МРРБ очаква от Прокуратурата на РБ събраните 4 тома с доказателства за собствеността върху Руската църква

МРРБ очаква от Прокуратурата на РБ събраните 4 тома с доказателства за собствеността върху Руската църква

01 ноември 2023 | 16:44

Министерството на регионалното развитие и благоустройството очаква Прокуратурата на Република България да изпрати копие на събрания доказателствен материал в обем от 4 тома за собствеността върху храма „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ в гр. София, популярен като Руската църква.

Днес и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов покани на среща министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и го запозна с установената фактология от извършената проверка на Върховна административна прокуратура и Софийска градска прокуратура върху собствеността на земята и храма. Обвинител №1 предаде на регионалния министър писмо от 3 стр., с което го сезира за констатациите от анализа на държавното обвинение, като бе пояснено, че събраните от ПРБ материали по казуса със собствеността на земята на храма и църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ са в значително по-голям обем, а именно - 4 тома.

В хода на работната среща министър Цеков поиска цялата събрана информация, за да прецени има ли законово основание да упражни правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ГПК и ЗДС, свързани с представителство по дела за недвижими имоти - държавна собственост, в защита на държавния интерес.

"Получихме писмо от прокуратурата, която е направила изследване на фактите и обстоятелствата със собствеността на Руската църква. Ние бяхме сезирани с предложение да предприемем действия по установяване на собствеността. Разбира се, материалите, свързани с този казус, са доста обемни. Става въпрос за 4 тома с документи. Ще се запознаем с цялата фактология, след което, ако има основание, ще предприемем съответните действия. Към днешна дата единственото, което мога да кажа, е че сме получили писмо от прокуратурата", коментира министър Цеков.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството