Министър Шишков в сутрешния блок на БНТ "Денят започва": Външните връзки към някои камери и рамки на тол системата нямат разрешителни за строеж

Министър Шишков в сутрешния блок на БНТ "Денят започва": Външните връзки към някои камери и рамки на тол систе

19 януари 2023 | 10:03

 

Водещ: Министър Шишков, не мина много време откакто пред обществото представихте едни данни за много незаконно строителство, казахте над 1 милиард лева държави и общини са възложили такова строителство. Ще влезем ли обаче в конкретика или само ще излезем с такова едно медийно съобщение и няма да има отново наказани, няма да има виновни. Какво ще се случи с това незаконно строителство в крайна сметка?

Арх. Иван Шишков: Това незаконно строителство сме имали възможността няколко пъти да го коментираме, това бяха обобщени данни и бяхме провокирани за тези обобщени данни, основно и важното, за да обърнем внимание, че трябва да бъде намерен законов механизъм това незаконно строителство да бъде регламентирано. Това незаконно строителство е нашето строителство, на всички нас гражданите на България, които искаме да ползваме, искаме да ги ползваме спокойно. Единственият начин това незаконно строителство да придобие известни рамки на законност, да може да бъдем сигурни, че трябва да го проверим и то по законов път, а не с пиар акции, единственият начин е да има промяна в Закона за устройство на територията, която аз направих предложение, внесено беше в Министерски съвет и в момента е в Народното събрание. Същността и смисъла най това, което тогава направихме на пресконференцията и доказахме, че държавата си е позволила да възложи строителство, което е извън рамките на Закона за устройство на територията, иначе казано незаконно строителство, е над 1 милиард лева. Това са фактите, за които аз съм запознал широката общественост.

Водещ: Но вие като професионалист знаете и според българското законодателство, незаконното не може да стане законно. Ако човек си построи незаконен етаж, къща и т.н. се бута, нали така?

Арх. Иван Шишков: Точно затова, тъй като държавата не може да си позволи нито да си затвори очите, нито може да си позволи да го скрие пред обществото, защото един проблем когато съществува, той за да бъде решен той първо трябва да бъде показан и да се намери начин да бъде решен. Политическото говорене не е решаване на проблема. Решаването на проблема е изменение в Закона за устройство на територията, колкото и на мен лично като архитект да не ми се иска да предложа такъв текст, който е за обявяване на търпимост, но не на амнистия. Тоест, търпимостта означава, че тези строежи ще бъде направен анализ и само тези, които отговарят на нормите само тези строежи ще бъдат обявени за търпими и ние обществото ще бъде спокойни, че по тези пътища, които ще бъдат по този начин обследвани, тези пътища няма да има никакъв проблем. А тези, които има проблем ще накараме строителят да си коригират всички тези проблеми, които евентуално биха излезли в хода на проверката.

Водещ: И те ще станат търпими по вашата терминология?

Арх. Иван Шишков: Те ще станат обаче, ако политиците съумеят да го направят, защото иначе щетата на държавата в обратна посока наистина става изключително голяма.

Водещ: От кога е това незаконно строителство?

Арх. Иван Шишков: Това незаконно строителство е възлагано в периода 2018-2020 година до началото на 2021 година. И тъй като аз много пъти говоря в тази посока и част от политиците едва ли не ми се обиждат за това, че имам някакви политически атаки към определена политическа сила аз включително мога да кажа, че нито са конкретни атаки към определен човек, нито са конкретни атаки към бившите министри. Защото в края на краищата това възлагане се е случвало от директорите тогава на АПИ и аз нямам никаква представа тази включително министрите по онова време, които са били дали знаят или не знаят същността на този проблем. Аз лично съм готов…

Водещ: Е как може никой министър да не знае, сега ясно е кой е възлагал и как е възлагал, всъщност въпросът тук е дали те някаква отговорност ще понесат ли за всичко това?

Арх. Иван Шишков: Според мен, ако някой понася отговорност юридически отговорността би трябвало да я понесат единствено и само тези, които са го възлагали, тоест Управителният съвет на АПИ по времето на 2018-2020 година…

Водещ: Такива разследвания водят ли се, такава крачка прави ли се?

