Над 9000 роми преминаха обучение по проект на програма ФАР

Над 9000 роми преминаха обучение по проект на програма ФАР

04 ноември 2007 | 23:12
Министър Церовски участва в международното откриване на Десетилетието на ромското включване. През изминалата година над 9000 роми бяха обучени по проекта “Социална интеграция” на програма ФАР - Икономическо и социално сближаване към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В рамките на програмата са отпуснати средства за развитие на 13 ромски културно-информационни центрове в София, Варна, Сливен, Пазарджик, Шумен, Пловдив и Плевен. 1372 роми са включени в обучения за развитие на професионалните умения, с цел повишаване на инициативността и насърчаване на предприемаческите им способности. Осигурена е временна заетост на над 1350 роми, а близо 3000 са консултирани как да започнат свой бизнес. Целта на проекта “Социална интеграция” е чрез активно включване в обществения и икономически живот на страната, да се подпомогне интеграция на ромските малцинствени групи в България Общата стойност на проекта “Социална интеграция” е 4 млн. Евро. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”