МРРБ организира семинари за разясняване на ангажиментите на България след присъединяването й към ЕС

МРРБ организира семинари за разясняване на ангажиментите на България след присъединяването й към ЕС

04 ноември 2007 | 23:12
Продължават семинарите, организирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за разясняване на ангажиментите на България по преговорна глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти” и на новия Закон за регионалното развитие. Графикът за провеждане на семинарите е: Североизточен район: • Шумен 08.11 – 09.11 • Варна 09.11 – 10.11 Югоизточен район: • Бургас 11.11 – 12.11 Югозападен район: • София 23.11 – 24.11 • Благоевград 25.11 – 26.11 Северен централен район: • Плевен 06.12 – 07.12 • Велико Търново 07.12 – 08.12 Южен централен район: • Стара Загора 13.12 – 14.12 • Пловдив 14.12 – 15.12 • Смолян 16.12 – 17.12 За повече информация – тел. 94 05 571, г-ца Елица Цолова Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb