МРРБ изпрати писма до всички ВиК дружества в страната, с които ги уведомява, че от 28 юли 2004 г. е в сила чл. 193, ал. 3 на Закона за водите

МРРБ изпрати писма до всички ВиК дружества в страната, с които ги уведомява, че от 28 юли 2004 г. е в сила чл.

04 ноември 2007 | 23:12
Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпрати писма до всички ВиК дружества в страната, с които ги уведомява, че от 28 юли 2004 г. е в сила чл. 193, ал. 3 на Закона за водите. Съгласно изискванията на действащото законодателство МРРБ препоръчва за месец юли ВиК дружествата да отчитат два периода: - до 28.07.2004 г. без прилагане на изискването на чл.193; - след 28.07.2004 г. с прилагане изискването на чл.193. С писмото ВиК дружествата се уведомяват, че на 28.07.2004 г. Народното събрание разгледа и прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, с който се предлага отлагане на действието на чл. 193, ал.3 с 1 година. След окончателното приемане на законопроекта ще бъдат изпратени допълнителни указания относно ценообразуването на водоснабдителните услуги. Още в началото на месец април 2004 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработи и внесе в Народното събрание проект на Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, с който ще бъдат уредени на основата на ясни принципи обществените отношения, свързани с предоставянето на тези услуги. Промяната в нормативната уредба е инициирана от министерството с оглед на особената значимост на проблема. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”