Над 6,6 млн. евро се насочват за бизнеса в пограничния регион на България и Турция

Над 6,6 млн. евро се насочват за бизнеса в пограничния регион на България и Турция

09 ноември 2023 | 17:23

Над 6,6 млн. евро се предвиждат за проекти в областта на енергийната ефективност и кръговата икономика за микро-, малки и средни предприятия по предстоящия прием по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Комитетът за наблюдение по програмата одобри насоките за кандидатите.

„За нас е изключително важно в този ключов момент да подкрепим малкия и среден бизнес за по-плавен „зелен“ преход. Подготвили сме опростена процедура с богат избор от дейности, които да се приложат максимално бързо от бизнеса в региона“, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева. Тя съпредседателства второто заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в Ямбол.

Проектите, за които предстои да бъде стартирана процедура, трябва да са в областта на енергийната ефективност, намаляването на парниковите газове и прехода към кръгова и ресурсно-ефективна икономика. Бизнесът ще може да кандидатства, например, за купуване на енергоспестяващо оборудване, за енергийно обновяване на производствени сгради и за внедряване на автоматични системи за наблюдение на енергопотреблението. За принос към кръговата икономика приоритет е насърчаването на кръгови производствени процеси чрез дейности, свързани с купуване на технологично оборудване и разработване нови бизнес модели. Максималната субсидия за бенефициент ще е до 200 000 евро. Приемът на проектни предложения ще бъде отворен в средата на ноември, след което ще има информационна кампания и форум за търсене на партньори за участие в проектите.

По време на заседанието на Комитета за наблюдение в Ямбол беше одобрен и списъкът с 27 проектни идеи от Териториалната стратегия, които преминават на следващия етап от кандидатстване с покана да разработят пълни проектни предложения. Беше отчетен и напредъкът по изпълнението на програмата от периода 2014-2020 г. По нея са изплатени над 26 млн. евро, което е 94% от бюджета ѝ.

Зам.-министър Бонева и членовете на комитета посетиха реконструирания градски мост при парка в Ямбол, финансиран с над 223 хил. евро по проекта „Ямбол и Одрин – два града на Тунджа“ от програмата „България-Турция“ 2014-2020 г. В рамките на инвестицията е направен основен ремонт на съоръжението, изграден е входен портал и е извършено цялостно архитектурно-художествено оформление на пространството пред парка. Новият облик на моста осъществява плавен преход между градска и паркова среда, като при обновяването му са използвани елементи и материали като тези от модернизирания център на Ямбол.

Заседанието на Комитета за наблюдение се проведе в сградата на културно-историческия център „Безистена“, модернизиран с над 5 млн. лв. по управляваната от МРРБ Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Построеният около 1510 г. безистен или покрит пазар вече пет века е една от най-знаковите сгради на Ямбол и една от най-красивите запазени от този вид на Балканите. Днес една от атракциите в него е своеобразен „Тунел на времето“. 25 личности, свързани с Ямбол, разказват истории за себе си и времето, в което са живели. Визуализирани в 3D-формат оживяват музеи и крепости, църкви, обществени сгради и паркове. Всички видеоматериали в мултимедийната експозиция са представени на пет езика – български, английски, немски, френски и руски. В Иконната зала на Безистена са експонирани изключително редки икони и църковна утвар от фондовете на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството