МРРБ приема документи с електронен подпис

МРРБ приема документи с електронен подпис

04 ноември 2007 | 23:12
Министерство на регионалното развитие и благоустройството приема документи, подписани с електронен подпис. Документи могат да се подават чрез електронна поща или чрез външни носители - дискета или CD. Адресът на електронната поща, чрез който министерството официално приема и изпраща електронни документи е e-mrrb@mrrb.government.bg. Пощенският адрес, на който може да се изпращат преносими физически носители със записани електронни документи, адресирани до МРРБ е: гр. София 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методи” № 17-19. Чрез е-правителство се цели да се осигури по-голям избор на гражданите за контакти с министерството, както и да осигури по-бърза и лесно достъпна за използване информация. Повече информация за формата на електронните документи може да намерите на www.mrrb.government.bg в раздел е-правителство. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Изисквания към електронните документи
Прикачени файлове (1)