На среща в МРРБ се обсъдиха Концепциите за регионално развитие

На среща в МРРБ се обсъдиха Концепциите за регионално развитие

04 ноември 2007 | 23:12
Концепциите за регионално развитие, които определят приоритетите и рамката за регионално развитие на районите за планиране и административно-териториалните единици бяха разгледани на среща в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. На нея присъстваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Гегова, областните управители, заместник областните управители и представители на администрацията от центровете на шестте района за планиране. По време на срещата бяха изслушани предложенията на представителите от отделните райони за планиране по реализацията на краткосрочните проекти, залегнали в концепциите и бе уточнено кои от посочените проекти имат проектна готовност да стартират до края на 2004 г. и кои от тях да бъдат реализирани през 2005 г. По време на разговорите бяха обсъдени и критериите, на които трябва да отговарят проектите. Като резултат от проведените дискусии по Концепциите за регионално развитие всеки от шестте района за планиране следва да изготви подробни проекти за областите, влизащи в неговия състав. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”