МРРБ и общини подписват споразумения за дофинансиране на 95 проекта за общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура с близо 200 млн. лв.

МРРБ и общини подписват споразумения за дофинансиране на 95 проекта за общински пътища, улична мрежа и ВиК инф

18 декември 2023 | 17:07

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна подписването на последните споразумения за дофинансиране на 95 инфраструктурни обекта – общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура. За довършване на изпълнението им местните власти ще получат приблизително 200 млн. лв.

Обектите са част от Списъка на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти, който беше одобрен за целево финансиране с Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет. През 2022 г. за тях авансово бяха осигурени първите 50% от общата стойност на проектите, което даде възможност за стартиране на строително-монтажните работи. Предоставянето на остатъка от необходимия финансов ресурс за довършването им беше заложено в средата на настоящата година в бюджета на МРРБ за 2023 г. През септември т.г. започна подписването на допълнителни споразумения с част от общините за получаване на остатъчните 50% от средства за успешната реализация на проектите. В момента тече последният етап от подписването на споразуменията и с останалите общини. С приключването на процеса до дни всички общински обекти от одобрения от Министерския съвет списък получават 100% от планираното финансиране.

Реализирането на проектите ще осигури по-добри условия за живот на гражданите в десетки населени места.

Осигуряването на необходимите средства е част от държавната политика за благоустрояването им.

 

Обектите, за които през декември 2023 г. се подписват допълнителни споразумения:

Община

Наименование на обектите

Предвидени средства, лв.

ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

1

Антоново

Рехабилитация на път TGV3030/ІІІ-4082, Капище - Банковец/Свободица-Малка Черковна, община Антоново

1 161 743

2

Ардино

Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ3033 /KRZ2003, Седларци - Жълтуша/ - Граница общ. (Ардино - Мадан) - Галище - Буково /SML2133/ от км 0+000 до км 3+244, община Ардино

885 943

3

Батак

Реконструкция на общински път PAZ2044, участък на територията на община Батак, община Батак

3 459 952

4

Берковица

Рехабилитация на общински път MON1026, от км 1+470 до км 2+8020,  община Берковица

2 040 829

5

Брезово

Реконструкция и рехабилитация на общински път PDV1232 от км 5+130 до км 10+285, със съоръжения и принадлежности към него, община Брезово

1 496 305

6

Бяла

Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE1022, от км 0+000  до км 11+000, община Бяла

6 271 117

7

Варна

Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с републикански път I-9 до свлачище „Трифон Зарезан” и от свлачище „Трифон Зарезан” до кръстовище при комплекс „Ривиера”, община Варна

3 716 367

8

Генерал Тошево

Рехабилитация на общински път DOB3033, дължина  5,378,55 км, община Генерал Тошево

2 529 522

9

Гърмен

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG 2118/III-197, Гоце Делчев - п.к. III -1905/-Гърмен, община Гърмен

1 126 247

10

Димитровград

Основен ремонт на общински път HKV1001/I-5 Бял извор-Димитровград/Радиево-Голямо Асеново-Малко Асеново/, от км 0+000 до км 6+300, община Димитровград

2 274 045

11

 Елин Пелин

Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO1232, в участъка от гр. Елин Пелин до яз. стена на аз. Огняново, община Елин Пелин

6 000 000

12

Златарица

Рехабилитация на път VTR 1161 /III-4004, Горско Ново село- Златарица/-Росно-Калайджии-Средно село-Дълги Припек, участък Горна Хаджийска-Средно село, община Златарица

2 370 374

13

Исперих

Реконструкция и рехабилитация на общински път RAZ1040, участък от км 3+240  до км 9+57,0 община Исперих

2 531 852

14

Кирково

Рехабилитация на общински път KRZ1214/III-509, Кукуряк – Токачка/Пашинци-Граница общ. (Крумовград - Кирково)-Делвино-Чорбаджийско /I-5/ от км. 1+700 до км. 8+451,27, община Кирково

1 488 392

15

Котел

Рехабилитация на общински път BGS1186/ III- 208 / Дъскотна – Планиница – Рупча – Люляково от км 5+200 до км 12+506, община Котел

2 469 512

16

Лозница

Рехабилитация и реконструкция на път RAZ 3081 / I – 2, Разград – п. к. Бели лом / - яз. Бели Лом, община Лозница

