Министър Петя Аврамова в сутрешния блок на БНТ

Министър Петя Аврамова в сутрешния блок на БНТ

20 януари 2020 | 13:52

Водещ: Дойде ред да задам въпросите си и към регионалния министър Петя Аврамова, която е мой гост. Добро утро, здравейте.

Петя Аврамова: Добро утро.

Водещ: В събота беше анонсирано едно ново предложение, решение за решаване на водната криза, а именно с вода от София да бъде захранен Перник. Доколко обаче това е реалистично да се случи в кратки срокове?

Петя Аврамова: Нека да бъдем коректни, не захранваме Перник с вода от София, а техническото предложение, което беше оценено като най-добро от всички експерти и специалисти, от всички, които бяха привлечени да коментират различни предложения и варианти за решаване на кризата, това са допълнителни количества вода, които ще бъдат пренасочени от водосбора на "Белмекен" към язовир „Бели Искър”, като се използва като транзитно преминаване ВиК мрежата на София. Това изисква изграждане на допълнителен водопровод – 13.5 километра, както и помпена станция „Мало Бучино”. Този вариант е резервен, авариен вариант, който ще бъде използван в тази кризисна ситуация и всъщност ще остане като резервен вариант и в бъдеще, както за снабдяване на Перник по този начин, чрез мрежата на София, така и ще има възможност за обратна връзка от язовир „Студена” към София.

Водещ: Кога този проект може да бъде готов?

Петя Аврамова: Работи се усилено за стартиране на строителните дейности, изготвя се идеен проект, който трябва да бъде одобрен. Поехме ангажимент, че това ще стане в максимално бързи срокове, да бъде издадено разрешение за строеж и да започнат следващата седмица, тази седмица, да започнат и строителните дейности. Като в същото време се прави и подготовка по изпълнението на тези дейности, знаете, че те изискват и доставка.

Водещ: Беше споменато 45 дни, затова ви питам – възможно ли е за малко повече от месец?

Петя Аврамова: Министърът на икономиката, който е принципал на дружеството, което ще бъде ангажирано да изпълни в максимално кратки срокове този проект, каза 45 дни.

Водещ: Кой ще го строи?

Петя Аврамова: Ще има мобилизация. Очаква се държавното дружество „Монтажи” да изпълни проекта, да му бъде възложено. Вече се работи по доставката на материалите, поръчка и доставка на помпени агрегати.

Водещ: Колко ще струва?

Петя Аврамова : Това, което колегите са оценили като стойност на проекта, е около 25 милиона лева. Всъщност това е ориентировъчна стойност – тя ще бъде прецизирана при изготвянето на идейния проект, който очакваме днес или утре.

Водещ: Кой ще го плати?

Петя Аврамова: Държавата. От Министерство на икономиката. Това са държавни средства изцяло, които ще бъдат вложени в така необходимия резервен вариант за водоснабдяване на Перник.

Водещ: Това ще е само за строежа. Но оттук нататък, ако се използва тази водопреносна мрежа, Перник ще трябва ли да плаща някакъв наем на София?

Петя Аврамова: Искам да успокоя гражданите на Перник, че не се предвижда увеличение на цената на водата и не се предвижда те да имат ангажираност към допълнителни средства, които да се заплащат във връзка с изграждането на това резервно водозахранване, така че държавата поема изцяло финансирането на проекта.

Водещ: Да, но когато той тръгне e въпроса, тогава за месеците напред ще се плаща ли някакъв наем, пак ви питам? Защото това казаха, възмездно даване на водопреносната мрежа, какво означава това?

Петя Аврамова: Да, беше казано от министъра на икономиката „възмездно”. Това са разговори, които предстоят. Най-важното е, че беше прието най-доброто възможно техническо решение, за да се справим с кризата и то по никакъв начин няма да застраши водоснабдяването в София.

Водещ: Докато стане този проект обаче, има ли опасност Перник да остане изобщо без вода?

Петя Аврамова: Разчетите, които има за водочерпенето от язовир „Студена” са за около два месеца при режимното водоподаване, което е въведено към настоящия момент. Там се подават между 250 и 300 литра в секунда – такова е очакваното количество и от водосбора на Белмекен, през язовир „Бели Искър” към Перник, така че режимът в Перник ще продължи.

Водещ: Този вариант, който е сега?

Петя Аврамова: Този вариант, който е към настоящия момент. При пролетно снеготопене, при повишаване на нивата в язовира, може да се мисли за облекчаване на режима. Но този вариант, който трябва да заработи с резервното водозахранване ще даде възможност и на язовир „Студена” да попълни своя обем и да се възстанови.

Водещ: Сега, да кажем, че този проект трябва да бъде одобрен и от СОС. И днес общинарите ще бъдат запознати тепърва с този проект. Те ако не се съгласят какво?

