Министър Шишков в „Още от деня“ по БНТ: АМ "Европа" може да бъде временно пусната до Нова година, но без последния слой асфалт

Министър Шишков в „Още от деня“ по БНТ: АМ "Европа" може да бъде временно пусната до Нова година, но без посл

17 ноември 2022 | 19:43

Водещ: Пак конекторът днес ви беше в работната програма, не свърши ли тази тема?

Арх.Иван Шишков: Интерконекторът, знаете много добре, че ние въведохме в експлоатация първата част от интерконектора, тоест първия етап. Това го направихме, за да може на 1 ноември да имаме газ и да можем да се възползваме от съоръжението. Много ясно още тогава казах, че за втори и трети етап сме оставили още определени строителни дейности, които обаче аз държа тези строителни дейности да бъдат завършени, защото обектът строителния, който следва да бъде завършен и който е планиран по този начин, има още определени строителни дейности, които да се извършат.

Водещ: Тоест, едно нещо да бъде свършено?

Арх. Иван Шишков: Едно нещо да бъде свършено, да. Това, което те трябва да направят, има един път, който не беше завършен, този път не се строеше по него, има един оптичен кабел допълнителен, който да бъде изграден, там има напредък. Очаквам включително да бъдат събирани документи за въвеждане в експлоатация и противоерозионните мерки, които също много ме притесняват, защото това, което сме направили е много хубаво, тоест това, което въведохме в експлоатация е чудесно, но природата трябва да бъде запазена. Така че, за да имаме траен и категоричен успех и да знаем, че строежът е завършен трябва да го направим. Знаете много добре колко дебати имаше какво сме намерили като строеж и какво реално е извършил служебният кабинет. Трябва да ви кажа, че до встъпването в длъжност служебния кабинет почти всички подобекти имат Акт 14, но това означава груб строеж, но нямах финализиран строеж в никоя от тези посоки. Това, което категорично направихме, със сигурност не е било упоменатите 99 процента, че е бил завършен обекта. Не бяха 99, не мога да кажа, че не е имало извършено строителство, беше достатъчно напреднало строителство, но се наложи да го разделяме първо на етапи. Имайте предвид, че към този момент обектът все още няма 99 процента завършен…

Водещ: Надявам се, че докато вие сте на пост, поне ще го завършите това, защото остават всички останали други големи въпроси незавършени, а някои от тях без отговор. Днес разбираме, че сте възложили проектиране на магистрала от Русе до Маказа. Това не е ли твърде амбициозно за един служебен министър, с оглед на ограничения ви мандат?

Арх. Иван Шишков: Амбицията ми е да говоря за всичко, което не е свършено, амбицията е да започне да се проектира всичко, което е трябвало да бъде проектирано, моето мнение е преди пет, ако не и преди десет години. Така че, в следващите редовни кабинети буквално да нямат избори, а трябва да завършат проектирането и разбира се строителството на всички тези инфраструктурни проекти, за които аз мисля, че вие, включително и зрителите, за първи път чуха. Тоест, връзката Север-Юг цялостна от Русе за Маказа, мисля, че първото говорене беше в рамките на служебния ни кабинет. Първият от действие по тази връзка, като обявяване за национален обект от Русе до Бяла, обхода на Бяла и Велико Търново, тази ос беше обявена за национален обект от този служебен кабинет.

Водещ: Но хората искат резултати конкретни, съгласете се, господин министър.

Арх. Иван Шишков: За да има резултати и за да има строежи първо трябва да има проектиране и решение за строеж. Това, което сме направили е да одобрим подробния Устройствен план, за да дадем хоризонт и възможност да се строи.

Водещ: Но се съгласете, че е хубаво поне едно да бъде свършено и тогава да започне друго. Сега тунела под Шипка, какво става с него?

Арх. Иван Шишков: Тунелът под Шипка е една част от този строителен хаос, който мога да кажа, че сме намерили, този строителен хаос, за който аз доста време вече говоря. Тунелът, имайте предвид, не казвам, че ще бъде спрян. Тунелът е в следващия програмен период и ще бъде реализиран.

Водещ: Тоест, няма да се спира?

Арх. Иван Шишков: Такова нещо не съм казал, казах единствено, че той няма сериозен смисъл, защото обходът на Габрово, който вече е направен, е с по две ленти, тоест по една лента в двете посоки. Тунелът под Шипка е предвиден по същия начин. Нали си представяте, че цялото това движение, за което говорим, че трябва да бъде поето по оста север-юг, че тунелът и вече извършеното строителство на обхода на Габрово няма да го поемат. Затова съм казал, че ефектът от тунел под Шипка е изключително минимален, тоест ще дадем много пари за минимален ефект. Това е равно на строителен хаос.