409 494

17

Лъки

Реконструкция на път PDV2134,участък от км 0+000 до км 6+400, община Лъки

3 180 228

18

 Минерални бани

Път HKV1125 ЛП-506/, Караманци - Винево - Граница общ. /Минерални бани - Черноочене/ /II-58/ от км 5+007 до км 6+700, община Минерални бани

1 584 282

19

Монтана

Реконструкция/рехабилитация на общински път MON2182 от км 0+000 до км 7+127, община Монтана

3 500 000

20

Неделино

Реконструкция на общински път SML3181 – (SML3170 – Неделино – Крайна) – с. Еленка – мах. Стамово, общ. Неделино

1 697 549

21

Павел баня

 Рехабилитация на общински път SZR1131/11-56, Шипка - Павел баня / - Асен - Скобелево, участък от км 0+000 до км 4+490, община Павел баня

3 957 942

22

Петрич

Основен ремонт и реконструкция на път BLG2175 - /III-198, Първомай – Струмешница/ - Боровичене – Гега – мах. Баскалци в участъка от /III-198, Първомай – Струмешница/ до с. Гега, община Петрич

5 143 220

23

Пещера

Реконструкция на общински път PAZ1181, участък от км 24+100 до км 42+200, община Пещера

3 717 090

24

Пловдив

Реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе в обхвата на Община Пловдив от бул. „Дунав” до землищната граница с Община Марица / до транспортен възел Царацово – път III – 805 – в участък от П.Т.1 /км 0+000/ до П.Т. 170 /км 1+260/, община Пловдив

9 000 000

25

Полски Тръмбеш

Рехабилитация на общински път VTR 1235 III 504/Стефан Стамболово - Полски Сеновец/ I 5/ в участъка от км 0+661,089 до км 4+149,263, община Полски Тръмбеш

2 088 152

26

Поморие

Рехабилитация на общински път BGS1145, от км 0+000 до км 14+800, община Поморие

5 907 567

27

Приморско

Основен ремонт на местен общински път BLG1164 от км. 2+337,89 до км. 3+040,98, находящ се в ПИ с идентификатори №37023.502.15 и №37023.15.115 по КККР на гр. Китен, община Приморско

775 521

28

Първомай

Реконструкция на общински път PDV1216, от км 0+000 до км 3+01,9 община Първомай

1 584 120

29

Раднево

Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR1156, от край (указателна табела) с. Свободен до начало с. Трънково, дължина 3+051,91, община Раднево

1 839 473

30

Раковски

Рехабилитация на част от път PDV 3234/III565 Маноле-Белозем/-Шишманци- Раковски, кв. Секирово, кв. Парчевич - /II56/от км. 0+000 до км. 4+700, община Раковски

1 181 363

31

Руен

Рехабилитация на участък от общински път BLG1236  с дължина 280 м, община Руен

2 051 861

32

Садово

Реконструкция и рехабилитация на път PDV3275 /II-66, Поповица – Мирово/ Милево - Граница общ.(Садово - Първомай) – Виница /PDV2215/”,  община Садово

1 543 604

33

Сатовча

Реконструкция и рехабилитация на път BLG2274/III-197, Сатовча-Доспат/-Осина -от км 0+000 до км. 1+968,68 , община Сатовча

800 005

34

Сунгурларе

Рехабилитация на общински път BGS2267, участък 1 от км 3+560 до км 13+680, участък 2 от км 0+000 до км 2+960, община Сунгурларе

5 896 061

35

Съединение

Подобект: PDV 2341 /ІІІ-606/ Неделево – Церетелево – Царимир – Граница общ. (Съединение – Калояново) /ІІ-64/, участък от км 0+000 до км 9+570, към обект: Основен ремонт (рехабилитация) на пътища:  PDV 2340 /ІІІ-6062/ Съединение - Голям Чардак /ІІІ-606/ от км 0+000 до км 8+185 и PDV 2341 /ІІІ-606/ Неделево – Церетелево – Царимир - /ІІ-64/ от км 0+000 до км 9+570, община Съединение

3 344 747

36

Сърница

Рехабилитация на общински път PAZ1065/III-843/ДГС Селище - Побит камък-м. Овчарниците км 0+000 до  км 7+296.07, община Сърница

2 721 806

37

Тервел

Рехабилитация на общински път DOB3201 / III-207, Кочмар-Тервел /-/ DOB3194/ от км 0+000 до км 1+747, община Тервел

