариантите. Чакаме окончателния доклад, който ще ни бъде предаден до края на месеца. Има разработени варианти. Ние ще се спрем на един от тези варианти и ще направим среща с всички браншови организации, както на тежкотоварния трафик, така и на автобусните превози. Не знам защо индикарат, че ще стачкуват, преди да сме обсъдили и видели тарифите.

Водещ: Те ще стачкуват по принцип, ако въобще бъде въведено на автобусите.

Петя Аврамова: Практиката е, че половината от държавите в Европа, които са въвели ТОЛ-системата, имат платени такси за автобуси. Две или три държави нямат. Сега, решението, което ще вземем…

Водещ: И ние, според Вас, като лично мение, в каква посока е, да има или да няма?

Петя Аврамова: Моето лично мнение е, че трябва да се намери справедлив вариант. Това, което сме обсъждали при работните срещи със Световната банка и което смятам, че ще бъде най-справедливият модел е, общият приход, който изчисляваме от движението на автобуси по републиканската пътна мрежа, да бъде в рамките на прихода, който има държавата и АПИ от винетки, било то хартиени или електронни, до момента.Ако до момента плащането на винетки, приходът от винетки от автобуси е бил 16 млн., от такси, пътни, това, което държавата ще събира, като приход, и в бъдеще след въвеждане на тол системата, ще бъде в същия порядък 16 млн. Давам го просто като пример.

Водещ: Ама, то да не вземе да излезе, за автобусите да трябва да е по-евтино отколкото за колите, когато се мине напълно на ТОЛ-система?

Петя Аврамова: Това означава, че тези, които пътуват повече, автобуси, което е справедливо, според мен и според моите колеги, с които сме го обсъждали, тези автобуси, които пътуват повече, които използват повече републиканската пътна мрежа, ще плащат и повече за това пътуване. Тези, които извършват превози по общински пътища, които не са включени в ТОЛ-системата, тези, които извършват малки преходи, ще плащат помалко. И това, според мен, е справедливият начин. Аз не мисля, че автобусните превозвачи ще бъдат ощетени. Освен това, имаме направена една сравнителна таблица от нашия консултант, Световната банка, кат ще се отрази толът, или таксите, върху цената автобусните билети, ако цялата тежест от таксата отиде в цената на автобусния билет, което би било несправедливо? Защото в един превоз цената на ТОЛ- таксата, или на винетката, е много малка част от всички разходи, които има превозвачът за изпълнение на този превоз. Така че, ние сме правили изчисления примерно за…, т. е. Световната банка е правила изчисления, които ни е предоставила, примерно за изпълнение на курса от София до Русе.

Водещ: Така, колко ще се оскъпи?

Петя Аврамова: При тези варианти, които разглеждахме за толуване, около лев и малко над лев ще бъде оскъпяване на билет, ако цялата тежест на ТОЛ-таксата отиде в цената на билета.

Водещ: Ако разделят ТОЛ-таксата на 40 места, ако е автобусът…

Петя Аврамова: Сметките са направени, изчисленията са направени за 20 места в автобус, защото гледаме срено натоварване.

Водещ: София-Русе, автобусът ще плаща 20 лева, така ли, за да ползва магистралата, да ползва пътищата ТОЛ-а?.

Петя Аврамова: София – Русе, ако билетът е 22 лева…

Водещ: Ще стане 23, защото ще разделят на 20-те места…

Петя Аврамова: Изчисленията са правени не при пълно натоварване на автобуса. Ако се направи при 50 места, колкото е автобусът, естествено тази тежест ще бъде много по-малка и ще бъде примерно 50 стотинки. И аз пак казвам, че това оскъпяване, което ние сме го смятали само за автобусния билет, а всъщност превозвачът не би било коректно, тази  ТОЛ-такса да я включи директно като цяла тежест върху автобусния билет. Така че, спекулативно е всички, които в момента изнасят данни за оскъпяване на хранителни продукти, на автобусни билети, спекулативно се прави в момента…

Водещ: А това хранителните защо? А, през камионите. Нали камионът, като плаща ТОЛ, и вече хлябът, който се кара от камиона…

Петя Аврамова: Абсолютно спекулативно е, така че направили сме проучване и в останалите държави. В Германия дори под 1 процент е оскъпяването и отражението върху крайни продукт на въвеждането на ТОЛ- системата. Така че, това са спекулации. Нека да изговорим с всички превозвачи ТОЛ-тарифите. А ние ще се обосновем за всяка една от тарифите в различните категории превози. Така че, мисля, че в един конструктивен диалог ще стигнем до едно общо решение.

