МРРБ сключи договори за 48,5 млн. евро по програма ФАР

МРРБ сключи договори за 48,5 млн. евро по програма ФАР

04 ноември 2007 | 23:12
Изпълнителната агенция “Програма ФАР” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписа договори на стойност 48,5 млн. евро по програма ФАР, Финансов меморандум /ФМ/ 2002. Искам да поздравя колегите от ИА ФАР за отлично свършената работа и да благодаря на Министерство на финансите и на Делегацията на Европейската комисия за сътрудничеството и доброто взаимодействието, каза на пресконференция по повод конкрактуването на проектите зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Белин Моллов. Той съобщи, че сключените договори по Проект “Развитие на екотуризма в България”, включен в национална програма “ФАР” са на стойност 5,024 милиона евро. Този проект осигурява финансова помощ за 27 български общини за създаване на условия и развитие на екотуризма. По програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния са подписани договори на стойност 9,28 милиона евро, информира още зам.-министър Моллов. Проектите по тази програма са насочени основно към подобряване на инфраструктурата, опазването на околната среда и пограничните региони. По програмата ще се извърши рехабилитация и частична реконструкция на път II-15, секция Мизия-Оряхово, ще бъде изграден ГКПП и фериботна връзка между Турно Магуреле и Никопол и ще бъде предоставена техническа помощ за методите на измерване, оценка и проверка, качествен анализ и контрол на получените данни за качеството на въздуха. По тази програма за трансгранично-сътрудничество са сключени и 9 договора за финансиране на проекти от типа “от хора за хора” от Съвместния фонд за малки проекти България – Румъния. По програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция са договорирани 34,167 милиона евро. Програмата също включва Съвместен фонд за малки проекти, по който ще бъдат финансирани 20 проекта от типа “от хора за хора”. В сектора на опазване на околната среда е проекта за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води в Разлог и проекта за Интегрирано управление на водите на реките Места и Нестос. Инфарструктурните проекти по тази програма са Рехабилитация и частична реконструкция на път II-19 в два лота – Участъкът Симитли-Разлог и участък Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово, както и проекта за Строителство на втората тръба на тунела при 327 километър на път Е-79 (околовръстен път на Дупница). В същата програма са включени и няколко по-малки проекта, които имат за цел подготовка на нови проекти в пограничните региони. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”