Арх. Иван Шишков: В един момент най-вероятно ще се стигне до там, тъй като тези разследвания няма да ги води Министерството на регионалното развитие, най-вероятно ще се стигне до там. И аз затова си мисля колкото по-рано намерим механизъм, в който да регламентираме това незаконно строителство, толкова повече обществото ще получи полза от това да знаем можем ли или да не можем да ползваме тези пътища и по какъв начин трябва да ги ползваме.

Водещ: И за „Хемус“ ли важи същото, от 2018 година казахте?

Арх. Иван Шишков: Да, „Хемус“, четвърти и пети лот мисля, че всички знаете беше констатирано незаконно строителство…

Водещ: Кога е започнало то също?

Арх. Иван Шишков: Малко преди стъпването в длъжност на предишните два служебни кабинета. Мисля, че това достатъчно широко беше медийно отразено, достатъчно широко го бяхме коментирали. Имайте предвид, че по принцип при незаконното и некачествено строителство следите винаги остават. Тоест, каквото и да се случва, каквото и да се прави, каквото и говорене да има в края на краищата фактите са факти.

Водещ: А трябва ли да се погледне по-назад във времето как са обявявани обществените поръчки, как са печелени, кой ги е печелил, защото възлагането и започването реално на работата е последния етап?

Арх. Иван Шишков: То в действителност основният проблем е възлагането, защото тогава, когато са възлагани, те са възлагани като текущи ремонти без проекти, без разрешение за строеж. На практика част от тези възлагания са истински основни ремонти, за които трябва да има проектна документация. Тоест, те затова по смисъла на тези възлагания са се превърнали в незаконни строителства, а не по смисъла на това, че строителят е направил промени от някакви книжа. Тоест, възлаганията, аз затова казвам, че хората, които са си позволили това да го направят са били на практика ръководството на АПИ в периода 2018-2021 година. И моят апел към всички политици, към всички партии, независимо от това кой и как ще бъде едва ли не упрекван и обвиняван, аз не упреквам никого, наистина да съберем усилията в това да се намери законов механизъм и тези всичките проблеми да ги решим по законов път.

Водещ: Същото ли важи и за ремонтите на някои от язовирите?

Арх. Иван Шишков: Точно така, вие знаете много добре, че в рамките на тази пресконференция показахме включително и язовири, мисля че бяха 84. По същия начин бяха възлагани като ремонти, даже включително там имаше и строителни книжа, имаше на места и площадки, които бяха открити строителни площадки, за да започне строителство, но в края на краищата одобрени проекти за строеж не е имало.

Водещ: Кои са рисковите сега, кои са най-опасни, кои ремонти са направени или не са направени, дайте ни някаква конкретика за язовирите? Специално имаме един сигнал за язовир, вие знаете за него, язовир „Тополница“.

Арх. Иван Шишков: Да, сега ще ви кажа, язовир „Тополово“. Там случаят е такъв. Той е един от тези язовири, които навремето бяха проверявани и беше констатирано, че също за него няма разрешение за строеж, определено беше извършено строителство в него, виждате в момента кадри, но това е вече след аварията. Този язовир на 12.01.2021 година, аз съм донесъл включително протокол за започване ремонтно-възстановителни работи на обекта, този язовир е започнат без строителни книжа по този начин. Януари месец…

Водещ: Кой го е позволил?

Арх. Иван Шишков: Позволил го е…, на практика изпълнител е „Монтажи“ ЕАД, които фактически фирмата „Монтажи“ е към…тоест цялата поръчка е към икономическото министерство. Спомняте си включително, че заедно с министъра на икономиката направихме специална пресконференция точно на тази тема, той разбира се е изключително притеснен не по-малко от мен. И това, което общо взето се случва, и което зрителите трябва да знаят е, януари месец се случва аварията на язовира. Тоест, така ремонтираният язовир без строителни книжа се получава авария на него. Ето за това говорим, и ако искаме единственият начин да бъдем сигурни, да направим анализ на цялото това строителство дали отговаря на нормите или не и дали наистина можем да го ползваме или трябва да продължи да бъде извършвано строителство, така че то да бъде годно за експлоатация, единственият начин е проверка но по законов път.

