Министър Шишков за БНТ: "Оградата" по границата е временно съоръжение без решение за строеж

Министър Шишков за БНТ: "Оградата" по границата е временно съоръжение без решение за строеж

13 ноември 2022 | 14:14

Водещ: В студиото вече е министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, архитект Шишков. Здравейте, господин министър. Срещаме се отново в студиото. Видяхте колко много минути посветихме на оградата. Знаете колко много се говори за оградата в изминалите дни заради трагедията, която се случи там. Много критики за нея. Смятате ли, как да кажа, от инженерна гледна точка, че тя изпълнява функцията си?

Иван Шишков: Аз наистина не мога да разбера защо непрекъснато говорят за ограда. Не знам дали знаете, може би зрителите ще го разберат сега, тя е одобрена като временно съоръжение. Тоест тази ограда никога не е одобрявана като ограда. Тя е като временно съоръжение, възпрепятстващо съоръжение, ако трябва да сме точни. 2015 г., февруари месец, тогава Министерски съвет е изменило Закона за МВР, извинявам се, НС е изменило Закона за МВР и е променило един текст, в което е упоменато, че границата може бъде пазена с временни такива съоръжения, които съоръжения, на практика, за които не се изисква издаване решение за строеж по ЗУТ. За съжаление, темата, за която ще говорим как политиците от този период се опитваха да правят строежи, да ги наричат по друг начин и да не изпълнят цялата същност на закона, за съжаление, тук е абсолютно същият случай. Разбира се, един месец по-късно, март месец има решение на Министерски съвет, с което е дадена зелена светлина да бъде изградено това съоръжение. Не строеж. Разбира се, той е направен без одобряване на проекти, има проекти, мисля че чухте много добре, има проекти, но тези проекти би трябвало, на практика са следени единствено и само от областните управители. Областните управители нямат никакъв капацитет, говоря не като лица, а изобщо администрацията им няма капацитет да се занимава със строителство. В един момент нито Министерство на регионалното развитие, нито Министерство на отбраната, тъй като в закона се допуска и министър на отбраната за такива обекти да издаде разрешение за строеж - никой от тях не е издал разрешение за строеж, никой от тях не е следил обекта. В един момент обектът е бил буквално прехвърлен на областните управители да се занимават с това съоръжение. Ето това е цялата истина. Оттук нататък естествено, че трябва да стане ясно какво е било заданието, дали е изпълнен проектът. В момента чуваме дори, че не е изпълнено първоначалното задание. Аз много пъти съм казал - каквото си поръчаме, това получаваме. По случая може би ще се окаже, че даже не сме си поръчали и това, а сме поръчали нещо повече.

 

Водещ: Сега, обръщам специално внимание на зрителите в момента на Българската национална телевизия. Фундаментални думи на министър Шишков по отношение на оградата, който казва - това не е ограда. Административно-инженерно…

Иван Шишков: Административно тя е одобрена като съоръжение.

Водещ: Как е пусната …

Иван Шишков: За което изрично е написано в закона, че за такива съоръжения не се издава разрешение за строеж и респективно няма разрешение за ползване. Това, за което си говоря аз от много време, че държавата е правила така, че да се строят нещата с много по-малък контрол, се случва, за съжаление, и с това съоръжение. Наистина съм изключително изненадан…

 

Водещ: Сега, може ли години по-късно, вече 5 г. по-късно, това да промени съдбата на препятстващото съоръжение, както го наричат.

Иван Шишков: Възпрепятстващо.

 

Водещ: Възпрепятстващо.

Иван Шишков: Ако сме точни е възпрепятстващо съоръжение, така са го измислили политиците, аз не съм го измислил. Цитирам това, което е измислено, което е записано между другото в нормативен акт. Аз не смятам, че може физически да се промени нещо. Разбира се, физически трябва да се промени - да бъде осигурен наистина, така, функциите на това съоръжение да бъде, да работи по-добре. Но това е истината. Тоест истината на самото строителство, истината за начина, по който е изпълнена, за начина, по който се експлоатира, трябва да е ясно какво е то. Първо, трябва да знаем какво имаме и след като знаем какво имаме, трябва да знаем какво да го правим.

 

Водещ: Добре, все пак в условията на форсмажор, в условията, ето казва Валери Симеонов на огромен натиск, тоест всичките тези, особено строителство, на границата между две държави, България е външна граница на Европейски съюз, тоест всички тези детайли не правят ли строежа на това съоръжение, или ограда, или мрежа, или каквото и де неизбежно необходимо и важно, независимо по какъв проект е то?

