МРРБ изпрати за съгласуване проект на закон за Черноморското крайбрежие

МРРБ изпрати за съгласуване проект на закон за Черноморското крайбрежие

04 ноември 2007 | 23:12
Актуализиран проект на закон за Черноморското крайбрежие изпрати за съгласуване от министерствата и ведомствата Министерството на регионалното развитие и благоустройството. При подготовката на проекта са взети предвид постъпилите предложения след обявяването на първоначалния вариант на закона, както и препоръките, направени при проведените срещи и обществени обсъждания. Законът дефинира понятията “крайбрежна плажна ивица” и “морски плаж” и определя обхвата на публичната държавна собственост по Черноморското крайбрежие. Той гарантира свободния достъп до плажовете и свободно движение по протежението на брега. Регламентират се начините на ползване на изключителната държавна собственост и задълженията на държавните органи в тази насока . Проектозаконът регулира развитието на туризма чрез обвързване с наличието на свободни капацитети на плажовете, определени на нормативна основа и при доказани възможности за водоснабдяване и канализация. Определя се и режим на застрояване на защитените крайбрежни зони, посредством точни показатели и редица ограничения. Целта е постигане на разумно застрояване на териториите, намиращи се непосредствено зад плажната ивица и постепенно увеличаване на интензивността на застрояване с нарастване на разстоянието на съответния имот от морския бряг. Пълният текст на проектозакона може да намерите на интернет страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
  • Прикачени файлове (1)
    Закон за черноморското крайбрежие - Проект
Прикачени файлове (1)