МРРБ съдейства на временната парламентарна комисия по проверка на разходването на средства през последните 10 години

МРРБ съдейства на временната парламентарна комисия по проверка на разходването на средства през последните 10

28 април 2021 | 15:26

Във връзка с искане на Временната парламентарна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години, получено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 23.04.2021 г., комисията е информирана с писмо от 26.04.2021 г., че са предприети спешни действия по събиране и подготовка на необходимата информация.

Комисията е уведомена, че същата е разнородна, значителна по обем и за нейното систематизиране обективно е необходим срок много по-дълъг от предоставения, документите са класирани и организирани в различни дирекции и отдели, както и архивирани, а част от тях са предоставени на екипите на Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата.

С посочените мотиви комисията е информирана, че ще продължи работата по подготовката и комплектуването на изисканата информация, която поради големия си обем изисква значителен времеви и човешки ресурс.

Днес, 28 април, са изпратени документите във връзка с точка II и точка III от писмото на комисията, свързани с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и дейността на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Работата продължава и поетапно се подготвя информация и по останалите теми, за които е изискана.

Структурите на МРРБ продължават подготовката на информацията и същата ще бъде предоставена в спешен порядък.