Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране по проект MARSPLAN-BS

Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и

21 декември 2017 | 16:51
  • Прикачени файлове (6)
    MarsPlan_BS_FINAL_Final
    ANNEX 1 COUNTRY MSP
    ANNEX 2 STAKEHOLDERS
    ANNEX 3 ANKETA_MARSPLAN-BS
    ANNEX 4 FINANCE
    Авторски колектив
Прикачени файлове (6)