МРРБ е инициатор на междуведомствени срещи за оптимизиране на процеса на създаване на публично-частни партньорства

МРРБ е инициатор на междуведомствени срещи за оптимизиране на процеса на създаване на публично-частни партньор

04 ноември 2007 | 23:12
Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира поредица от работни срещи и дискусии между експерти от всички държавни ведомства, ангажирани с процеса на създаване и управление на публично-частно партньорство (ПЧП). Целта на инициативата е да се създаде гъвкав механизъм за координация и маркиране на основните дейности и ангажименти на звената, както и обмяна на опит и добри практики в процеса на управление на ПЧП. Основен акцент на работните срещи ще бъдат възможностите за създаване на ПЧП на общинско ниво. Инициативата стартира по предложение на дирекция “Териториално управление и децентрализация” на МРРБ и цели да отговори на нарастналите нужди на общините и частния бизнес от ясно регламентиране на този процес. Първата работна среща се проведе днес в МРРБ, в нея взеха участие представители от всички заинтересовани ведомства – Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на земеделието и горите, Министерството на транспорта, Министерство на държавната администрация и административната реформа. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb