МРРБ изпрати за съгласуване проект на Закон за етажната собственост

МРРБ изпрати за съгласуване проект на Закон за етажната собственост

04 ноември 2007 | 23:12
Проект на Закон за етажната собственост изпрати за съгласуване Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът е изготвен от междуведомствена работна група, в която участваха представители на министерства, на Националното сдружение на общините в Република България, на Националния център по териториални развитие, независими експерти. Със свои предложения по текстовете на закона се включиха и неправителствени организации. На специално открития електронен адрес: zes@mrrb.government.bg може да се изпращат предложения и мнения по проекто закона. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
  • Прикачени файлове (1)
    Проект на Закона за етажната собственост
Прикачени файлове (1)