На 2-ри февруари ще се проведе представяне на информационната система по проект „Кадастър и имотен регистър”

На 2-ри февруари ще се проведе представяне на информационната система по проект „Кадастър и имотен регистър”

30 януари 2009 | 09:26

На 2-ри февруари 2009 г., понеделник, от 10.00 часа в зала "Десислава" на Гранд хотел „България” ще бъде представена информационната система на кадастъра и имотния регистър. Форумът се организира по повод на успешното внедряване на интегрираната информационна система по проект „Кадастър и имотен регистър”. Срещата ще бъде открита от министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, министърът на правосъдието Миглена Тачева и Флориан Фихтл – постоянен представител на Международната банка за възстановяване и развитие.
Проектът „Кадастър и имотен регистър”, който стартира през 2001 г., се финансира със заем от Световна банка в размер на 28 720 000 евро, субсидия от републиканския бюджет в размер на 7 200 000 евро и дарение от правителството на Нидерландия на стойност 2 000 000 щатски долара. Бенефициенти по заема са  министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Министерство на правосъдието чрез Агенцията по вписванията.
Проектът „Кадастър и имотен регистър” включва множество специфични дейности като създаване на цифрова кадастрална карта и регистър за България, подпомагане на институционалното развитие на Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията, създаване на нормативна база, както и изграждане на национална информационна система на кадастъра и имотния регистър. Информационната система на кадастъра и имотния регистър уеднаквява практиките във всички регионални служби на двете агенции и улеснява обслужването на клиентите на „едно гише”.
От всички финансирани по проекти на Световната банка подобни системи в Европа и Централна Азия, информационната система, изградена в България, е първата успешно завършена, внедрена и работеща на национално ниво.
В първото годишно състезание за регион Европа и Централна Азия на Световна банка при участието на 60 проекта от 35 държави, проект „Кадастър и имотен регистър” бе награден в категорията за бизнес-среда и финансова ефективност на предприятията.

Дирекция “Европейска координация и връзки с обществеността”