Иван Шишков: Никой не спори. Това дали е неизбежно - абсолютно е било неизбежно. Аз мисля че върху този факт спор няма. Въпросът е защо институциите, които е следвало да го одобрят и да го наблюдават, тоест или министърът на отбраната, или министърът на вътрешните работи, или регионалният министър, това са общо взето тримата министри, които е трябвало да се занимават с това съоръжение. Накрая с това съоръжение са се занимавали областните управители. Значи, имаме един линеен обект, който минава през няколко области и вместо да се занимава съответен министър с това, в момента, са се занимавали тогава, занимавали областните управители. Ще ви дам един прост пример - с интерконектора, ако се занимаваха областните управители, не искам да ги обиждам, те помогнаха изключително много, но нямаше да имат капацитет да го въведат в експлоатация. Ето това е истината. Държавата трябва, и министрите в една държава, всеки трябва да си изпълнява своята роля, за да може накрая да имаме качествено строителство, да имаме, наистина държавата да функционира правилно. Иначе ето това се случва, което си говорим в момента.

 

Водещ: Ще поеме ли, ето да обобщим темата, ще поеме ли някакви действия строителното министерство спря оградата, след настоящия етап сега?

Иван Шишков: Строителното не може да предприеме действия, защото не е строеж. Тоест тази ограда по смисъла на нормативните уредби, които сами са си създали навремето, не е строеж. Ако, разбира се, Министерство на вътрешните работи поиска някаква, нали, помощ чисто, общо взето дори не правна, а помощ, чисто, така, професионална, разбира се, ще помогнем при всички положения. Но това, което аз мисля че чухме всички сега, че даже първоначалният проект е бил един, а после е станал друг. Ето това е проблемът. И в един момент, след като стана трагедията някой започват да говори, че как проектът бил един, ама не е изпълнен този проект, защото има форсмажорни обстоятелства. Добре, като е имало, всички разбираме, че ги е имало, въпреки всичко нищо не е пречило да бъде построена по етапи, да бъде построен първият етап, после да бъде завършен вторият етап. Интерконекторът също е на етапи. Това е въпрос наистина на една, така, една задълбочена, образно казано така политика във всяко нещо. Значи, когато човек открива някакви проблеми, той ги решава, може да ги реши поетапно, но трябва да ги реши докрай. В случая проблемите не са решени докрай.

 

Водещ: С една дума проект за политическа употреба.

Иван Шишков: Ми, силно казано е само политическа употреба. Със сигурност тази ограда е свършила своята функция. За съжаление, не е свършила това, което трябваше да го свърши в първоначалния й замисъл. Очевидно е било замислено друго.

 

Водещ: Сега, както чухте, ще има сигнал до прокуратурата, свързан с безстопанствеността. Чу се името и на държавния глава, президента, който пряко е отговорен за безстопанствеността, според Валери Симеонов. Смятате ли, че настоящата власт, ето и настоящата служебна изпълнителна власт, която представлявате вие, господин министър, ще бъде застрашена от подобен сигнал?

Иван Шишков: Давате ли си сметка, че говорим, че ние сме образно казано на власт два месеца и половина. За тия два месеца и половина знаете колко много неща се наложи да свършим. Бяхме упрекнати, че едва ли не правим политика в държавата. Ние приехме политика, защото нямаше политики. Когато няма политики в държавата, и служебния кабинет му се налага да прави политики. Ето това направихме ние. В случая с оградата аз не виждам абсолютно никакъв проблем. Още повече, че при положение, че тя е имало един проект и е изпълнен друг, аз мисля, че други хора трябва да отговарят.

 

Водещ: Няма да бъдете, не се притеснявате да не ви обвинят в безстопанственост, че не сте поддържали тази ограда?

Иван Шишков: Не. Не, не. Аз мисля, че някои други хора трябва да обвиняват, първо, защо е направена по начин, по който да няма сериозен контрол от съответните институции. Тя е направа законово. Но общо е направена законно, за да се заобиколи законът.

 

Водещ: Господин министър, да преминем и към други теми. Цъкаща бомба наричате жълтите павета в София. Темата е голяма, всички се вълнуваме, не само хората, които живеем в София. Къде виждате минуса, господин Шишков? Къде е минусът - в заданието, в проекта, в изпълнението или в контрола?