Водещ: Една година по-късно какво се случва с този язовир? Ние виждаме снимки, на които…

Арх. Иван Шишков: Разрешението за строеж, което в последствие е издавано, мисля че е някъде в шести или седми месец, тоест малко преди стъпване в длъжност на служебния кабинет.

Водещ: Но положението се влошава, доколкото виждам на тези снимки, това искам да кажа – пропадания, разрушавания…

Арх. Иван Шишков: Положението се влошава, обаче имайте предвид, че вече едни пари са похарчени и сега тези строители в момента трябва да извършат ремонт по вече издаден разрешение за строеж…

Водещ: Има ли как да ги накарате?

Арх. Иван Шишков: Това е към Mинистерство на икономиката, затова ви казах, че не мога да ви бъда полезен по начина, по който ще бъдат накарани строителите. Но единственият начин глобално всички да бъдат накарани да изпълнят всичко, да довършат всички некачествени строителства, да ги превърнат в качествено строителство и ние да сме спокойни е наистина държавата…, ето аз казвам Министерство на регионалното строителство и ДНСК е готово да направи този анализ до край, но трябва да го направим по законов път.

Водещ: Преди малко казахте, че нямате лични нападки, не сте политически украсен във всички тези данни, които изнасяте и т.н., но така или иначе се намираме в предизборна кампания, нещо повече, вече се говори за повече и повече за местните избори. И тогава, когато отидохте на проверки, например на жълтите павета, или пък казахте – среднощна проверка ще се прави на „Графа“, естествено тук се казва – ето пак предизборно е всичко това, атакуваме местната власт в София. Така ли е, какво установиха тези неща, които вие видяхте там?

Арх. Иван Шишков: Проверката на жълтите павета и проверката на „Граф Игнатиев“ Министерството на регионалното строителство се е включило само заради един единствен факт. Това, че те са европейски пари, Оперативна програма „Региони в растеж“ е през Министерство на регионалното развитие. Така че, проверката на „Граф Игнатиев“ аз бих казал даже, че не са толкова атака от нашето министерство и от мен към Столична община, защото ако ние успеем да решим казуса на практика ще помогнем на Столична община, а няма да и попречим.

Водещ: А ще успеете ли, ще има ли някаква корекция в цените, в парите?

Арх. Иван Шишков: А това колко ще успеем и колко няма да успеем разбира се зависи и от Столична община, защото те наистина са основно възложител и строителят на това нещо, което виждаме.

Водещ: Имаше някакъв срок, за който ни бяхте казали пак в нашето студио?

Арх. Иван Шишков: Срокът го удължихме, това, което направихме е удължихме срока. Ако не го бяхме удължили срока в момента март месец София щеше да загуби някъде над 20 милиона лева. В момента няма да загуби тези пари, срокът е удължен с шест месеца. Естествено, след като е удължен срока ние искаме гаранциите, че строежът ще бъде извършен. А проверката за „Граф Игнатиев“ също е по повод това, което сме си коментирали при вас. Госпожа Фандъкова не беше поискала да бъдат изплатени парите по Оперативната програма за „Граф Игнатиев“ за ремонта, знаете той беше завършен преди две години, в момента ги поиска и ние извършваме проверка фактически на това, което трябва да заплатим, тоест европейските пари трябва да тръгнат към София. Естествено, ако има някакъв проблем по-добрия вариант е този проблем първо да бъде решен и след това София да получи парите, а не просто да бъде наказана финансово, защото наказанието няма да е за политиците, а за гражданите ще бъде, за нас.

Водещ: Имате ли усещане, че в последната година някои кметове се активизираха повече с различни проекти, включая и тези по ВиК инфраструктурата - разкопани много от градовете, за да се изпълнят срокове, отново да не се загубят средства. Какво мислите за ВиК мрежата?

