Министър Виолета Комитова се срещна със собственици на крайморски терени от община Бяла

Министър Виолета Комитова се срещна със собственици на крайморски терени от община Бяла

17 юни 2021 | 15:55

Министър Виолета Комитова се срещна със собственици на крайморски терени от община Бяла. Тодор Тодоров, Петър Танчев и общинският съветник Цветанка Стоянова представиха позицията на собствениците, които настояват за ново обществено обсъждане на ОУП на община Бяла, за да присъстват всички засегнати страни и информацията да бъде подробно разяснена.

Министър Комитова пое ангажимент да съдейства за провеждане на ново обществено обсъждане, на което да участват всички заинтересовани страни.