МРРБ представи пред представители на община Симеоновград критериите за категоризация на населеното място

МРРБ представи пред представители на община Симеоновград критериите за категоризация на населеното място

04 ноември 2007 | 23:12
Критериите, на основата на които е извършена категоризацията на населените места в България представиха пред кмета на Симеоновград г-жа Румяна Бозукова и пред представители на инициативен комитет от града експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Решението за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Р България е взето от Министерски съвет на 16 октомври 2003 г. В него са определи и критериите – демографски, урбанизационен, инфраструктурен и социален за категоризиране на населените места. В съответствие с решението на МС, през февруари 2004 г. е създадена междуведомствена работна група, която да извърши категоризацията. В състава на работната група са включени представители на Националното сдружение на общините в Република България. По решение на работната група представители на НСОРБ са съгласували с всички общини предложението за категоризация. След разглеждането на постъпилите възражения и предложения от общините, работната група се съобрази с тях и излезе с окончателно решение за категоризация. Град Симеоновград е на 109 място в категоризацията по население, на 79-то по учебни заведения, на 92-ро по урабанистичен критерий и др. В общото подреждане Симеоновград заема 97-мо място, което отговаря на трета категория населено място. През тази година предстои да се разработи цялостна система за наблюдение и оценка на категоризацията, както и да се подготви годишен доклад за състоянието и необходимостта от актуализация на категоризацията на населените места. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”