Националният експертен съвет прие регионалните планове за развитие на шестте района за планиране

Националният експертен съвет прие регионалните планове за развитие на шестте района за планиране

04 ноември 2007 | 23:12
На заседания на Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика вчера и днес бяха разгледани и приети плановете за регионално развитие на шестте района за планиране и предварителните оценки на плановете. След проведените дискусии екипите, изготвили плановете, трябва да отразят направените забележки и да отстранят допуснатите неточности. Националният експертен съвет по устройство на територията и жилищна политика беше председателстван от зам.-министър Искра Михайлова. Очаква се регионалните планове за развитие на шестте района за планиране да бъдат внесени за разглеждане в Министерски съвет в средата на месец декември от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb