МРРБ и Министерство на културата ще работят заедно за опазване на културното наследство

МРРБ и Министерство на културата ще работят заедно за опазване на културното наследство

08 юли 2023 | 09:42

Министърът на културата Кръстю Кръстев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков проведоха работна среща. В разговора взеха участие зам.-министрите на културата арх. Чавдар Георгиев и Виктор Стоянов, както и началникът на кабинета на министър Цеков Николай Сайков.
Тема на срещата бе подобряване на координацията между двете министерства и възможности за сътрудничество от общ интерес. По време на разговора бяха набелязани конкретни задачи – преглед на общата нормативна уредба и изчистване на някои несъответствия в нея, синхронизация на работата на Дирекция за национален строителен контрол към МРРБ и Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към Министерство на културата, конкретни насоки за включване в оперативните програми към МРРБ на проекти за опазване, социализация на материалното и нематериалното културно наследство, както и на проекти на държавните културни институти.
Министри Кръстев и Цеков се обединиха около становището, че предварителното планиране на инвестиционния процес е ключово, особено по отношение на дейностите по инфраструктурата, която засяга археологически обекти. По тяхно общо предложение ще бъде създадена междуведомствена постоянно действаща група, в която оперативно да се координират дейностите по проучването на археологическото наследство. Също така в работните групи за измененията в Закона за културното наследство и на Закона за устройство на територията ще бъдат включени на реципрочна основа експерти от двете министерства.
Министрите се договориха и за общо планиране при бюджет 2024 по отношение дейността на Агенция „Пътна инфраструктура“ и теренните археологически проучвания.

mrrb