477 693

38

Троян

Реконструкция на участък от съществуващ общински път LOV1140 през с. Орешак (ул. „Стара планина”), заедно със съоръженията и принадлежностите към, община Троян

1 428 469

39

Тунджа

Основен ремонт на общински път JAM2087 / JAM 1096, Тенево - Маломир / жп гара Тенево - Генерал Инзово / III - 7602 /, участък от км 1+400 до км 7+692,6, община Тунджа

2 085 974

40

Цар Калоян

Рехабилитация на общински път RAZ1160, участък от км 0+000 до км 7+115, община Цар Калоян

2 550 445

41

Царево

Рехабилитация на общински път BGS2281, от км 2+300 до 8+934,47, община Царево

3 484 648

42

Черноочене

Рехабилитация на общински път KRZ1432 - Етап 2.2 от км 10+170 до 11+828 км и Рехабилитация на общински път KRZ1434 - Етап 3.1 от км 0+000 до 2+100 км и Етап 3.3 от км 3+000 до 6+086 км и отбивка за с. Яворово, община Черноочене

1 483 658

43

Струмяни

Реконструкция и рехабилитация на общински път BLG2314, от км 15+150 до км 20+330, община Струмяни

3 840 776

44

Суворово

Основен ремонт на път VAR2250 / VAR2240 / Суворово - тур. к-с Горски кладенец, община Суворово

2 836 692

45

Белица

„Реконструкция на общински път BLG1021 /III–8406/ Белица – лет. Семково, участък от км 6+300 до км 11+360”

5 443 590

ВИК ИНФРАСТРУКТУРА

1

Угърчин

ПСОВ с капацитет 3 000 еж на територията на община Угърчин

1 410 336

2

Асеновград

Изграждане на водопровод и канализация в нов квартал „Баделема” - I етап, община Асеновград

552 642

3

Белово

Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Белово, община Белово, област Пазарджик

1 640 691

4

Благоевград

Благоустрояване на улица „Промишлена”, Благоевград -  част ВиК

625 000

5

Бобов дол

Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в кв. “Миньор” и ул. “Св. Спас”, гр. Бобов дол, общ. Бобов дол

980 141

6

Върбица

„Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от местността „Рибника” до с. Тушовица”, община Върбица

1 586 825

7

Вършец

Реконструкция на водопровод и обновяване на ул. „Република” от ОТ 270 до ОТ 358” втори етап - Реконструкция на водопровод и обновяване на ул. „Република” от ОТ 315 до ОТ 358, гр. Вършец”

521 241

8

Георги Дамяново

„Подмяна на водопровод по ул. „Първа” с. Каменна Рикса, Община Георги Дамяново”

154 558

9

Добрич

„Битова канализация в кв. „Рилци”, гр. Добрич” - етапи II, III, IV

5 435 790

10

Доспат

Подмяна на водопровод и канализация по улици в гр. Доспат, област Смолян.

320 880

11

Драгоман

 „Реконструкция и доизграждане на част от канализационната, водопроводната и уличната мрежа в гр. Драгоман, община Драгоман”

1 450 343

12

Земен

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Земен

2 510 024

13

Казанлък

“Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап” - Доизграждане на Гл. колектор I - от о.к. 244 до о.к. 12 с второстепенна канализационна мрежа към него за квартали 92, 93, 40, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 39, 38”, община Казанлък

1 649 805

14

Калояново

Подмяна на съществуващ уличен водопровод по ул. „Петър Берон”, ул. Цанко Церковски”, ул. „Васил Левски” в участъците о. т. 218-213-212-211-209-210-161-159-160-154-153-151-114-101-100-69-73-74, с. Калояново, общ. Калояново”