Петя Аврамова: Днес в 13.00 часа ресорната комисия към СОС ще бъде запозната в детайли с техническото предложение за изпълнение на този проект. Кметът на София госпожа Фандъкова постави ясни и категорични условия за изпълнението на проекта, те са изпълними, предвидени са в самия проект, така че няма да има по никакъв начин застрашаване на водоснабдяването на София. Знаете, че София се снабдява от язовир „Искър”, който има наличен обем 460 милиона кубика, София черпи 140 милиона кубика, така че за години напред има резервни количества вода. Както и язовир „Бели Искър”, който снабдява 20 процента от София.

Водещ: Да, но знаете, че дебатите в СОС, а и не само, невинаги се ограничават само до експертиза и експертни оценки, има и политическа нотка. Затова ви питам, ако не мине това предложение в СОС?

Петя Аврамова : Аз мисля, че това предложение ще мине, защото то е добро, технически обосновано и аз смятам, че всички политически сили в СОС ще го подкрепят.

Водещ: Сега, „Стомана индъстри” в последните няколко дни поиска при вероятност да замръзнат другите възможности да черпи вода, отново да взима вода от язовир „Студена”. Възможно ли е това в този вариант?

Петя Аврамова : Към настоящия момент количествата вода, които са налични в язовир „Студена”, не дават възможност за захранване на промишлената зона на „Стомана”. Така че на промишлените предприятия в Перник е направено предложение да бъдат захранени от язовир „Бушляк”, като е взета проба от водата и ако тя удоволетворява техните изисквания, държавата се ангажира да изгради 800 метра водопровод , който да свърже този язовир с мрежата, която е налична към момента. Така че промишлените предприятия и промишлената зона да черпят вода от друг язовир , от язовир „Бушляк”.

Водещ: Колко ще струва това, ако се съгласят, разбира се, за това изграждане?

Петя Аврамова : Нямам информация от Министерството на икономиката за разчетите. Но този водопровод ще бъде направен, ако той удоволетворява нуждите на промишлеността в Перник, така че да не спира и производството и хората да не загубят и своята работа.

Водещ: Ако проекта, сега обсъждания, с водопреносната мрежа на София бъде осъществен, има ли вероятност и възможност „Студена” да черпи количества от тази софийска вода да я наречем в кавички и от там да има някакъв капацитет?

Петя Аврамова : Техническото решение, което е взето към момента, водата няма да отива в язовир „Студена”, а тя ще отива директно във водопроводната мрежа на Перник. Така че това не е решение за промишлената зона.

Водещ: Госпожо Аврамова, от самото начало на кризата в Перник, хората там поискаха вашата оставка, тя на дневен ред ли е?

Петя Аврамова : Аз няколко пъти декларирах, че това не е проблем подаването на оставка. И ако тя ми бъде поискана, това не е проблем. Вие виждате, че всички, цялата държавна машина, всички министерства, целия експертен потенциал, професори, инженери са ангажирани в момента с решаване на кризата, която беше поради експертни, поради административни грешки, стана факт в Перник. Това, което ние сме предупредили всички ВиК дружества, които са с принципал МРРБ , е да следят внимателно нивата на водоизточниците и там, където е необходимо да бъде въведен воден режим, защото знаете, факт е, че от август месец миналата година валежи няма или те са в минимални количества. Така че сушата не е само в Перник и всички ВиК дружества трябва внимателно да прецизират момента, в който трябва да въведем воден режим. По-добре да го въведем навреме, отколкото да се получи криза като в Перник.

Водещ: Да, практиката го показва, че е така, не бива да бъде отлаган този въпрос, но аз ви питах за отговорността. Вие сама казахте, очевидно има по веригата допуснати някакви административни грешки, та вие виждате ли лична такава грешка?

Петя Аврамова : И към момента, както аз така и всеки един министър разчита на екипа си, разчита на експертния потенциал на всички, които работят към министерствата. Към настоящия момент аз апелирам и разчитам на експертизата и на всички, които имат ангажимент към следене на водните нива във водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване , както и на местни водоизточници, така и на язовири, които са за питейно-битово водоснабдяване , да подават навременна информация за проблем, за задаваща се криза, за намаляване на нивата. Така че да може да се реагира…

Водещ: Да, но вашия колега Нено Димов в момента е единствения обвиняем по случая.

Петя Аврамова : Това аз не мога да коментирам. Знаете, че всички компетентни органи правят разследване. Всичко, което е изискано от прокуратурата, от ДАНС, в МРРБ и има отношение към тази тема, е предадено като документация, така че аз няма как да коментирам на службите действията.

Водещ: Да, разбира се. Аз ви питам дали не сте обмисляли варианта временно дори да се оттеглите, докато траят тези проверки на прокуратурата?

Петя Аврамова : Ако се оттегля, това ще помогне ли с решаването на кризата?

Водещ: Не, знам, вие как мислите?

Петя Аврамова : Според мен всички, както и към момента, както и от два месеца до настоящия момент, сме мобилизирани заедно с местната власт в Перник, с кмета господин Владимиров, с останалите министерства, с всички експерти. Аз искам тук да благодаря на всички професори, инженери, на местни стопански ръководители в Перник, които имат историческата памет за всичките водопроводи и водоснабдяването на Перник, да благодаря на всички за предложенията, идеите, дори проекти, които внесоха в МРРБ , защото в такъв момент дори хора, на които никой не е искал мнение, се отзоваха и дадоха предложения.