Иван Шишков: Със сигурност контрола - отзад напред да ви кажа. Със сигурност в контрола. Най-вероятно има проблеми навсякъде. Това, което направихме, е колкото по-рано алармираме за цъкащата бомба, толкова по-рано ще можем да обезвреди бомбата. Това в момента започваме да правим. Имах много добра среща с кмета на София. Мисля че общо взето и тя, а най-вероятно и строители, и проектанти, всички разбират, че имаме много сериозен проблем и сме започнали да го решаваме заедно. Защо заедно? Защото това са европейски пари. Европейските пари минават през Министерството на регионалното развитие. Министерство на регионалното развитие, естествено, за да плаща каквито и да е било европейски пари, трябва да направи проверки. Ние искаме да проверим Столична община с цел да сме сигурни, че даването на европейските пари ще бъде във всички регламенти, както трябва. Затова съм се разбрал с кмета на Столична община по две направления. Първото направление е това, че трябва да поиска плащане на Граф Игнатиев и Солунска, това е първият проблем. Поради това, защото вече ще изтече двугодишния срок от въвеждането в експлоатация, тоест ще изтече гаранцията, а все още Столична община не си е поискала парите. Призовах я да ги поиска. Тя, разбира се, се съгласи с мен. Така че тя ще си поиска, Столична община ще си поискат парите. Ние ще направим проверката и ако се окаже, че има някакви проблеми, ще могат да ги отстранят в рамките на гарантите. Втората част…

 

Водещ: Извинявайте. В противен случай губим европейско финансиране?

Иван Шишков: Не. Eвропейското финансиране можеше да го загубим и можем да го загубим, ако в срок не се изпълнят строителните дейности докрай за обекта. Това, което ще направя - имам уверението от кмета на София, че ще поиска удължаване. Това, което ще направя - ще се съгласим с удължаването, то е за шест месеца, тоест до септември месец. Важно е да кажа до септември, защото ще бъде в рамките на политическия мандат на управлението на ГЕРБ в София. Тъй като никой не знае след това, октомври, ноември месец следващата година кой ще управлява София. Съвсем логично е да имаме гаранциите, че това политическо ръководство на София, което е поело този ангажимент, ще трябва да бъде, да му бъде търсена, образно казано, отговорност да завърши този обект. Защото иначе ще се превърне точно в това, за което говоря - ще стане цъкаща бомба в следващия кмет. Така че аз мисля, че се разбрахме съвсем добронамерено. Тя ще внесе в министерството един, така, ясен алгоритъм кога и как ще бъде завършено строителството и се надявам наистина обаче да бъде завършено. Ние ще го контролираме в рамките на, докогато сме на власт, както казват политиците, служебният кабинет ще го контролираме с цел да можем наистина да помогнем на София.

 

Водещ: А какво ви каза, какво обеща госпожа Фандъкова - кога ще пренареди жълтите павета?

Иван Шишков: Тя това, което каза, и то е част от вашия въпрос, че първо ще направи анализ на технологиите на проекта. Тоест в момента тя ще направи анализ на това дали имаме добро възлагане, дали проектът е добър. Защото ако се окаже, че има пропуски в проекта, означава, че ще има пропуски и в самото възлагане, тоест начина, по който е направена поръчката за проекта.

 

Водещ: А в такъв случай допуска ли се въобще, така като описвате процедурата, въобще да не се пренаредят? Ако проектът казва, че това е максимално доброто, което може да се направи и строителите, фирмата, която е изпълнител, го е направила, тоест по-добре от това не може да се направи, така ли? Това ще бъде скандално.

Иван Шишков: Нека да видим. Тя очаква, поне аз останах с убеждението, че тя очаква, че има определени проблеми с проекта и с технологията. И ако това е така, те ще одобрят преработка по време на строителството. Тя впрочем ще е седмата или осмата за този обект. В действителност наистина обектът е с много преработки. Очевидно няма ясна визия от самото начало.

 

Водещ: Тъкмо като архитект, не като министър, да ви питам - има ли, откривате ли нещо срамно, по човешки начин ви питам, във формулата „ремонт на ремонта”? Срамно ли е, че години наред правим ремонт на ремонта?

Иван Шишков: Разбира се, че е срамно. И това пак идва точно от този момент - проблема с възлаганията, проблема с начина, по който ги контролираме строителство, проблема най-вероятно и със самите проекти. Образно казано, проблемът с отношението към София. Аз, тъй като съм го казвал многократно, аз съм роден в центъра на София. Идвайки насам винаги ми е мило. Имайте предвид, че отношението към един град, тоест ремонтите в града, това е въпрос и на отношение. Тоест, ако наистина кметът, ръководство на Столична община имат, така, едно отношение наистина, чисто психологически имат отношение към този град, естествено, че ще дадат сърцето и душата си за този град.

