МРРБ набира предложения за строител и консултант на пътя към ГКПП-Струмяни

МРРБ набира предложения за строител и консултант на пътя към ГКПП-Струмяни

04 ноември 2007 | 23:12
Изпълнителна агенция ФАР на Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира процедура за избор на консултант за строителството на пътя към новия ГКПП “Струмяни-Берово”. Консултантът ще оказва помощ при упражняване на технически надзор при строителството на подходния път до границата с Македония. Предвижда се изграждане на нов участък с дължина 15 км и рехабилитация на съществуващия третокласен път. Общата дължина на пътния участък е 30 км. Пътната връзка ще улесни движението между България и Македония и ще спомогне за икономическото развитие на граничния регион. Средствата за строителство и супервизия се осигуряват от Програма “Външни граници” на Европейския съюз. Договорът за супервизия е за 38 месеца, като тук е включен и срокът за изпълнение на строителните работи - 20 календарни месеца, както и времето за отстраняване на дефекти. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”