Водещ: Тази криза обаче даде едно ново предложение, за създаването на ВиК холдинг – така контролът ще бъде по-добър оттук нататък.

Петя Аврамова : Това е идеята, тя не е нова, обсъжда се от доста време, за създаването на ВиК холдинг. Вече е факт, беше взето такова решение - български ВиК холдинг, който е създаден с цел по-добра координация, по-добър контрол на ВиК дружествата с държавно участие.

Водещ: А „Софийска вода” ще влезе ли в това, в този холдинг между другото, защото е концесионер, като казвате държавно участие?

Петя Аврамова : Към настоящия момент в този държавен холдинг ще влязат всички дружества, акциите на всички дружества, които имат държавно участие – било то 51 или 100 процента. Нашата цел е да създадем орган, който да координира, контролира дейността на ВиК дружествата, като в същото време да финансира като голяма структура, която ще има капитал 1 милиард лева на първо време и след това ще се влее капитала от ВиК дружествата, който е държавен. Този холдинг ще има възможност и за по-добро представяне пред кредитни институции, така че да можем да обезпечим отрасъла, който от години е недофинансиран, да го обезпечим със средства и да можем да изграждаме както довеждащи водопроводи , язовири каквито и към настоящия момент изграждаме, вече има един изграден – язовир „Пловдивци”, 2019 година беше пуснат в експлоатация, нов язовир . В момента строим язовир „Луда Яна”.

Водещ: С този ВиК Холдинг ще отпаднат ли водните асоциации, които сега съществуват като организации?

Петя Аврамова : Не, няма да отпаднат водните асоциации. Холдингът ще придобие акциите на държавата, които са във ВиК асоциациите, а ВиК операторите остават като ВиК оператори на инфраструктурата.

Водещ: В оставащото малко време ми се иска да отворим малко темата и към другите важни неща, за съжаление само ще можем да ги маркираме. Относно информацията и новината, че държавата се отказва от евросредствата по АМ „Струма”. Та как ще се строи сега участъка през Кресненското дефиле?

Петя Аврамова : Да подчертая, че държавата не се отказва от европейско финансиране на АМ „Струма”. Добре премислено решение беше това да оттеглим апликационната форма. Знаете, че изискванията екологичните и на новата ЕК са завишени, така че ние искаме да отговорим максимално на тези изисквания. 2020 година ще предприемем действия, които са свързани с екологията, по трасето съществуващото, което е в посока, което е единствено всъщност в посока Гърция. Така че на това трасе през 2020 година ще изградим съоръжения, които са с екологична насоченост. Продължаваме работата по апликационната форма, така че да имаме възможност и да бъдем сигурни, че едно повторно нейно подаване, покрива всички изисквания, които има към екологията.

Водещ: Но ще се забави ли сега строежа на „Струма”?

Петя Аврамова : Ние сме декларирали пред ЕК завършване на АМ „Струма” до 2027 година. Към момента там текат строителни дейности, които по същия начин са финансирани от ЕК, изграждат се с европейски средства – и тунел „Железница” има много добър напредък по строителните дейности. Продължаваме работа по апликационната форма, не се отказваме, АМ „Струма” ще бъде построена, като в същото време, за да бъдем далновидни и да бъдем подготвени, имаме и други проекти, които можем да подадем, за да не изгубим това европейско финансиране в този програмен период.

Водещ: И друго много важно решение, пак с ваше участие, беше да отстъпите пред превозвачите за таксите за тол системата. Това обмислено решение ли беше? Добре, логично обосновано? Казахте, че не може да правите повече компромиси, но направихте.

Петя Аврамова : Въвеждането на тол системата има два фактора. Единия фактор е самата инфраструктура, която е изградена, самата система. И другия фактор е превозвачите, които трябва да ползват тази система и да бъдат добре подготвени, за да функционира системата и да бъдат оборудвани с технически средства, така че да преминават законово по пътищата на България. Направихме тази отстъпка – три месеца ще работи системата с тарифите, които превозвачите подадоха, които поискаха и на 1 юни ще направим анализ. Това, което ние поискахме от превозвачите е всички те да бъдат оборудвани, да имат договори и да бъдат подготвени, така че на 1 март безпроблемно да стартираме системата.

Водещ: Това щях да ви попитам, извън темата за цената, изобщо готови ли сме, може ли да кажете категорично, за въвеждането на тол системата у нас?

Петя Аврамова : Технически тол системата ще има готовност да стартира. Разбира се, това е една сложна система, която трябва поетапно да бъде въведена и Дай Боже, това да стане безпроблемно. Нашите усилия са в тази посока.

Водещ: Добре, благодаря ви за това интервю. Надяваме се, че няма да има проблем с тол системата. Важно е както го обяснихте както за превозвачите, така и тези, които идват в нашата страна.