Водещ: ТОЛ-таксите за камиони и евентуално автобуси тръгваха от лятото, нали правилно съм запомнил? Август?

Петя Аврамова: Съгласно закона, от 16 август трябва да въведем системата за толуване.

Водещ: Кога ще ги обявите вече окончателно?

Петя Аврамова: Очакваме до края на месеца Световната банка да ни даде окончателния доклад. Ще започнем незабавно срещите с браншовите организации, всички, които ще минават на ТОЛ-такси. Ще направим срещи със Сдружението на общините, защото и общините имат и автомобили към фирмите, които поддържат чистота, и към други, които изпълняват строителни дейности. С всички, които са заинтересовани, ще направим обсъждане на тарифите.

Водещ: И март месец ще ги има?

Петя Аврамова: След това, както е по закон, трябва да ги обявим за обществено обсъждане, един месец, и след това обществено обсъждане. Ще разгледаме постъпилите предложения, мнения. Така че, това е процедурата, по която вървим. От началото на февруари, до 15 февруари, трябва да изпратим и тарифата за нотификация от Европейската комисия.

Водещ: Строителният контрол. Защо чак сега премахват незаконните къщи във Войводино?

Петя Аврамова: Относно строителния контрол, има заповед и работна група, която приключи своята дейност. Това, което колегите, които са участвали в тази работна група, са предложили, е увеличаване на изискванията и увеличаване на контрола върху изпълнението на дейността на фирмите за строителен надзор и лицензираните консултанти за оценка на инвестиционните проекти. Предложенията вече са внесени официално, така че предстои да внесем, да обявим за обществено обсъждане и след това да внесем промени в Закона за устройство на територията, в частта, която касае фирмите за строителен надзор.

Водещ: Да, но тука става дума, в това село и много други места има в България, в които то няма строителен надзор, няма строителни книжа. Вдига се там една къща и с години не му я махат, и след това се превръща вече в аргумент пред Европейския съд да каже, те години ме търпяха и изведнъж сега понеже искат да накажат българите, циганите, заради един случай, бутат къщата ми. Случаят, криминалният, във Войводино.

Петя Аврамова: Всъщност държавният контрол, от ДНСК, е упражнявани се упражнява съгласно закона, големите категории строежи. Всъщност, общините са тези, които трябва да премахнат незаконните постройки.

Водещ: Да, Вие давате рамката обаче. Трябва ли нещо да се промени, след като с години тези кметове не плащат незаконните…

Петя Аврамова: Незаконните постройки трябва да бъдат премахнати. Друг е въпросът, че хората, които живеят в тях, трябва да имат възможност някъде да бъдат настанени.

Водещ: Според Вас, редно ли е сега в най-големия студ да ги бутат и да ги гонят, през януари?

Петя Аврамова: По принцип, това е изпълнение на закона, нека да бъдем точни, по принцип, е изпълнение на закона. Незаконна постройка трябва да бъдат премахната.

Водещ: Това не е ли един от аргументите, който се каза сега, нов начин, години не го направиха, не го направиха, когато беше топло, сега точно в най-големия студ?

Петя Аврамова: Аз мисля, че ако дадена община не е премахнала до момента всички незаконни постройки, в които живеят такива хора, е точно от аргумента, че не може да осигури на тези хора някъде, където да може да ги настани. Така че, общините имат желание. Аз знам, че има издадени на много места документи и констатирани незаконни строежи, и непристъпване към тяхното премахване по тази проста причина, че се затрудняват с настаняването на тези хора.

Водещ: Оперативната програма Регионално развитие, как върви използването на средствата? Към миналата година една цифра, 2,5 млрд. лв. сключени договори.

Петя Аврамова: Да, оперативната програма е 100 процента обявена, така че реализацията й върви много добре във времето, като 46 процента от нея вече е разплатена. Това са 2, 5 млрд., 83 процента са договорени средства и разплатени 46 процента. Като с тези средства се работи социална, образователна, градска инфраструктура. Най-големият проект в спешната помощ,модернизацията, това е в сферата на здравеопазването, е 163 милиона, също тръгна. Там имаше известно забавяне, което ни притесняваше. Но с общи усилия, Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие, този проект вече е стартирал. Така че, тези средства ще бъдат инвестирани в модернизация на спешната помощ в България, нещо, от което имаме необходимост. И особено удовлетворение носят проектите за реконструкция на образователната инфраструктура. Така че, програмата върви много добре и с нея се решават много проблеми в общините в държавата.

 Интервюто може да слушате тук: