МРРБ е съорганизатор на традиционния семинар и научно-практическа конференция за ВиК сектора

МРРБ е съорганизатор на традиционния семинар и научно-практическа конференция за ВиК сектора

04 ноември 2007 | 23:12
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Университета за архитектура, строителство и геодезия организират научно-практическа конференция и семинар за ВиК сектора. Мероприятието е традиционно и тази година акцентите са свързани с навлизането на частните капитали във ВиК услугите и модерните технологии за управлението на качеството на водите. Конференцията ще започне на 22 февруари в УАСГ. В рамките на първата сесия експертите от МРРБ и водещи български и чужди компании ще дискутират проблемите, свързани със собствеността и управлението на ВиК системите, промените в нормативната уредба, модернизацията на сектора, публично частното партньорство и делегираното управление на обществени услуги. В дискусията ще участват експерти от Румъния и Германия. Научно-практическата конференция ще продължи до 23 февруари и в нея ще участват представители на ВиК дружествата, държавните институции, учени и експерти от България, Гърция, Швеция, Австрия, Полша, Великобритания. Дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност"
mrrb