На официална церемония България предаде на Румъния ротационното председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

На официална церемония България предаде на Румъния ротационното председателство на Стратегията на ЕС за Дунавс

19 октомври 2018 | 17:28

Над 900 делегати от България и още 30 страни от Европа участваха в Седмия годишен форум на Стратегията

България предаде ротационното председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион на Румъния.  Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, национален координатор на  Стратегията, предаде символа на председателството - корабния рул, на Виктор Негреску, министър по европейските въпроси на Румъния. С официалната церемония завърши и Седмият годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, както и Българското председателство на Стратегията „С над 900 делегати от цяла Европа в продължение на два дни имахме възможността да отчетем   значителния напредък на Дунавската стратегия, постиженията и бъдещото й развитие в  контекста на следващия програмен период на ЕС след 2020 г., за да направим още по-близки бреговете на река Дунав“, заяви зам.-министър Николова.  

Тя подчерта необходимостта от засилване на политическите ангажименти на държавите към изпълнението на Стратегията. Ключово е държавите да се обединят около общи стратегически проекти със значение за региона, които имат осигурено финансиране с оглед на постигане на по-осезаеми резултати. „Туризмът и културното наследство са важни теми, които ни обединяват и правят нашите усилия видими“, коментира Николова.  Тя подчерта, че Стратегията има нужда от ежедневна  работа и от активното участие на страните, за да намерят решения на проблемите и да използват по-добре потенциала, който имат. Зам.-министър Деница Николова изказа своята изключителна благодарност на всички институции, подпомагали Българското председателството на Стратегията - Европейската комисия, Триото Унгария и Румъния, националните координатори и координаторите на приоритетните области за цялата подкрепа и отлично сътрудничество през изминалата година.

През двата дни на форума, който се проведе в НДК, участваха над 900 души от над 30 страни в Европа. Вицепремиери, министри, заместник-министри, депутати, посланици и представители на редица европейски институции бяха сред официалните гости на събитието. 

Освен темите за развитие на туризма и опазване на културното наследство и тяхната добавена стойност за постигане на икономически растеж и заетост, бяха дискутирани и темите, свързани с дигитализация в туризма, квалификация на кадрите, свързаност, сигурност на публичните места, възможностите за подкрепа на Стратегията от програма "Дунав" и бъдещето на макрорегионалните стратегии.