 

Водещ: Разбирам, г-н Шишков, вашето послание. Грозният ремонт е грозно отношение към хората. Разбрах.

Иван Шишков: Когато се прави повърхностно всичко, то и мисълта общо взето …

 

Водещ: Е повърхностна.

Иван Шишков: Точно така.

 

Водещ: Друг сюжет, много интересен, по който получихте упрек, наред със здравния министър - това е изграждането на Национална детска педиатрична болница. Сега, трик ли е това, да ви питам – трик ли е, избрахте място в Овча купел, далече, хората се възмущават, че е неудобно, че няма как да пътуват, че е на, да не използвам жаргонни, намира се много далече. Трик ли е да ремонтирате и околовръстното? Че да стане един удар – и болницата, и околовръстното, да се разшири, въобще всичко да се там модернизира?

Иван Шишков: Не, това е съвпадение на това, че София не е направила нито едното, нито другото. Тоест, че София не е завършила околовръстното, е факт. Имайте предвид, аз мисля, че всички си спомнят, че поне в две предизборни кампании назад във времето, специално политическата сила, която управлява, декларираше как ще завърши околовръстния път на София. Това не се е случило. Иска ми се да помогна. Тъй като околовръстния път на София има отношение с държава, той е национален обект. И заедно с колегите от АПИ ще направим среща утре с главния архитект на София, за да можем да придвижим процедурата на околовръстния път. Тоест това е абсолютно съвпадение и съвсем, абсолютно случайно с детската болница. Сега, нека да кажа ясно - ще правим болница, а не поликлиника. Ако ще правим поликлиника, ще я направим удобна за определения квартал. В случая правим болница, и тя е национална. Националната болница първо е логично да не е в центъра на града. Второ, е логично да има добър достъп до нея. Тази болница, естествено, докато се построи, надявам се да бъде построено и околовръстното в тази част. Имайте предвид, че макар и не съвсем близко, но не и далеч, има и спирка на метрото. Тоест може да се организира включително довеждащ превоз до болницата. Освен това имайте предвид, че в тази болница ще идват включително и пациенти от цялата страна. Тоест ние трябва да направим болницата така, че тя да е достъпна не само за софиянци, а да е достъпна за цялата, да може да имат достъп удобен за пациенти от цялата страна. Защо сме избрали това място? За мен нямаше по-подходящо място поради следната причина – на първо място, достатъчно голямо, можем да направим болница без никакви компромиси в нея. Абсолютно всичко, няма да правим пристройки, няма да правим настройки, няма да използваме полусгради, които са един бетонен скелет. Тоест няма да правим неща, които са ни известни във времето. Спомняте си и подпорната стена и къщичката за птички. Спомняте си общо взето как всичко се превръщаше, от нещо започваха да се опитват да правят нещо друго, което, разбира се, не се случва. Ето това в момента е водещата, така, водещото за нас да предложим болницата да бъдат там. Този терен имаше само един проблем и този проблем беше частна собственост в средата. С кмета на Овча купел се виждах два пъти, доведе собствениците, разбрахме се - образно казано ще трансферираме терена в единия край на целия терен, частния терен и ще може да осигурим достатъчно голям терен да построим болницата. Общо взето аз мисля че е едно просто решение, което просто решение за него специално беше необходимо образно казано, така, да го решим максимално бързо какво трябва да направим. Решихме го – направихме го.

 

Водещ: Господин министър, господин Шишков. Във вашата Агенция, пътната агенция, АПИ, Пътна инфраструктура, която е към вас, приключи срокът за заявки за ремонт на пътища. И хората искат 657, сигурно бъркам, вие ще ме поправите, 657 заявки да се поправят пътищата. Има и третокласни, и второкласни, и магистрали, всякакви пътища между тях. Имате ли пари за 657 пътя?

Иван Шишков: Със сигурност няма да има пари за толкоз. Проблемът е….

 

Водещ: За колко пътя ще имате пари?

Иван Шишков: За колко пътя – ще направим анализ. Проблемът обаче е насложен много назад във времето. Този проблем, тъй като ставаше въпрос с предходните служебни кабинети, ние намерихме първия проблем, и това също беше цъкаща бомба, ако си говорим с тази терминология. Първата цъкаща бомба беше възложени ремонти за над 1 млрд. и 300 млн. пари в бюджета. Говорим за 2021 г., тогава, когато встъпи в длъжност първия служебен кабинет. Ето от там започна целият проблем и цялата образно казано напрежение със строителния бранш. Защото не бяха предвидени пари, а бяха възложени три пъти или четири пъти повече ремонти.

 

Водещ: Изкоренена ли е тази практика сега?