Водещ: И като си говорим за строителен хаос, кога ще бъде въведена автомагистрала „Европа“, трябваше вече да е въведена в експлоатация?

Арх. Иван Шишков: Автомагистрала „Европа“ в понеделник, който идва, ще направя инспекция там. Това, което забавяне във времето е изключително много, аз също съм чувствителен на тази тема. Имам уверение на строителя, но лично ще направя проверка на място в понеделник. Имам уверение на строителя, че ще може да бъде пуснато временно движението до Нова година, но без последния слой на асфалт, тъй като в момента вече времето няма да позволи. Още повече в тази част на България, знаете че е достатъчно студено. Но големия проблем на автомагистрала “Европа“ е това, че лотът, който е между София и Сливница беше седем месеца, буквално беше спрян, не беше придвижван подробния Устройствен план, не беше одобрен и тези седем месеца всичките ние, защо казвам ние, защото и аз съм от гражданите на България, всичките ние загубихме тези седем месеца. Аз одобрих подробния устройствен план, имаше проблеми по отношение с кмета на Костинброд, подписах споразумение но седемте месеца няма кой да ги върне. Тоест, в момента, може би след четири-пет месеца, след като свърши и отчуждаването, ние ще имаме възможност да почнем да строим и този участък, но най-вероятно ще загубим частично и от европейското финансиране, защото строителят няма да може да го построи. Точно с това започнахте, хората искат реални строежи. За да има реални строежи, трябва да има навреме извършено проектиране, навреме завършено отчуждаване, за да може да се случат тези реални строежи. Когато времето назад, за което говорим, е загубено и няма проектиране, естествено се случва това. Затова ви казвам, че колкото и да е абсурдно служебен регионален министър да призовава да се правят проекти на всички магистрали то не е защото искам просто да говоря за магистралите, а защото наистина, ако няма проекти на магистрали никога няма да има магистрали.

Водещ: На края на разговора една много важна тема. След две седмици мисля, че започва програмата за енергийната ефективност. Нека да кажем какви ще са критериите, кои сгради ще се включват, само панелни или стари тухлени и да обясним това 20 процента самоучастие какво предполага вътре?

Арх. Иван Шишков: Преди това само ще ви кажа една новина от днеска. Подписахме заданието за проектиране на Подробен Устройствен план за детската болница, имахме голяма среща преди един час. Беше кметът на „Овча купел“, частните собственици, областният управител, министърът на здравеопазването…

Водещ: Кога започва строежа? Ние сме нетърпеливи, кога ще се превърне теренът в строителна площадка?

Арх. Иван Шишков: Строежът ще започне когато влезе в сила подборния устройствен план и когато има проект. Затова казвам, че много важно е това, което във времето не е свършено като планове, много важно е сега да форсираме максимално бързо да ги направим, за да имаме хоризонт и възможност най-вероятно следващият кабинет да може да построи детската болница. Предполагам, че до няколко месеца ще имаме влязъл в сила подробен устройствен план. Много точен график сме направили. Министърът на здравеопазването днеска си говорихме, прави в момента конкретно задание за самия инвестиционен проект на болницата, така че работим успоредно. Работим както работихме с интерконектора, работим всички министри заедно и работим в един екип, за да можем всичко, което не е свършено като проектиране, строителство, което е възможно да го завършим да може да го завършим.

Водещ: Кажете на финала за санирането, защото това интересува много хора, тези 20 процента самоучастие?

Арх. Иван Шишков: Санирането най-вероятно до десет дена ще започнем програмата и ще има възможност за програмата. Аз съм подписал една наредба в момента, която касае правилата, по които ще се направят енергийните оценки на сградите, така че да може на практика поне, която е с европейски изисквания, да може да отговорим на всички тези изисквания. До март месец, програмата е със сто процента финансирана от самата програма, след март месец е 20 процента съфинансиране от частните собственици.

Водещ: В тези 20 процента какво влиза? Защото сега много хора почват да смятат: Ако трябва на един панелен блок да се прави техническия паспорт, документацията, тези средства влизат ри н е 20 процента?

Арх. Иван Шишков: Техническият паспорт и документацията на блоковете, това са технически паспорти на енергийното обследване. В момента собствениците би трябвало да инвестират в тях, но ако бъдат одобрени в програмата, ще им бъдат възстановени средствата.

 

Интервюто на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков може да гледате на интернет страницата на Българската национална телевизия