Арх. Иван Шишков: ВиК мрежата е по принцип в много лошо състояние. Имайте предвид, че даже включително днеска ще имаме изслушване заедно с министъра на околната среда и водите, ще имаме изслушване в парламента. Знаете, че доста често ходя там. Ще имаме изслушване точно заради това, че също по европейски пари има възможност да бъде финансирана ВиК мрежата, периодът приключва 2023 година, аналогичен случай като с ремонта, за който говорихме преди малко. И за съжаление там също има, мога да кажа на места огромен провал с Ви мрежата с това да бъдат усвоени парите. Емблематичен е случая за Варна, Варна е изключителен проблем в тази посока. Там на практика почти няма започнало строителство по всичките тези обекти.

Водещ: Защо?

Арх. Иван Шишков: Това, което поне като справка ми е дадено, това което имаме е, че общината се забавя с подробни устройствени планове, с отчуждителни процедури. То за съжаление всичко това, което аз може би ще омръзна на зрителите да го говоря, че първо трябва да имаме планиране, за има възможност да бъде построено нещо законно, за съжаление то наистина започва да се превръща в един огромен проблем. Този проблем обаче най-вероятно е проблемът на едно управление може би от шест-седем години назад, което не е могло да си планира достатъчно бързо, достатъчно ефикасно. Затова нямаме проектирани магистрали, затова има незаконно строителство. Може би основната причина е тази. Аз си мисля, че и политиците трябва да си вземат бележка от това, което се е случило и да не се повтаря, нищо повече.

Водещ: Да, и вие сте в ролята на политик в момента, като министър все пак го казвам…

Арх. Иван Шишков: Аз съм в ролята повече на експерт и все си мисля, че това, което говоря и което си говорим с вас и което включително представям на обществото, знаете че правя непрекъснато проверки, искам да се уверя на място. Не само на „Граф Игнатиев“, знаете, че съм обиколил почти всички магистрали, за да видя нещата наистина такива, каквито са от първо лице. В случаите наистина основно се касае със забавено проектиране, забавено планиране и разбира се, когато бързаме да направим нещо, което вече сме закъснели, обикновено се получава това, за което си говорим.

Водещ: Министър Шишков, направих това уточнение, че и вие сте в ролята на политик и на министър, защото имам усещането, че всеки, който застане на този пост говори за предшествениците си и за едни дълги решения отлагани във времето, защото се появяват протести или нежелание. С тол системата и винетките беше абсолютно същото. И с винетките вие имахте едни предложения глобите да бъдат ограничени до три годишно. Започнахте там една проверка на цялата тази система. Докъде стигна всичко това?

Арх. Иван Шишков: По принцип единствено това, което мога само да добавя към вашите думи е, освен, че правя констатации за това, което се е свършило във времето назад, както виждате правим и доста неща във времето напред. Одобряваме планове, включително даже пуснахме два малки участъка от магистрали. Тоест, справяме се, не просто да говорим какво се е случвало и да се оправдаваме, фактите са такива, каквито са. Аз всичко това, което го говоря не е въпрос на оправдание, а въпрос на реалности, въпрос включително даже и на контакт с народните представители, за да можем заедно да реши всички тези проблеми. Защото в края на краищата, ние естествено и нищо лошо в това няма, ние сме парламентарна република, така че това, което един експертен министър, защото аз съм експертен министър, може да им предложа за решение в края на краищата, ако искат наистина да помогнат в някоя посока мога да вземат част от моето мнение….

Водещ: Ще ви върна на темата с винетките, само едно уточнение сега като казахте за народното събрание. Говорехме за незаконно строителство, преди това говорехме за разплащане с фирми, докъде се стигна с този казус в Народното събрание?

Арх. Иван Шишков: Казусът, очаквам Народното събрание това, което си говорим изменение Закона за устройство ван територията и евентуалното обявяване на търпимост, надявам се наистина да бъде гледан. За съжаление три пъти се отлага в комисия моето предложение. За мен случаят е изключително важен, той е важен веднъж за гражданите да бъдат спокойни, че това строителство, което за мен е абсурдно да го разрушим…

Водещ: Да, разбрах, но чакате реакцията от депутатите?