160 734

15

Каолиново

Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово”, община Каолиново

721 923

16

Каспичан

Рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на община Каспичан със следните подобекти:
1. „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Христо Ботев” гр. Каспичан”; 2. Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан”, подобект „Проект за водопровод по ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Христо Ботев”,  ул. „Хан Аспарух” и ул. „Пирин” с. Могила, община Каспичан”, Етап 1, водопровод по ул. „Никола Вапцаров”; 3. „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан”, подобект „Проект за водопровод по ул. „Никола Вапцаров”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Хан Аспарух” и ул. „Пирин” с. Могила, община Каспичан”, Етап 2, водопровод по ул. „Христо Ботев”;
4. „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан”, подобект „Проект за водопровод по ул. „Христо Ботев”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Васил Левски” и ул.”Никола Вапцаров” с. Върбяне, община Каспичан”, Етап 3, водопровод по ул. „Никола Вапцаров”;
5. „Реконструкция на водопроводна мрежа в Община Каспичан»: Първи етап - село Кюлевча с дължина 13,937км.; Втори етап - село Каспичан – по улици: «Цар Симеон», «9-ти май», «Ихтиман», «Генерал Скобелев», «Царевец», «Охрид», «Чапаев» и «Яне Сандански»; Трети етап - град Плиска – по улици: «Малчика», «Васил Левски», «Симеон ІІ» и «Гео Милев», етап 3.1 „ул. „Бузлуджа” („Малчика”);
6. „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан”, подобект „Проект за водопровод по ул. „Ропотамо”, ул. „Цар Симеон” и ул. „Хан Аспарух” с. Златна нива, община Каспичан”, Етап 2, водопровод по ул. „Хан Аспарух”
7. „Подмяна на водопроводи в село Косово и село Марково, Община Каспичан”, Подобект „Подмяна на водопроводи в село Косово, Община Каспичан”

134 674

17

Копривщица

Подмяна на водопровод и канализация на бул. „Хаджи Ненчо Палавеев” - Източен и Западен бряг на река Тополница, община Копривщица

2 252 097

18

Нова Загора

Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и основен ремонт на ул. “Шипка” от ул. “Кънчо Чамов” до ул. “Изворна”, гр. Нова Загора

557 221

19

Оряхово

Реконструкция и рехабилитация на водопровод в село Лесковец, общ. Оряхово

782 168

20

 Перник

Изграждане на улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци - II - ри етап, община Перник, с. Ярджиловци

1 125 534

21

Пирдоп

Реконструкция на част от водопроводна и канализационната мрежа на гр. Пирдоп

2 983 972

22

Правец

Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец, подобекти: Етап V и Етап VI

2 473 731

23

Радомир

Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Извор, община Радомир, област Перник

1 754 007

24

Разлог

Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Разлог - I-ви етап по проект за изпълнение и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград” - Етапно изграждане - II- ри етап

1 285 605

25

Родопи

Канализация на село Марково - главен колектор I продължение, главни колектори II и III, община Родопи

1 434 247

26

Садово

Довеждаш водопровод от водоем до село Поповица, община Садово, област Пловдив

131 786

27

Своге

1.Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа на град Своге”: Първи етап: Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на централна градска част на град Своге. “Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на централна градска част на град Своге” и „Основен ремонт пътна настилка на централна градска част на град Своге”

2 518 181

28

Севлиево

Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ “Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода Участък: Източен водопровод, клон ПСПВ “Стоките” до р.ш. при с. Буря - с. Добромирка -етап 2, участък № 1 водопровод от т. 570 до т. 700 с L1=4205,35 м., община Севлиево

1 089 139

29

Тетевен

„Реконструкция на водопроводна мрежа по индикативни улици, гр. Тетевен”

704 336

30

Хайредин

Изпълнение СМР за водопроводни клонове - главни клонове ВВМ - 1 етап, с. Михайлово, община Хайредин

1 639 803

31

Якимово

Доизграждане на вътрешна водопроводната мрежа, село Дългоделци, община Якимово

1 600 206

32

Сливен

Изграждане на  улица, улични водопровод и канализация между бул. “Бургаско шосе” и бул. “Хаджи Димитър” от о.т. 3182 до о.т. 3180 по плана на гр. Сливен - част ВиК

63 500

33

Смолян

Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Момчиловци, община Смолян

2 832 012

УЛИЧНА МРЕЖА

1

Белене

Реконструкция на ул. “Цвятко Въбленски” в село Деков, община Белене”

887 894

2

Благоевград

Благоустрояване на улица „Промишлена”, Благоевград - част “Пътна”, община Благоевград

2 901 375

3

Борово

Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE1001 от начало с. Горно Абланово до край с. Горно Абланово, община Борово

1 087 639

4

Бургас

Локално платно и привързването му към ул. Крайезерна, изграждане на велоалея. Етап 3 от строеж: „Реконструкция на ул. „Крайезерна” дясно платно от о.т. 472 - 471 - 470 - 248 - 455 - 454 - 452 - 449 - 448 - 445 - 444 - 443 - 442 - 441 - 379 - 357 - 356 -313 - 314 - 315 и ляво платно 512- 513-514 - 257 - 456 - 453 - 451 - 450 -424 - 447 - 446 - 437 - 438 - 439 - 440 - 380 - 359 - 358 - 355 - 354 – 353”; Реконструкция на ул. „Шейново” от о.т.359 до о.т.326”, част от проект: Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда, гр. Бургас Реконструкция на ул. „Фердинандова” от о.т.315 до о.т.504”, част от проект: Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда, гр. Бургас с възможност за етапно изпълнение,  община Бургас

