На 30 март са възможни прекъсвания в работата на интернет страницата на ГД ГРАО и Национална база данни „Население“

На 30 март са възможни прекъсвания в работата на интернет страницата на ГД ГРАО и Национална база данни „Насел

29 март 2024 | 16:57

От 09:00 часа утре, 30 март, до края на деня са възможни продължителни прекъсвания в работата на интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и Национална база данни „Население“, което може да се отрази на извършването на справки в нея.

Евентуалните затруднения в достъпа до интернет страниците са поради планирани прекъсвания на електрозахранването в част от централната част на гр. София, което ще засегне и сградата на ГД ГРАО.

mrrb