Арх. Иван Шишков: От друга страна, това ще даде възможност, включително има възможност да разплатим на строителния бранш, защото и строителният бранш това му е възлагано, той в момента също е в един капан. Ние буквално сме общо заедно, строителният бранш в момента, регионалното министерство, включително и гражданите сме почти в един и същи капан. Сега за винетките обаче, защото това, което най-вероятно ще ви кажа сега е в продължение на всичко това, което си говорихме досега. Това, че съм дал предложение и съм си коментирал и това предложение идва от депутати, от председателя на Комисията по регионално развитие Коста Стоянов, с който съм говорил, той вече го е внесъл като изменение - максимум три глоби в рамките на една година, най-вероятно това ще мине и това ще облекчи огромна част от проблема не само на Пролешa, изобщо на проблема и на други граждани, които имат…наистина им се е случило този проблем да имат натрупани глоби. Обаче въпросът е, че знаете в последните може би месец и половина – два, беше почти една пукотевица на тема камери, законност, тоест темата за законността отново излезе на дневен ред. И тя излезе на дневен ред относно това дали камерите, дали рамките на камерите са законни. Аз съм имал възможността да кажа, че камерите и рамките са законни, но в един момент когато наистина започнахме да правим проверка, аз включително съм назначил и комисия в тази посока, се оказва в един момент, че към този момент, към днешна дата, ние нямаме никакви доказателства, че външните връзки, тоест кабелите, които захранват съответно от електрическата мрежа преносната до самите съоръжения, не говоря за самото съоръжение и самите камери, се оказва фактически, че поне нямаме данни за разрешение за строеж. Тогава включително, когато се е внедрявала тази система, говоря 2019 година, тогавашният заместник-министър Нанков, който знам че ще бъде след мен и аз включително ще му дам да му припомня и даже ако може да помогне, аз на драго сърце бих приел помощта му. Той в действителност е попитал ДНСК тогава в какъв ред и какъв начин трябва да бъдат одобрявани кабелите. ДНСК е казало, че трябва да има разрешение за строеж, трябва да има подробен устройствен план където е необходимо. Естествено той е уведомил включително АПИ, уведомил е и фирмата, която е трябвало да го изпълнява и към днешна дата ние нямаме никакви данни в момента, че това строителство, което е извършено има разрешение за строеж.

Водещ: Момент, колко години са минали оттогава, колко време?

Арх. Иван Шишков: От 2019 година.Може да се окаже, че този мащаб, за който говорим и аз го коментирах няколко пъти, че мащаб на незаконното строителство е неизвестен, може да се окаже, че към него ще добавяме, добавяме непрекъснато и други, и други строителства, които са свързани с инфраструктурата на България и за които няма данни за разрешение на строеж.

Водещ: Правилно ли ви разбрах, кабелите на свързаните камери…

Арх. Иван Шишков: Не на свързаните, камерите, които са към цялото съоръжение, тоест кабелите на камерите, включително и рамката са законни, за тях има разрешение за строеж, но външната връзка. Тоест, представете си, ако един предприемач строи блок, изгражда външна връзка към блока…

Водещ: И външната връзка е незаконна, навсякъде?

Арх. Иван Шишков: Ще видим дали е навсякъде или не, правим проверка в тази посока. Поне реакцията от вчера и от днес, от служителите от тол системата беше, че няма такива документи, даже включително, наистина те също бяха много притеснени от това, което ще се случи.

Водещ: Не знам дори как да го коментираме. Дано да не са загубени някъде по трасето документи и дано всичко да се свърши в по-кратки срокове?

Арх. Иван Шишков: Имайте предвид, че в Министерство на регионалното развитие няма данни за одобрени подробни устройствени планове, сега разбира се те трябва да бъдат одобрявани в общините. Проверката ще приключи след една седмица, след една седмица вие всички ще знаете. Но за съжаление каквото и да излезе… Най-вероятно ще излезе, че в голямата си част няма разрешение за строеж, и пак ще ги прикачим към онези строителства.