3 523 323

5

Годеч

Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, с улици: Етап 3 - Улица “Додовица” в град Годеч - о.т. 246 - 381; Етап 4 - Улица “Мерудая” в град Годеч - о.т. 326 - 354; Етап 5 - Улица “Мерудая” в град Годеч - о.т. 354 - 427; Етап 6 - Улица “Мали Ком” в град Годеч - о.т. 324 - 333; Етап 7- Улица “Мали Ком” в град Годеч - о.т. 333 - 381; Етап 8 - Улица “Александър Милев” в град Годеч - о.т. 321 - 353; Етап 9 - Улица “Александър Милев” в град Годеч - о.т. 353 - 357; Етап 10 - Улица “Незабравка” в град Годеч - о.т. 331 - 374; Етап 11 - Улица “ 1-ви май” в град Годеч - о.т. 336 – 339, община Годеч

1 553 082

6

Долна баня

Ремонт/рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Долна баня, общ. Долна баня

1 982 967

7

Ракитово

Благоустрояване на улична мрежа в гр. Ракитово, в това число ул. „Вела Пеева” от о.т. 366 до о.т. 58, ул. „Иван Вазов” от о.т. 23 до о.т. 113, ул. „Свобода” от о.т. 386 до о.т. 407, ул. „Хр. Смирненски” о.т.57 до о.т. 17, гр. гр. Ракитово, област Пазарджик

677 012

8

Рила

Ремонт на улица с о.т. 12-11-10-9-8, до края на регулацията на гр. Рила, община Рила

96 000

9

Сливен

Изграждане на улица, улични водопровод и канализация между бул. „Бургаско шосе” и бул. „Хаджи Димитър” от о.т. 3182 до о.т. 3180 по плана на гр. Сливен - част „Пътна

28 321

10

Сливо поле

Реконструкция на кръстовище ул. “Ал. Стамболийски”, с. Бръшлен с републикански път II-21 Русе- Силистра на км 31+624 ляво, община Сливо поле, област Русе

84 455

11

Стара Загора

Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в кв. “Три чучура-юг”, град Стара Загора, община Стара Загора

3 143 705

12

Симитли

Основен ремонт на улици в община Симитли - улица „Илинден” от ОТ 119 до ОТ. 147 по плана на гр. Симитли;  улица на “Панайот Хитов”, от О.Т. 32 до О.Т. 30 по плана на гр. Симитли; улица “Христо Ботев”, от О.Т 54 до О.Т. 56 по плана на с. Полена, общ. Симитли;  улица “Георги Бенковски” от ОТ 28 до О.Т. 51 по плана на кв. „Ораново”, гр. Симитли, община Симитли

681 246

13

Стражица

Реконструкция и рехабилитация на околовръстен път в гр. Стражица, община Стражица

1 235 259

14

Русе

Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе – район 3, 4 и 5” – обособена позиция № 2, а именно част от уличната мрежа в район 4 - ул. „Доростол”, ул. „Плиска”, ул. „Тулча” и ул. „Солун”, обособен като обект: „Основен ремонт на ул. „Доростол”, ул. „Плиска”, ул. „Тулча” и ул. „Солун” в гр. Русе” , община Русе

3 201 872

15

Шабла

Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла, Етап ІХ: град Шабла – ул. „Добруджа” (от км 0+000 до км 1+100”), община Шабла

1 088 437

16

Ямбол

„Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. „Руен“ от РТ2082 до РТ 2133 и изграждане на паркоместа“ - етапно строителство, гр. Ямбол“

472 537

17

Столична

„Реконструкция на ул. „Народно хоро“ от км. 0+000 до км. 1+368.10 (от о.т. 205 до о.т. 144); Първи етап: от о.т. 208 до о.т. 144“

1 262 588

В съответствие с условията по споразуменията предвидените средства за реализация на общински проекти в направление „ВиК инфраструктура” са без включен ДДС.

Предвидените средства за реализация на общински проекти в направления „Улична мрежа” и „Общински пътища” са с включен ДДС.

mrrb