Министър Виолета Коритарова в интервю за в. „24 часа“: Пътищата са занемарени, а АПИ дължи 200 млн. лв. лихви заради бездействие на ръководствата на МРРБ в последните 3 г.

Министър Виолета Коритарова в интервю за в. „24 часа“: Пътищата са занемарени, а АПИ дължи 200 млн. лв. лихви

15 май 2024 | 08:47

- Министър Коритарова, строителният сезон започна, а летни текущи ремонти на пътищата почти не са предвидени. Какво става с договорите за пътно поддържане, Ще има ли изобщо нови, или ще продължи работата по аварийните, които бяха удължени миналата година?

- Няма как да са планирани текущи летни ремонти, след като през последните три години има проблем с договорите за текущ ремонт и поддържане на пътищата, а финансовият ресурс е ограничен, както и вашата медия неведнъж е информирала.

По-точно липсват такива договори с необходимия предмет в пълен обем. Затова по републиканската пътна мрежа се работи само по спешност и то по договорите за аварийно поддържане, които също вече са изчерпани.

Политическата нестабилност се отрази пряко на тези дейности - търгове се обявяваха, спираха, пак се пускаха .. .Така на финала за 3 години без поддържане пътищата са в много лошо състояние. Резултатите ги виждаме - създават се условия за рушене на пътищата и прилежащите съоръжения, социалните мрежи изобилстват от снимки на компрометирани участъци, банкетите на пътищата често са обрасли с трева, маркировката не е на необходимото ниво. Има ли нужда да продължавам?

Аз самата също шофирам и със съжаление констатирам занемарения вид на републиканската пътна мрежа.

На това трябва да се сложи край. След като компетентните институции - КЗК и ВАС, отхвърлиха действията на предшественика ми, който беше спрял търговете, Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) възстанови работата на конкурсните комисии по процедурите за избор на изпълнители. Процедурите за текущ ремонт и поддържане са върнати на фазата, на която са били прекратени и в момента АПИ довършва избора на изпълнители за договори за поддържане със срок на действие 4 години.

След възстановяване на дейностите на тръжните комисии има определени изпълнители за 4 области - София, Кюстендил, Перник и Смолян, и за тях предстои сключване на договори.

Останалите атакувани процедури са в ход. Успоредно с това съм говорила с колегите от АПИ да направят план за извършване на текущи и основни ремонти.

Имам уверенията им, че при отпушване на работата със сключването на договори за текущ ремонт и поддържане до средата на август ще има видим положителен ефект върху състоянието на пътната мрежа.

Предстои в кратък срок да се подпишат и договорите за полагане на пътна маркировка и знаци. Ако не се придвижат всички процедури сега, следващият регионален министър ще бъде изправен пред невъзможна ситуация. А аз не искам да оставям в наследство тежки проблеми, пред каквито съм изправена аз в момента като министър.

- Какво точно имате предвид?

- Имам предвид и други заварени проблеми, за които не подозирах. Като например, че срещу АПИ има дела, които агенцията губи и ще трябва заради бездействието на ръководствата на МРРБ през последните 3 г. да плаща стотици милиони левове лихви за забава, и то само по договори за текущ ремонт и поддържане. С днешна дата дължимата сума за лихви за забава по груби сметки на колегите от пътната агенция се очаква да е над 200 млн. лв. Парите ги няма предвидени в бюджета ни, проблемът е изключително сериозен.

- Вече заявихте, че строителството на автомагистрала "Хемус" е продължено. Но как точно?

- Преди всичко искам да напомня, че в момента сме 2024 г. и магистралата вече можеше да е на привършване.

Когато тръгнаха проблемите с инхаус договорите, чухме много твърдения. Три години по-късно съм министър и колегите от АПИ ме информират, че предходното правителство е възстановило работата по същите инхаус договори, но след значителна индексация.

Читателите ви сами могат да си направят изводите. Равносметката е, че с няколко години беше отложено завършването на така важната за Северна България магистрала.

- А ще продължи ли подписването на договори с общините?

- Да, това е регулярен процес. МРРБ продължава да изпълнява решението на парламента и по-конкретно - вписаното в Закона за държавния бюджет приложение 3 за инвестиционна програма за общински проекти. Вече започнахме и да разплащаме към местните власти - около 15 млн. лв. са преведени от МРРБ. В министерството работи изключително компетентна администрация и тя е изцяло в помощ на общините.