Водещ: Детската болница до края на годината ще я бъде ли, няма ли да я бъде в София, ще започне ли всичко, както беше планирано?

Арх. Иван Шишков: Планирането е до края на тази година да започне строителство на болницата, това имам предвид. До няколко месеца, аз вече съм издал заповед за допускане изменение на подробен устройствен план, имаме дарение от Столична община на имота, което се случи в началото на годината, два дена по-късно издадох заповедта за допускане за изменение. Знаете, че включително заедно с премиера и със здравния министър бяхме. Имайте предвид, че детската болница, както и в началото интерконекторът, за който сме имали възможността да го говорим, това е една част от екипната работа на правителството, която няколко министри участваме в един процес, за да може да решим един дълго наслаган проблем във времето. Така че, аз мисля, както сме тръгнали в тази посока, процесът ще стане необратим и ще може да се случат нещата.

Водещ: Дано. Поглеждам към нашата Фейсбук страница, има един казус, за който не ни остана много време, но ви моля накратко – отчуждаването на терени около магистралите, за „Хемус“ става въпрос, недоволстват за цените, които плаща държавата, собствениците на тези терени?

Арх. Иван Шишков: Цените се правят от лицензирани оценители и разбира се всеки, който е недоволен може да обжалва по съдебен път, така че това е негово право. Естествено, че винаги има две страни, едната страна…

Водещ: А забавя ли целия процес това, тези обжалвания колко време продължават по строителството?

Арх. Иван Шишков: За съжаление обжалват процеса, аз затова започнах и общо взето в началото на разговора за това си говорихме. Държавата трябва навреме да планира строителството, навреме да прави подробни устройствени планове, навреме да отчуждава, а не после да има проблеми. Имайте предвид, знаете че аз наследих няколко такива проблема забавени във времето, беше с магистрала „Европа“. Спомняте си коментара включително, че имах разговори с кмета на Костинброд, решихме и този проблем, одобрихме подробен устройствен план. Вървим напред стъпка по стъпка. Знаете, че включително и магистралата Русе-Бяла и обходът на Бяла включително е обявен за национален обект от правителството. Тези неща ги работим непрекъснато, така че това е изключително важно. Навременното проектиране е гаранция, че наистина ще има един нормален строителен процес.

Водещ: Днес премиерът Гълъб Донев ще отчете работата на служебния кабинет. Своеобразен отчет може би и вие сте си направил и ако може в едно изречение да кажете за изминалите месеци кое би било важно за вашето министерство?

Арх. Иван Шишков: Важното за регионалното министерство моето мнение беше, че наистина бяхме много силна екипна работа и това, което мога да ви кажа, защото отворих отново темата за интерконектора, според мен беше най-важната и най-кризисния момент. Интерконекторът може би за първата една седмица ни направи от правителство в екип защото имаше толкова много проблеми. Да, така е, аз участвах активно в този процес, защото ставаше въпрос за строеж, но просто невидимо може би за всички е останало изключително екипната работа, включително ако си спомняте първата седмица имахме среща и при президента заедно със строителя. Така че, всичко това като екипна работа, разбира се детската болница, разбира се всички усилия и напредъка по пътищата…

Водещ: А готвите ли се да ги довършите някои от нещата си поне до май, така се очертава ако има предсрочни избори?

Арх. Иван Шишков: Аз вече няколко пъти отговарям – ние сме на работа. Тоест, работим така, че след нас да не е потоп а обратно, след нас да има наистина хоризонт…

Водещ: Ще останете ли в служебен кабинет на президента Радев?

Арх. Иван Шишков: Ако след нас пак сме ние и продължаваме да работим, можете да бъдете сигурни, че ще се работи по същия начин, по който се работеше до сега.

Водещ: Много ви благодаря за този разговор. Николай Нанков депутат от ГЕРБ също сега влиза в нашето студио.

Арх. Иван Шишков: Аз това мога да му го оставя, разбира се най-вероятно няма нужда да се коментира в студиото, той най-вероятно е забравил за тази кореспонденция.

 

Интервюто на министър арх. Иван Шишков може да гледате в сайта на телевизията чрез този линк.