Иван Шишков: Да. Освен, тя е изкоренена, но ние продължаваме да дължим пари на фирмите. Освен всичко останало, порочната практика, за която мисля, че омръзнахме на зрителите с текущи и основни ремонти. Знаете много добре, че всичките ремонти почти, включително и тези, които е следвало да бъдат основни ремонти, са възлагани текущи. Тази практика ще бъде категорично прекратена. Ще бъдат възложени нови конкурси, които ще бъдат ясни – кое е основен и кое – текущ ремонт. Тоест оттук-нататък всичко би трябвало да тръгне в една нова посока. Надявам се в следващ редовен кабинет да не променят нещата и да продължат това, което в момента сме направили, да продължи в същата посока.

 

Водещ: Ускоряваме интервюто на, понеже сме почти на финала вече. Много са различните сюжети. Няма да ви питам пак за Тракия, няма да ви питам пак за Хемус - едно и също, което всички колеги задават като въпроси. Но ето сега по друг начин да ви задам въпроса - кой тунел, според вас, господин министър, е по-вероятен - под Троян-Кърнаре или на Петрохан?

Иван Шишков: Според мен, изключително важен е тунелът под Петрохан. Той е в съвсем начална фаза. В момента е възложен ОВОС. Този участък, тоест тази магистрала с тунела под Петрохан, която ще свърже Видин със София и Кулата, за съжаление, е най-важното трасе, което е трябвало да бъде направено много преди днескашна дата, която засега само си говорим. Тоест това е изключително важно трасе. В момента какво поправим? В момента правим едно трасе със 70 км по-дълго и го вкарваме в магистрала Хемус, за да задръстим допълнително. Ето това правим в момента. За да не правим това, ще трябва при всички положения да направим тунела под Петрохан. Разбира се, много е важно да направим включително и връзката през Прохода на Републиката. Тоест онази връзка, за която си говоря от Русе към Маказа. Това е също другото важно трасе. В България някак си си говорихме за магистралите в посока изток-запад. Но за връзката север-юг - те са изключително по-важни. Връзките север-юг, освен че ни правят една обвързаност на Румъния с Гърция и с Турция, те правят истинската свързаност между Северна и Южна България – това, за което всички политици си говорят как е изостанала икономически Северна България. Тя няма да се реши с магистрала Хемус. Магистрала Хемус ще помогне, но няма да реши проблема. Проблемът ще бъде решен с връзките север-юг. Освен това тези връзки имат и изключително важно, даже и геополитическо значение.

 

Водещ: Тоест тунелът под Шипка не е маловажен?

Иван Шишков: Не, не е маловажен. Но ако забелязахте, ви казах, че трасето минава през…

 

Водещ: Не казахте Шипка, точно така, забелязах. А за Троян – Кърнаре също забелязах, че не го казвате. Там на Беклемето какво щяло да се прави? Тунел или ветровал, или какво?

Иван Шишков: Тунелът по принцип под Шипка е концепция, която е разработвана с годините назад. Очевидно е че, трябва да се направи най-вероятно. Но тунелът под Шипка не е свързан с основна връзка, която е север – юг. Още повече, не знам дали знаят вашите зрители, но подходът, обходът на Габрово, който е връзката към тунела към Шипка е две ленти – по една лента в двете посоки. Тунелът под Шипка също се предвижда да бъде по една лента. Тоест аз не считам, че тунел една лента и обход по една лента в движение е основна инфраструктурна ос. Аз поне не го считам. Тези, които са го измислили, направили, проектирали и предвидили, ако го считат, аз лично не го считам.

 

Водещ: Ами, хубаво е, че така да се каже вашата критичност дава оценка върху едни проекти, за които сме свикнали само да говорим в сферата на мечтите. Щеше да има мостове над Дунав, тунели, естакади, магистрати, Бургас – Варна щеше да има магистрала.

Иван Шишков: Мост … със сигурност трябва да има.

 

Водещ: Когато се пенсионирам аз от БНТ, сигурно ще има магистрала.

Иван Шишков: Вижте, всички тези магистрали, те трябва да се завършат при всички положения, да се проектират и да се направят. Проблемът е това, което вие говорите е, че няма проектирани магистрали. Ако всичките ни магистрали, за които си говорим бяха проектирани, а не бяха само илюзия в говоренето на политиците, тези магистрали в момента щяхме да знаем кога да ги строим. А сега трябва да ги проектираме скоростно.

Водещ: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в студиото на нашето предаване.

Участието на министър Шишков в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ може да видите на интернет страницата на телевизията.