Тук е мястото да напомня, че МРРБ не класира и не решава кои проекти ще бъдат финансирани. Подаването на заявления от общините и разглеждането им е постоянен процес и се стремим във възможно най-кратки срокове да бъдат подписани споразумения за проектните предложения с пълна документална готовност. А за тези с установени пропуски в документацията се изпращат писма с указания, за да бъдат отстранени в оперативен порядък.

Така че колелото е завъртяно - да се изразя образно. И общините са доста активни, подават за финансиране основно проекти за изграждане или рехабилитация на ВиК инфраструктура, общински улици и пътища, благоустрояване на междублокови пространства, градски паркове, спортни съоръжения, пазари, паркинги.

Опасенията ми са, че следващият регионален министър ще бъде изправен пред недостиг на средства - помните, че по сметките на МРРБ постъпиха едва 400 млн. лв. А след като местните администрации наберат скорост, очаквам лавинообразно искане за плащания. Надявам се държавният бюджет да може да отдели допълнително финансиране на дейностите за тази година.

- Казахте също, че е възложена проверка за инхаус процедури, направени при предходния регионален министър на Националния център за териториално развитие към МРРБ. Можете ли да обясните за какво точна става дума, какви са тези договори, за какво, на каква стойност?

- До края на седмицата очаквам доклада на вътрешния одит на министерството по проверка, която да установи дали МРРБ в мандата на предишното ръководство законосъобразно е възложило по т. нар. инхаус процедури изпълнението на договори на Националния център за териториално развитие.

Става дума за три договора на стойност няколко милиона лева. Дружеството е проектантски център към министерството и затова искаме да получим увереност, че тази форма на възлагане е използвана законосъобразно. В случай че това не е така, ще сезираме компетентните органи.

- Още с встъпването си в длъжност отбелязахте, че има забавяне по изпълнението на проекти от плана за възстановяване в МРРБ. Очевидно говорите за първия и втория етап на санирането, защото това са най-големите проекти в министерството по плана. Как точно смятате да преодолеете това забавяне и заплашени ли са според вас самите финанси по плана?

- Макар и с известно забавяне, експертите в министерството от миналата година работят по дейностите, финансирани със средства по Националния План за възстановяване и устойчивост.

По Етап I са били сключени договори за предоставяне на безвъзмездна помощ на обща стойност почти 24,5 млн. лв. за повишаване на енергийната ефективност на 17 сгради с общо над 1000 жилища с обща разгъната застроена площ близо 93 хил. кв. м. Имам уверенията на колегите от ресорната дирекция, че до няколко дни ще бъдат подписани поетапно договори за още 12 сгради на обща стойност близо 11 млн. лева.

- Планирате ли допълнително прочистване на избирателните списъци от "мъртви души" - независимо починали хора или други, които очевидно не трябва да фигурират в тези списъци?

- Важна част от работата на МРРБ в този период е и подготовката на честни избори при спазване на действащото законодателство. В избирателните списъци са вписани всички пълнолетни граждани с избирателни права по техния постоянен адрес, без значение дали пребивават на него, или не.

Списъците се отпечатват от Главна дирекция ГРАО в МРРБ въз основа на Националния регистър на населението -Национална база данни "Население". Тя се актуализира всеки ден с подадените от общинските администрации данни за промените в гражданската регистрация на лицата. В Националния регистър на населението се вписват всички български граждани, независимо дали пребивават в България, или в чужбина.

В избирателните списъци за Народно събрание се включват българските граждани, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Допълнително условие за включване в избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от България е т.нар. уседналост. Това означава, че лицето трябва да е живяло през последните три месеца в страната или в друга държава-членка на ЕС.

Избирателите се включват в списъците по техния постоянен адрес. Такъв има всеки български гражданин, независимо къде живее в момента - на територията на страната или в чужбина.

В избирателните списъци може да са останали починалите непосредствено преди и по време на отпечатването им и не е имало време да бъдат заличени или пък да фигурира информация за хора, чиито документи за смърт не са представени и регистрирани.

mrrb